top of page
Search

Wat zegt u nu, mijnheer de Eerste Minister?

" Oppositiepartij N-VA, en dan vooral voormalig staatssecretaris Theo Francken, moest het deze middag ontgelden tijdens een debat over de gebeurtenissen van gisteren in Washington.

Premier Alexander De Croo verwees subtiel naar de veel gehoorde kritiek dat de federale regering illegitiem zou zijn omdat ze geen Vlaamse meerderheid heeft. De premier herhaalde dat de regering fake news wil aanpakken, zoals in het regeerakkoord staat. Het gaat dan niet om het beknotten van de vrijemeningsuiting, verzekerde hij, maar wel om de aanpak van "desinformatie die intentioneel en systematisch en opnieuw en opnieuw gebruikt wordt om een bepaalde groep te kleineren, te destabiliseren, om schade toe te brengen die leidt tot tweedracht en polarisering."

De Croo riep de Kamer daarna op om "weg te blijven van een bepaalde retoriek", en leek daarbij vooral N-VA en Vlaams Belang met de vinger te wijzen. "Men zou beweren dat een bepaalde meerderheid illegitiem is: laat ons duidelijk zijn, de enige leidraad die we hebben, is de Grondwet", zei hij. De premier leek daarmee te verwijzen naar de kritiek van de rechtse oppositiepartijen op het gebrek aan een meerderheid van de regering in de Nederlandse taalgroep. https://www.msn.com/.../n-va-moet-het.../ar-BB1cyG1h...

VTM nieuws 19u : Vraag : de retoriek van Trump zien we ook bij sommige Belgische politici ". Eerste Minister De Croo : " de oproer in het Capitool in Washington ( USA ) is een wake-up call ". Hij roept iedereen die aan politiek doet in ons land op om geen opruiende taal te spreken en verdeeldheid te zaaien.

__________ Mijnheer de Eerste Minister,


U beroept zich op de Grondwet wanneer het u uitkomt maar legt diezelfde Grondwet naast u neer wanneer het gaat over de grondrechten van de burgers die door u geschonden worden wat meteen ook tot gevolg heeft dat onze democratische rechtstaat volledig uitgehold wordt.

En nu probeert u dan ook nog eens iedereen die aan politiek doet in dit land ( waarmee u doelt op de oppositie partijen die tegen u in gaan ) de mond te snoeren met een oproep om geen verdeeldheid te zaaien in de bevolking met opruiende taal die u, bij samenlezing, onder de noemer van fake news plaatst ?

Uw definitie van fake news is "desinformatie die intentioneel en systematisch en opnieuw en opnieuw gebruikt wordt ".

Goed. Gaat u dan nu meteen de media aanpakken die dag in dag uit niets anders doet dan intentioneel en systematisch desinformatie te verspreiden over corona ?

En, zal u nu ook eens in eigen boezem kijken en durven toegeven dat ook u gewoonlijk halve waarheden spreekt, de zaken nooit in hun juiste perspectief plaatst en veel informatie en officiële stukken verborgen houdt voor het publiek ? ( zie mijn open brief aan u van gisteren ).

Wat is uw bedoeling met uw uitspraken van vandaag ? Mogen politici van andere strekkingen ( lees : politici die uw mening niet delen ) geen publieke mededelingen doen en de bevolking informeren over hoe zij de zaken zien omdat zij alzo, verdeeldheid kunnen zaaien ?

Beseft u dat u met dergelijke uitspraken eigenlijk tussen de lijnen zegt dat u streeft naar een communistisch regime waar enkel u en uw uitverkorenen ongestraft het woord mogen voeren ?

Laat het ons ook even hebben over het legitiem karakter van deze regering die, zoals u zeer goed weet, geen correcte weergave is van de uitslag van de verkiezingen van mei 2019.

Is het niet heel erg hypocriet om te grijpen naar de Grondwet, als leidraad, wanneer beweerd wordt dat, en ik citeer " beweerd wordt dat een bepaalde meerderheid illegitiem " is ?

Uw regering heeft geen meerderheid en vertegenwoordigt ook geen meerderheid van de bevolking maar wel, exact, houdt u goed vast, 12% van de geldig uitgebrachte stemmen over het ganse grondgebied. Dan heb ik het nog niet over het gebrek aan een meerderheid in de regering van de Nederlandse taalgroep.

Wij Vlamingen, waar u tot nader order ook toe behoort, zijn en worden door u en uw regering genegeerd.

Deze regering is, met 8 ministers en 2 staatssecretarissen die zich nooit verkiesbaar hebben gesteld, een aanfluiting van onze democratie.

Dus... vooraleer met de vinger te wijzen naar de democratische rechtsbeginselen die in de US geschonden worden, kan u maar beter eens goed kijken naar hoe het in dit land gesteld is.

Zwijgen en luisteren is niet de juiste boodschap om harmonie te bewerkstelligen.399 views0 comments

Comments


bottom of page