top of page
Search

VALSE FACT-CHECKING

VALSE FACT-CHECKING Er wordt door een fact-checker beweerd dat ik onwaarheden zou verkondigen.


Hierover wil ik graag het volgende kwijt : Dit is een gratuite lastercampagne met de uitsluitende bedoeling om mijn reputatie te schenden, mijn persoon in een kwaad daglicht te plaatsen en twijfel te zaaien over de waarachtigheid van de informatie die ik met jullie deel.


Al mijn posts zijn evidence - based en verwijzen telkens naar een bron die bijgevoegd wordt zodat jullie altijd kunnen checken wat ik zeg of herneem van officiële kanalen of andere bronnen.


1./ Tijdens de tweede helft van september heeft Sophie Wilmès publiek verklaard dat er niet meer getest zou worden in WZC wegens een tekort aan PCR testen. Dit heb ik niet verzonnen. Het heeft in de kranten gestaan. Ik heb dit opgepikt en er een post over geschreven met in de bijlage het bewuste krantenartikel. Zie mijn eerdere post.


2./ Op de website van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid staat uitdrukkelijk vermeld dat en hoeveel ouderen en personeel van WZC geregistreerd zijn als positief MET en ZONDER PCR test. De cijfers staan erbij vermeld. Ik heb uitgerekend hoeveel % van het totaal aantal ouderen en personeel geregistreerd zijn als positief ZONDER test. Dit was op dag van mijn post 80%. Ik heb hierover een post geplaatst waarin ik gesteld heb dat hiermee bevestigd is wat Sophie Wilmès heeft verklaard, nl. dat een groot deel van de ouderen in WZC niet meer wordt getest. Bij deze post zit de rechtstreekse link naar de pagina van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid waar ik overigens ook een screenshot van gemaakt heb want er verdwijnen wel eens dingen nadat ik het aan de kaak heb gesteld. Ik denk dan bvb aan de details van de compensatiepremies die de overheid aan ziekenhuizen en WZC uitkeert en die " plots " verdwenen waren van de website van Volkgezondheid ( zie deze post met rechtstreekse link naar de bewuste pagina ). . Ook dit is dus niet verzonnen maar komt van een officiële website van de overheid. Zie mijn eerdere posts.


3./ Op 21.09.2020 heeft er een formele kennisgeving plaats gevonden dat het K.B. van 17.03.2020 dat de invoer, de verkoop en distributie van rapidtests verbood, op 19.09.2020 opgeheven is geworden en de verkoop en het gebruik van rapidtest sinds deze datum terug toegelaten is. In deze formele kennisgeving zijn ook een aantal adviezen geformuleerd voor ieder die rapidtests wil gebruiken en wat ze best wel en niet doen. Ik heb een post geplaatst met inhoud van deze kennisgeving en toevoeging van een reeks merknamen van rapidtests die op de markt zijn. Bij deze post zit de rechtstreekse link naar de formele kennisgeving. Ook dit is dus niet verzonnen maar gebaseerd op officiële mededelingen. Zie mijn eerdere posts.


Het is dus ronduit degoutant dat een fact-checker van twijfelachtige oorsprong mij woorden in de mond legt die ik niet zelf heb gezegd maar voortkomen uit verklaringen van Sophie Wilmès en officiële documenten.
91 views0 comments

Yorumlar


bottom of page