top of page
Search

UPDATE US-NATO vs RUSLAND

India schaart zich ook aan de zijde van Rusland. Modi heeft anti raketten afweergeschut gekocht van de Russen. Op dit eigenste moment zijn Rusland en India samen oefeningen aan het doen op de Arabische zee. In de Golf van Oman is Rusland samen met China en iran ook nog steeds hypersonische raketten aan het testen.

Dat twee grootmachten zoals China en India zich aansluiten bij Rusland is een duidelijke indicatie dat Nato en de US geschiedenis zijn en zullen moeten inpakken. US en Nato beschikken over amper 20% van het arsenaal dat Rusland, China en India combined kunnen inzetten. Zoals reeds uiteengezet in eerdere posts beschikt Rusland over hypersonische raketten die binnen de 10 minuten ook de US kunnen raken. De US en Nato hebben dit niet. Rusland heeft (ook ) een S-50 lucht defensie systeem ( vaste inrichtingen en mobiel die gemakkelijk te verplaatsen zijn ). https://www.youtube.com/watch?v=NyN3kCjBFsE De US, EU en Nato hebben dit niet en beschikken slechts over een 40tal raketten interceptors waarvan sommige opgesteld staan in Alaska en andere in Vandenberg Air Force Base in Californië. Dat stelt niets voor. Rusland beschikt voorts over zeer grote ondergrondse faciliteiten waar enorme hoeveelheden voedsel, water, medicijnen, gereedschappen, kortom alles wat nodig is, onder gebracht werd. Rusland kan een nucleaire aanval overleven. Wij niet. De US heeft weliswaar op vele plaatsen DUMB's gebouwd maar die zijn niet toegankelijk voor de gewone bevolking. Enkel voor " the happy few ". In 2020 heeft Rusland bovendien een - geruime tijd op voorhand aangekondigde - "bomb shelter drill "geoefend met haar bevolking. ZIj hebben in een record tempo 40 miljoen burgers in nucleaire schuilplaatsen ondergebracht. De US, de EU en Nato hebben geen bom schuilplaatsen. Ze beschikken zelfs niet over een fatsoenlijk alarm systeem om de bevolking te waarschuwen. Enkel een app die de burgers via email en sms verwittigt ( voor wie de app gedownload heeft ). Van enige nucleaire oefening met de bevolking is geen sprake. Meer nog, er wordt met geen woord gerept over de grote problemen tussen US, Rusland en Nato noch over het risico op een nucleaire oorlog. Het is op dit punt oorverdovend stil in de pers die enkel uitpakt met straffe uitspraken van Biden en de bewering dat Rusland dreigt om Oekraïne binnen te vallen omdat zij niet wil dat het land zou toetreden tot de Nato ( duhh... )

De US Ambassade in Kiev ( Oekraïne ) is ondertussen begonnen met de evacuatie van diplomatisch personeel en familie uit Oekraïne. In dit stadium wordt enkel niet-essentieel personeel geëvacueerd. Vanaf begin volgende week alle andere staff members. Op onderstaande foto het vliegplan van de vliegtuigen die de US heeft ingezet voor de evacuatie.

Dit is - opnieuw - een duidelijke indicatie dat de US ( en Nato ) niet de minste intentie hebben om het voorstel van Verdrag dat Rusland hen voorgelegd heeft ( en waarvoor zij een week uitstel van ultimatum gevraagd hebben ) te ondertekenen. Het is maar zeer de vraag hoe Rusland hierop zal reageren.4 views0 comments

Comments


bottom of page