top of page
Search

Sjoemelen ziekenhuizen met Corona cijfers

Ik post al 10 maanden, met de regelmaat van de klok, berichten op social media waar ik telkens de vinger op een open wonde leg.

De ziekenhuizen EN woonzorgcentra.


Even de historiek samen vatten :

  • In augustus 2020 heb ik, na analyse, op FB uit de doeken gedaan dat FOD Gezondheid voor dat jaar een budget van 1 miljard euro had uitgetrokken voor subsidies aan ziekenhuizen, WZC en andere zorginstellingen. Niet ten behoeve van patiënten wier factuur deels door de mutualiteit betaald wordt en deels door henzelf of een hospitalisatieverzekering ( remgeld + opleg ) en ook niet voor een betere verloning van de zorgkundigen die tijdens de eerste golf hun kas hadden afgedraaid maar voor ... het onderhoud van hun gebouwen en infrastructuurkosten. Ziekenhuizen ontvingen 1.600 € per dag/patiënt en WZC de helft van dit bedrag dat automatisch werd toegekend zonder voorafgaandelijke aanvraag. Het volstond om een patiënt te registeren als "corona". Ik heb de link naar de website van FOD Gezondheid - met alle detailcijfers en uitleg - als bron bij mijn bericht geplaatst en mij toen al de bedenking gemaakt dat ziekenhuizen en WZC belang hebben bij het in stand houden van het hele gebeuren en de registratie van zoveel mogelijk corona patiënten want elke patiënt bracht dagelijks geld in het laadje ( bovenop zijn ziekenhuisfactuur ).

  • Aanvankelijk is dit bericht onder de radar gepasseerd. Ik lag toen nog niet in het visier van factcheckers en Big Tech. Dit werd anders toen een zekere Brecht Castel, losse medewerker van Knack in september 2020 een factcheck over dit bewuste bericht uitvoerde. Het was allemaal niet waar. Ziekenhuizen kregen geen subsidies van de overheid klonk het. Ja. Want... hij had met een medewerker van het Kabinet De Block gesproken en zij hadden het in alle toonaarden ontkend. En de ziekenhuizen die hij gecontacteerd had idem dito. Diepteonderzoeker en factchecker Castel kende het KB nr.10 van 19.04.2020 toen duidelijk nog niet ( en u en ik ook niet want daarover is NIET gecommuniceerd ).

  • Ik kon die valse aantijgingen aan mijn adres natuurlijk niet over mijn kant laten gaan. Ik heb dus mijn bericht van augustus terug opgezocht met de bedoeling om met verwijzing naar dezelfde bron een update te posten. Wat bleek echter ? FOD Gezondheid had de detail gegevens van haar site verwijderd ! Op de bewuste pagina stond nog enkel de eerste zin, nl. dat de federale regering een budget van 1 miljard euro had uitgetrokken voor de ziekenhuizen en andere zorgingstellingen. Al de rest was weg. Het team heeft de mouwen opgestroopt om diezelfde informatie terug te vinden. En ja, we vonden het. Het stond met alle details nog op een andere federale website dus.... ik heb opnieuw een bericht gepost met het hele relaas. Dit viel samen met de publieke verklaring van Dr. Jean-Luc Gala, hoofd van het Brussels UCL ziekenhuis dat 2/3 van de patiënten behandeld wordt voor andere aandoeningen, niet veel later gevolgd door identiek dezelfde verklaringen van een arts-intensivist van Le Grand Hôpital de Charleroi Dr. Pascal Sacré. De man werd omwille van zijn uitspraken op staande voet ontslagen zonder opzeg noch opzegvergoeding. Na 15 jaar trouwe dienst. Jean-Luc Gala heeft nog een aantal publieke toespraken gedaan maar is dan ook geconfronteerd geworden met het UCL als instelling die zich van hem distantieerde.

  • In oktober 2020 is de storm over de ziekenhuizen gaan liggen en was de vraag of en hoeveel patiënten behandeld worden voor andere aandoeningen niet meer aan de orde, want ... we verzeilden in een tweede golf met steeds meer ziekenhuisopnames door of met corona. MSM had het dagelijks, tijdens elke nieuwsuitzending, enkel nog over het aantal " besmettingen ", de ziekenhuisopnames en de doden. Op de piek lagen er iets van een 1.900 mensen op IC en net geen 7.000 in het ziekenhuis, op een totale bevolking van 11.508.000. Hoeveel percent is dit ? Juist. Verwaarloosbaar. Dat er dagelijks veel mensen het ziekenhuis verlieten, de ziekenhuisopnames kort waren ( gemiddeld 3 dagen behalve voor de zwakkeren die meer ernstig ziek waren ), was niet interessant om te vermelden. We werden rond de oren gekletst met drama scenario's. Covid beheerste ook dagelijks de praatprogamma's zoals Terzake, De Afspraak en zelfs Gert Late Night met als wekelijkse afsluiter De Zevende Dag.

