top of page
Search

Vonnis Ambtsgerecht Weimar: contactverbod ongrondwettelijk

"Het is momenteel zoeken naar de rechtsgrond van alle, al oneindig lange reeks van Corona-maatregelen. Onder het mom het Coronavirus te verslaan, lijkt het er eigenlijk alleen om te gaan om het aantal met van Corona verdachte patiënten bezette IC-bedden te beperken. Hierom zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische, grondwettelijke en humanitaire mensenrechten van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen.


De omroep van de Duitse deelstaat Thüringen MDR schrijft:

‘De arrondissementsrechtbank van Weimar acht het algemene contactverbod in de Thüringse coronaverordening van afgelopen voorjaar ongrondwettig.

In de uitspraak heeft de rechter het fundament onder de Coronamaatregelen uitgehaald. De rechter legt daarbij uit waarom er naar zijn oordeel geen steekhoudende argumenten voor de maatregelen bestaan. Het enige acceptabele en steekhoudende argument acht de rechter als er sprake is van een ‘epidemische situatie van nationale omvang’. Hij acht zo’n argument niet aanwezig.

De rechter haalt het enige door de staat bij herhaling aangehaalde argument, dat de ziekenhuizen door Coronapatiënten overbelast zijn of zouden kunnen raken, onderuit. Hij verwijt de politiek dat ze dit hoofdargument niet zelf heeft getoetst.

Het argument de gezondheidszorg te sparen is opmerkelijk omdat juist in de afgelopen tijd (in meerdere landen, red.) ziekenhuizen zijn gesloten en daarmee ‘duizenden IC-bedden‘ (Füllmich) zijn verdwenen. Dit omdat ziekenhuizen door de miljoenen uitgestelde behandelingen failliet zijn gegaan.

Füllmich: ‘Wie is daarvoor nu verantwoordelijk dat deze ziekenhuizen sluiten en dan tegelijkertijd roepen dat er geen capaciteit is voor Coronapatiënten. Maar ondanks deze krimp van het aantal IC-bedden stelt de rechter dat het nooit tot een ‘epidemische situatie van nationale omvang’ is gekomen.’


De rechter komt op grond hiervan tot de uitspraak dat alle Coronamaatregelen onrechtmatig en ongrondwettelijk zijn. Vervolgens stelt hij vast dat het aantal slachtoffers van de maatregelen groter is dan de ‘geredde’ levens en dat door de verstrekkende maatregelen de ‘democratie aan het wankelen is gebracht.‘


_____________

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof van Lissabon ( P ), het arrest van het Grondwettelijk Hof van Sarajevo ( BH ), Het arrest van het Hof van Beroep van Wenen ( AU ), het vonnis van de rechtbank van Rome (IT ), diverse vonnissen van administratieve rechtbanken in Frankrijk en een paar vonnissen van Belgische politierechters, die allemaal oordelen in het ongrondwettelijk karakter van de maatregelen of onderdelen hiervan, nu ook een vonnis van het ambtsgericht van Weimar (D) dat tussen de lijnen eigenlijk veel meer zegt dan wat er geschreven staat.


In rechtszaken kan je bewijzen aanbrengen "met alle middelen als naar recht ", met inbegrip van getuigen en vermoedens. De bewijzen kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks zijn, door bvb verbanden of steeds wederkerende patronen aan te tonen.

Een rechtstreeks bewijs is natuurlijk het gemakkelijkste. Je legt een geschreven bewijs van je stelling neer en klaar is kees. Onrechtstreekse bewijzen zijn moeilijker. Die kan je pas leveren na verloop van (langere) tijd door de optelsom te maken van identieke of gelijkaardige gebeurtenissen die onderling verband houden of een vast patroon aantonen. Het goede nieuws op dit punt is dat wanneer je ( nog) geen rechtstreekse bewijzen hebt, geduld volstaat om alsnog op onrechtstreekse wijze bewijzen te kunnen aanleveren.


Terug naar het vonnis van Weimar. Dat is een officieel geschrift dat geldingskracht heeft. Niet enkel over het ongrondwettelijk karakter van het contactverbod en de maatregelen in globo maar ook over de vaststellingen die de rechter heeft gedaan.

En wat zijn deze ? Dat ook in Duitsland de staat de lockdownmaatregelen rechtvaardigt door de bewering dat de ziekenhuizen overbelast zijn of dreigen te raken en het aantal C19 IC bedden dient beperkt te worden.

