top of page
Search

VBO waarschuwt voor tsunami: 50.000 faillissementen, 103.000 bedrijven in moelijkheden

" Liefst 50.000 faillissementen en een verlies van 120.000 banen, dat is het weinig rooskleurige toekomstbeeld dat het Verbond van Belgische Ondernemingen vandaag schetste van de Belgische economie.

Het omzetverlies door de coronapandemie zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven naar adem moeten happen, zo blijkt uit berekeningen van bedrijfsinformatiekantoor Graydon in opdracht van het VBO.


Gezonde bedrijven zwaar ziek

Concreet blijken liefst 103.000 bedrijven die vóór de coronacrisis nog blaakten van gezondheid, vandaag in financiële moeilijkheden te verkeren. Dat zijn er 20.000 méér dan in september, toen het VBO en Graydon dezelfde oefening maakten. Om u een idee te geven: 103.000 bedrijven, dat is één bedrijf op vier. En die zijn goed voor 400.000 banen.

Alles samen zit intussen zowat 30 procent van de Belgische bedrijven in lastige papieren. Vooral bij de eenmanszaken en de kleinere bedrijven (tot 50 werknemers) is de situatie stilaan acuut. En hoe jonger die bedrijven, hoe lastiger ze het hebben. Zowat alle sectoren zijn getroffen. Bij de horeca gaat het intussen al om meer dan vier op de tien, maar ook bijvoorbeeld in de voedingssector dreigt één bedrijf op de drie in nauwe financiële schoentjes te komen. Volgens het VBO is er dik 80 miljard euro cash nodig om die bedrijven weer op een normaal niveau te laten draaien.

Cash verbrand in de sneltempo


Intussen zijn de gezonde bedrijven – die zijn er gelukkig ook nog – wel in sneltempo cash aan het verbranden: terwijl zij in september nog konden teren op 1.100 miljard euro aan reserves om de ergste nood te lenen, is dat bedrag in januari geslonken naar 866 miljard euro. Het VBO vraagt de regering dan ook om dringend met een “solvabiliteitsplan” uit te pakken teneinde de financiën van de bedrijven te versterken. De werkgeversorganisatie denkt daarbij onder meer aan een hervorming van de notionele intrestaftrek en het mobiliseren van de vele miljarden die nu op spaarboekjes geparkeerd staan en daar amper tot niets opbrengen.


Zonder zo’n plan dreigt de komende jaren een “geleidelijke tsunami” van 50.000 faillissementen en vereffeningen, zo waarschuwt VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Die 50.000 komen boven op de gewone faillissementen, gemiddeld zo’n 10.000 per jaar. Dat maakt dat 100.000 tot 120.000 banen voor de bijl dreigen te gaan. “Ik moest toch even gaan zitten toen ik die cijfers zag”, bekent Timmermans. VBO-hoofdeconoom Edward Roosens is vooral beducht voor het sneeuwbaleffect dat een dergelijke faillissementengolf kan veroorzaken: “Te veel faillissementen in een sector kan een effect hebben op de financiële stabiliteit van andere bedrijven in die sector.”

lees verder onder de afbeelding


_____________________

Dit is het schrikwekkend resultaat van een aanhoudend faalbeleid dat geen oog heeft voor de economie en enkel op korte termijn denkt.


60% van de werkende bevolking zijn ambtenaren wier loon betaald wordt door vadertje staat. Dit is het gevolg van het overheidsbeleid tijdens de bankencrisis van 2008 waar het " probleem " van de werkloosheid opgevangen is door veel burgers in eigen rangen op te nemen. De betaling van deze lonen is afhankelijk van de andere 40% van de werkende bevolking en een goed draaiende economie. De vele uitkeringen aan de niet-werkende bevolking ( werklozen en zieken die genieten van een vervangingsinkomen, de pensioenen ) evenals de financiering van het sociaal opvangnet ( kinderbijslag, geboortepremies, ziektezorg enz... ) overigens ook.


Op 25.11.2011 is er tijdens een " corona conferentie " georganiseerd door de Standaard door één van de sprekers verslag uit gebracht over de armoede cijfers in dit land. Door corona waren op dat moment al 1 op de 6 gezinnen in België in de armoede vervallen. 1 op 6....

Zij moeten het stellen met een uitkering van het OCMW of in het beste geval een werkloosheidsuitkering ( wat gefinancierd wordt door de staatskas ) en kinderbijslag ( idem )

Steeds meer gezonde mensen worden ziek en depressief van de stress en de angst waardoor zij niet meer normaal kunnen functioneren en ten laste vallen van de mutualiteit die instaat voor de betaling van een vervangingsinkomen ( ook gefinancierd door de staat ).