  • Tussen oktober 2020 en april 2021 heb ik om de zoveel dagen bericht over de cijfers en aan de kaak gesteld dat er gesjoemeld werd met de cijfers. De ziekenhuisontslagen werden niet in mindering gebracht (of niet volledig ). Er kwamen alleen maar patiënten bij. Ik heb ook in de kijker gezet dat woordvoerders van ziekenhuizen de zaken sterk uit hun context rukten en zich gedroegen als regelrechte dramaqueens die met woorden jongleerden dat het een lieve lust was. Het " opschalen " van bedden is een geijkte term indien onbestaande bedden gecreëerd worden om extra IC zorg mogelijk te maken. " Opschalen " is niet de juiste term wanneer een tweede bestaande IC afdeling ( die gedurende ettelijke maanden gesloten is geweest omdat 1 IC afdeling met 6 bedden volstond ), heropend wordt voor corona patiënten. In dat geval spreekt men van een heropening en niet van " opschalen " ( wat heel erg klinkt terwijl het dat niet is ).

  • En toen kwam het moment dat ik mijn neus in de wetboeken stak en alle M.B.'s, K.B.'s, Decreten, wetten en Ordonnanties die sinds de aanvang van de crisis tot stand gekomen waren allemaal grondig begon te analyseren. Het zijn er veel. Heel veel. Een kat vindt haar jongen er niet meer in terug. Maar.... ik ontdekte toch de K.B's van 19.04.2020 waarin (K.B. nr.10) uitdrukkelijk vermeld staat dat de federale vanaf 2020 tot 31.12.2025 (! ) een budget van 1 miljard per jaar uittrekt voor financiële steun aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Ik heb dit gemeld tijdens mijn livestreams en er ook posts aan gewijd. Fact-checker Castel kan nu inpakken. De financiering is vastgelegd in een K.B. en Maggie ... nu ja, we weten al van eerdere fratsen dat zij zich niet schuwt voor een leugen meer of minder.

  • En eerder deze week verscheen een mededeling van NVA waarin kenbaar werd gemaakt dat de Vlaamse regering vanaf 2021 tot eind 2025 OOK een budget van 1,1 miljard uittrekt voor steun aan de zorg, het optrekken van de lonen van het zorgpersoneel, het opschalen van IC bedden e.d.. Dus.... ik heb er weer een omvangrijke post aan gewijd. Als er zoveel geld ( per jaar ! ) op het spel staat ( 1 miljard van de federale en 1,1 miljard van de Vlaamse gratis en voor niks, het ligt voor het grijpen zonder enige tegenprestatie ) welke garantie hebben we dan nog dat wat ziekenhuizen verkondigen een getrouwe weergave vormt van de werkelijkheid ? De meeste ziekenhuizen zijn private ondernemingen die maar één doel hebben : winst maken en dividenden uitkeren aan de aandeelhouders. In politieke termen heet dit dan heel netjes " financiële optimalisatie ".....

En vandaag lezen we dan in de krant dat uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen hun coronacijfers manipuleren. Nou !


Het is overduidelijk dat ziekenhuizen een overweldigend belang hebben bij het in stand houden van de crisis. Hoe langer het duurt, hoe meer centen er gratis in kas komen. Wie wil dat niet hè ?

Voor een te verdelen koek van 2,1 miljard zal er wel meer dan één zijn die het niet zo nauw neemt met de waarheid. Liegen is een kwaal van deze tijd.


Het is wellicht ook om die reden dat zovele artsen onder druk gezet worden en verplegend en administratief personeel de mond gesnoerd wordt. Ze hebben een zwijgplicht en riskeren ontslag als ze spreken. Als alles zou verlopen zoals het hoort zou dergelijke omerta plicht niet bestaan en niets beletten dat verpleegkundigen publiek verkondigen hoe de zaken er in de zorginstelling waar zij werkzaam zijn verlopen.

Hoeveel patiënten er de afgelopen 14 maanden in werkelijkheid behandeld zijn voor corona ? Wel ... afgaande op de verklaringen van bepaalde ziekenhuisartsen : 1/3 van wat als " corona " zieke geregistreerd is geworden ( of minder ).

Hoeveel personen er werkelijk overleden zijn door corona ( en niet met ) ? Dat wordt een apart hoofdstuk waarover het laatste woord nog niet gezegd is.


En zullen we het dan nu even hebben over de labo's die PCR testen verwerken en miljarden binnen rijven ? Op vandaag zijn er al 13.187.175 test uitgevoerd a rato van 47,10 €/test ten laste van de overheid indien het op medische gronden is en gemiddeld 60 €/test uit uw eigen portemonnee indien particulieren vrijwillig een test aanvragen ( bvb om op reist te gaan ).

HLN ONDERZOEK. Sjoemelen ziekenhuizen met coronacijfers? Documenten wijzen op ‘financiële optimalisatie’ | Exclusief voor abonnees | hln.be


388 views0 comments
bottom of page