Dit, beste vrienden, toont aan dat er in alle lidstaten van de EU een vast patroon is. België is op 30.10.2020 nl. in lockdown gegaan op grond van exact hetzelfde motief. NL, Frankrijk, de UK enz... idem dito.

Dat één land te kampen zou kunnen hebben met een tijdelijke overbelasting van ziekenhuizen wegens een tekort aan personeel of uitval van personeel, is plausibel. Twee is ook aanvaardbaar. Maar meerdere landen op exact hetzelfde moment ? Dat is teveel van het goede om nog geloofwaardig te zijn.

Hetzelfde geldt overigens voor wat betreft de beweerde besmettingen. Deze zijn ook in tal van lidstaten tezelfdertijd plots alarmerend beginnen stijgen. Is dit plausibel ? Neen. De grote afstanden tussen alle contreien en het verschillend klimaat, de weersomstandigheden, de verschillende levensgewoonten van het volk, de grote contrasten tussen stedelijke en landelijke gebieden waar de densiteit in grote mate verschilt, zijn factoren van overwegend belang bij de verspreiding van een virus. Het is mogelijk dat een virus in alle landen tezelfdertijd aanwezig is maar het is onmogelijk dat het plots overal op hetzelfde moment hard zou toeslaan zonder enige variatie in de gradaties.

Al deze onrechtstreekse indicatoren tonen aan dat het corona debacle en de maatregelen die hieraan gekoppeld zijn ( oh, toeval, ook allemaal ongeveer tezelfdertijd ) een wel doordacht plan is dat op het niveau van de EU uitgewerkt is en in, gemeen overleg en akkoord, in uitvoering is geplaatst.


Hoe is dat achter de schermen verlopen ?

Wel.... dat ging wellicht zo :

EU 08/2020 : " conform de akkoorden van de VN moet iedereen voor 2030 gevaccineerd zijn tegen infectieziekten, we beginnen in december met de vaccinatie campagne; hoe pakken we dat aan ? "

Klauss Schwab, Prince Charles, Trudeau & co : " ah we hebben hier een " unique narrow window of opportunity for a Great Reset " met de eerste golf van corona, we kunnen dit als middel blijven gebruiken ".

EU : " ja dat is juist, we kunnen hier meerdere vliegen in één klap slaan, maar... de mensen gaan dat allemaal zomaar niet accepteren, hoe krijgen we dat verkocht aan de bevolking " ?

Klauss Schwab " : " er is een beproefde tactiek die tijdens WO II heel goed gewerkt heeft, we maken ze doodsbang en we overladen ze met een schuldgevoel, dan krijgen we er alles van gedaan ".

Ursula Van Leyen : " dat is nog eens een idee ! Psychological warfare. We maken ze bang, we organiseren een tweede en een derde lockdown met strenge vrijheidsbeperkende maatregelen en we laten het zo lang duren dat de mensen het spuugzat zijn en zullen smeken om een vaccin om hun vrijheid terug te krijgen. "

Maggie De Block : " oooh spannend ! "

Maggie in een persconferentie van 18.08.2020 :

"Kerst en Nieuw zal dit jaar niet hetzelfde zijn als de voorgaande jaren" Ursula tegen Maggie : " zeg Maggie, je had beter gezwegen, je moet geen slapende honden wakker maken, het is pas voor oktober " Maggie tegen Ursula : " sorry, Ursula, maar ik vind het zo exciting dat ik mijn mond voorbij gepraat heb " Ursula Van Leyen op 01.10.2020 tegen versgebakken eerste minister De Croo : " Alexander, het wordt tijd jong, are you ready ? Alexander : I sure am M'am, maar we zitten wel met een klein probleemke, de besmettingsgraad is al een paar maanden minder dan 2% en er ligt bijna niemand meer in de kliniek. Ursula Van Leyen : " trek uw plan, verzin maar iets, die lockdown moet er komen, in december beginnen we met vaccinaties en iedereen moet zich laten vaccineren"

Alexander belt naar Boris, Angela, Emmanuel, Mark en Adolfo : " yo mannen, hoe zit het daar bij jullie ? Boris : " jolly good fellow, de cijfers zijn te goed, eigenlijk zouden we gewoon terug kunnen naar normaal. Angela en de anderen : " yep, hier van hetzelfde " Boris : " mja, dan is er maar één oplossing he, we moeten de cijfers terug door het dak laten gaan; ik zal ermee beginnen, ok ? En dan kunnen jullie meteen op de trein jumpen. Alexander, Angela, Mark, Emmanuel en Adolfo in koor : ok ! Alexander : " maar euh... Italië, Zweden, Denemarken, Finland en de andere EU landen doen niet mee. Is dat geen probleem ? Boris : " bah neen gij, het volk kijkt nooit over de grenzen, als wij veel lawaai maken en jullie brengen dat van ons clubje in de pers, dan gaat het er in als zoete koek.