Als de komende tijd 1) 50.000 bedrijven failliet worden verklaard ( met mogelijks nog 103.00 andere die nu in financiële moeilijkheden verkeren ) en 2) een groot deel van de 40% werkende bevolking in privé sectoren weg valt ( 1 + 2 vormen de draagkracht van dit land ), ook in de armoede vervalt en volledig afhankelijk wordt van werkloosheidsuitkeringen die misschien ook niet meer zullen kunnen betaald worden omdat er geen geld in kas is, zal de schade niet meer te overzien zijn en helaas ... onherstelbaar zijn.


De Belgische staat verdient jaarlijks ettelijke miljarden aan een goed draaiende economie. De inkomsten die zij werft kunnen dan weer geherinvesteerd worden in het land en aangewend worden voor het betalen van oa de lonen van alle ambtenaren. Zonder voldoende middelen moet een deel van die ambtenaren ontslagen worden wat dan weer tot gevolg zal hebben dat de dienstverlening plat valt. Nog meer werkloosheid, nog meer armoede.


Het in stand houden en stimuleren van de economie zou een top prioriteit moeten zijn voor de beleidsmakers.

Bedrijven die going concern zijn en op normale wijze kunnen ondernemen genereren inkomsten waarmee zij hun lopende kosten en de lonen van personeel kunnen betalen, welke lonen geherinvesteerd worden in de economie want de mensen gebruiken hun lonen om aankopen te doen en al hun kosten waaronder facturen van water, elektriciteit, verwarming, huur, abonnementen enz.. te betalen.

Bedrijven die op normale wijze ondernemen ondersteunen ook andere economische sectoren en/of bedrijven want zij betalen met deze inkomsten hun toeleveranciers die met de opbrengsten, op hun beurt hun eigen kosten en lonen van personeel kunnen betalen.

Op al deze lonen verdient de Belgische staat ook een aardige cent aan sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en andere heffingen. Het brengt geld in de kas. Bedrijven die going concern zijn betalen BTW op verleende diensten of verkochte producten en ... vennootschapsbelasting op de gegenereerde winst die de vetpot van de overheid spekt. Werkende Belgen betalen eveneens personenbelasting. En zo zijn er nog wel meer rechtstreekse en onrechtstreeks belastingen waar de staatskas beter van wordt.


De economie is echter geen prioriteit. Alles moet er blijkbaar aan. Het verder aanhouden van de lockdownmaatregelen in diverse belangrijke sectoren terwijl geweten is dat de schade enorm is, er veel faillissementen en ontslagen in de pijplijn zitten wat dan weer een sterke stijging van de armoede tot gevolg zal hebben is veel meer dan " geen daad van behoorlijk bestuur ". Het is een doelbewuste daad van vernietiging met de intentie om de schaden en dienvolgens een zware doorlopende strafrechtelijke inbreuk die op geen enkele manier te verschonen valt.


En alsof dit alles nog niet erg genoeg is, worden er in het kader van corona miljarden verkwist met ... geleend geld van het IMF en de ECB die alle staatsobligaties opkoopt, waardoor het land steeds dieper in een financiële put zakt, de vele subsidies van de EU en de ECB ten spijt.

Ons land leeft al geruim tijd " op de poef ". Wij, de burgers zullen die schuld met onze duur verdiende centen moeten aflossen maar.... als iedereen in armoede vervalt omdat de economie om zeep is gebracht, zal ook dat niet kunnen.


Eender welke burger die zich op dergelijke roekeloze manier gedraagt zou onbekwaam worden verklaard om zijn persoon en goederen te beheren en onder voorlopig bewind worden geplaatst omdat hij/zij zijn financiën niet meer kan beheren en zijn vermogen verkwist of in gevaar brengt.

Dit is exact wat ook met deze regering moet gebeuren.

Zij is onbekwaam om het land te besturen, de staatskas op behoorlijke manier te beheren, de belangen van de Belgen te behartigen en de economie en hiermee ook de toekomst van ons land te vrijwaren.


En toch is er geen enkele politicus die een motie van wantrouwen indient tegen deze regering die niet het goed fatsoen heeft om af te treden?

Waar blijft de oppositie van NVA en Vlaams Belang die samen meer dan 50% van de Vlaamse bevolking vertegenwoordigen ?

Ook zij zijn mee schuldig aan de desastreuze schade die ons land aangedaan wordt. Er op staan toekijken, weten, maar niets doen en maar laten begaan is ook onverschoonbaar.


Word ongetwijfeld vervolgd ......

266 views0 comments

Comments


bottom of page