top of page
Search

We worden bedot, belogen en bedrogen

Wekelijks bulletin luchtweginfecties Sciensano Week 43 (19 - 25.10.2020)VOORBLAD: "Influenza virussen zijn RNA virussen behorende tot de familie Orthomyxoviridae en zijn opgedeeld in 3 verschillende types (influenza A, influenza B en influenza C). Influenzavirussen worden overgedragen door de lucht via infectieuze druppels en direct contact. Mensen met griep zijn reeds besmettelijk van 1 dag voor het verschijnen van symptomen tot 5-7 dagen erna (ref). De incubatietijd bedraagt 0,5 tot 1,5 dagen (ref). Influenzavirussen veroorzaken influenza of griep, een aandoening die wordt gekenmerkt door het plots opzetten van koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoest, keelpijn, rhinitis. Soms zijn ook buikpijn, overgeven, misselijkheid en diarree geassocieerd met influenza infectie.

Het influenza virus is wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. Gemiddeld wordt globaal jaarlijks 5 tot 10% van de volwassenen en 20% tot 30% van de kinderen besmet met influenza, met als resultaat 3-5 miljoen gevallen van ernstige ziekte en 1 miljoen overlijdens per jaar (ref 1;ref 2). Vooral bij jonge kinderen, bejaarden en specifieke risicogroepen (b.v.b. hoogzwangere vrouwen, mensen met chronische ziekte of immunodeficiëntie) is er kans op ernstige verwikkelingen (ref)"


Bron: Sciensano (zie link hierboven en grafiek hieronder: rode stippellijn is de griep en groene lijn is "positieve corona testen" - de griep symptomen waren sterk aanwezig in januari /april en opnieuw sinds september)

RAPPORT WEEK 43 "In de afgelopen week steeg de totale incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepklachten naar 359 (*) raadplegingen per 100.000 inwoners (inclusief telefonische raad-plegingen). Het aantal infecties stijgt in alle leeftijdsgroepen, behalve bij jonge kinderen van 0-4 jaar. In de afgelopen week had 50% van de patiënten die de huisarts raadpleegden voor griepklachten een positieve PCR test voor SARS-CoV-2.

Vorige week was 36% van de testen aangevraagd door de peilartsenpositief op SARS-CoV-2, maar de positiviteitsgraad verschilde naargelang de symptomen. De positieve testen werden vooral gezien in de leeftijds-groep 20-64 jaar.

Sinds begin september werd tot nu toe GEEN oversterfte geobserveerd."

 

Van Gucht verklaarde in een recent verleden: er is geen griep. Waarom loog/liegt hij? Hij kent de wekelijkse rapporten van Sciensano inzake de griep (week 37 tot en met week 43) die nota bene openbaar gepubliceerd worden, beter dan wie ook.

Waarom horen wij niets over de griep in de media en vanwege de overheid? Waarom hebben zij het al weken lang uitsluitend over corona, alsof er niets anders meer bestaat? Waarom is de bevolking niet gewaarschuwd dat de griep en luchtinfecties (andere dan corona) sinds september in het land is?

Belangrijker nog: het land is op 30.10.2020 in een lockdown geplaatst voor minstens 6 weken omdat de ziekenhuizen beweerdelijk overbelast waren/zijn door CORONA patiënten en de situatie "dramatisch" was/is. Er is met geen woord gerept over de griep en overigens ook niet over andere aandoeningen.

In 2018 zijn 550.000 mensen ziek geweest van de griep. De ziekenhuizen lagen afgeladen vol (meer dan nu), inclusief kinderafdelingen. Dat was toen geen "probleem" maar.... nu is ons land WEL volledig in quarantaine geplaatst met als toemaatje een avondklok, terwijl geweten was/is dat tussen half september en 25.10 ruim 100.000 mensen (waarvan 36.000 tussen 19.10 en 25.10) zich bij hun huisarts aangemeld hebben met griep klachten (en dus duidelijk ziektesymptomen hadden, wat niet zo is met de mensen die positief testen op corona waarvan de meesten asymptomatisch zijn).

Dit is compleet van de pot gerukt.


De overheid en de media schreeuwen moord en brand dat het aantal overlijdens sterk gestegen is. Maar... ze zeggen er nooit bij dat 93,5 % van de overlijdens bejaarden zijn noch dat sinds de derde week van september 80% van de overlijdens in WZC geregistreerd worden als "vermoedelijk corona overlijden" zonder test, noch dat de dodentol is beginnen stijgen van zodra de griep terug van de partij was, noch dat er in een normaal jaar gemiddeld 300 mensen per dag sterven noch .... dat er niettegenstaande al het voorgaande nog altijd geen oversterfte is in België (te begrijpen als: de dodentol ligt binnen de gemiddelden van de voorgaande jaren).

Het volk wordt bewust dieper in een angstpsychose geduwd door te laten uitschijnen dat er door corona véél doden vallen. Daar wordt elke dag opnieuw op gehamerd. Alle andere belangrijke informatie van overwegend belang wordt verzwegen. Wie vragen stelt, wordt bovendien staalhard voorgelogen.

De leugens en doelbewuste verspreiding van misleidende informatie veroorzaakt enorme psychische schade en menselijk leed, om niet te spreken over de schade aan de economie en de maatschappij in het algemeen. Het land wordt onder valse voorwendsels kapot gemaakt. Waar is het legitiem doel, de noodzaak en de proportionaliteit?

Wiens belangen worden hier gediend?

Niet deze van het volk. Zoveel is zeker.

546 views0 comments

Commentaires


bottom of page