08.10.2020 : het aantal besmettingen begint te stijgen in B, NL, F, S, D en UK. De maatregelen verstrengen. In B moet de horeca sluiten om 23 u, de sociale contacten worden beperkt.

Boris, Angela,Emmanuel, Adolfo, Mark en Alexander in een persconferentie : " het virus slaat weer hard toe, de ziekenhuizen lopen vol, we zijn verplicht om strengere maatregelen te treffen want de mensen respecteren de regels niet.

Twee weken later, Alexander aan Ursula : " zeg Ursula, we doe wat we kunnen maar er zijn nationaal nog altijd maar gemiddeld 5% besmettingen, minder dan 5% overlijdens door of met corona en amper 0,2% die in een ziekenhuis belanden, dat is ver beneden de norm om te kunnen spreken van een pandemie. Bovendien zijn de zieken en overlijdens bijna allemaal bejaarden waarvan 92% een andere chronische ziekte heeft. Met dergelijke cijfers kunnen we toch geen tweede lockdown rechtvaardigen?

Frank aan Ursula : " goh Ursula, wij hebben maar amper 6.000 mensen in het ziekenhuis liggen en daarvan weten we zeker dat de meesten geen corona hebben. 11.497.000 mensen zijn gezond. Dat wordt heel moeilijk.

Ursula : " maar jawel, fluitje van een cent, bouw het aantal IC bedden af, stop de aanwerving van personeel, investeer niet meer in de zorg en zeg dan dat de ziekenhuizen overbelast zijn. Frank : " ah goed idee !! Frank en Alexander in de persconferentie van 18.10.2020 : " de cijfers stijgen alarmerend, de ziekenhuizen staan onder druk, we moeten de verspreiding van het virus tegen gaan, de horeca zijn grote besmettingshaarden, dus de horeca moet volledig sluiten, telewerken is aanbevolen, sociale contacten worden beperkt tot maximum 1 persoon per gezinslid, mondmaskers verplicht binnen en buiten en quarantaine voor wie positief test.

Iedereen doodsbang. Ooh, zo erg.

Frank tegen Alexander : " goh Alexander, zie je dat ? Het werkt ! Zullen we er nog een schepje bovenop doen ?" Alexander : ja zeker, kom we gaan er nog een lap op geven, maar wacht nog even, ik ga eerst effe bellen met Macron, Merckel, Rutte, Suarez en den Boris om hetzelfde te doen als wij zodat het niet opvalt. De Croo tegen Boris : " yo Boris, wij gaan de gaspedaal nog wat verder indrukken, doe je mee ? Boris : " ah das zeker da, let's roll, maar wat gaan we verzinnen om de regels nog meer te verstrengen? " De Croo : " ewel, wat Ursula zei he, overbelasting van de ziekenhuizen en tekort aan personeel in de zorg " Boris: " goed plan, doen we " De Croo en Vandenbroucke tijdens de persconferentie van 28.10.2020 : " De cijfers blijven alarmerend stijgen; de ziekenhuizen zijn overbelast, we moeten ze ontlasten; dat kan maar als de mensen de regels respecteren en dat doen ze niet dus ... horeca, evenementensector, culturele sector, niet-essentiële winkels, contactberoepen, hobbyclubs, sportclubs ... achter slot en grendel, sociale contacten beperkt tot 1 persoon, avondklok, strenge quarantaine, PLF voor zich verplaatst naar het buitenland, strenge controles en telewerken, lockdown 2 ... "

....

Is dit een fairy tale ? Misschien wel maar als je alle dots met elkaar verbindt zou het heel goed kunnen dat dit verhaal niet ver af staat van de werkelijkheid en het exact zo gelopen is.

Think the unthinkable is altijd een goede oefening.

445 views0 comments

コメント


bottom of page