top of page
Search

SHEDDING


"Hoe kritisch ik ook ben ten opzichte van vaccinaties, het bericht dat de ronde deed dat gevaccineerden besmettelijk zouden zijn voor hun omgeving leek mij aanvankelijk een broodje aap verhaal.

Zo leek het wel, tot ik de tekst over de studie van het Pfizervaccin grondig ging lezen ( A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of SARS-CoV-2 RNA vaccine candidates against covid-19 in healthy individuals ).

Op P 67 van dit document van de producent zelf komen we enkele bijzonder interessante dingen tegen.

Onder het hoofdstuk “blootstelling tijdens zwangerschap’ (8.3.5.1) lezen we: “Een blootstelling tijdens zwangerschap vindt plaats wanneer:

  • Een vrouw zwanger blijkt te zijn terwijl ze blootgesteld wordt of werd aan een gevaccineerde via blootstelling door haar omgeving. Hieronder enkele voorbeelden van blootstelling door de omgeving tijdens de zwangerschap:

  • een vrouwelijk familielid of gezondheidswerker meldt dat ze zwanger is na contact met het vaccin door inhalatie of door huidcontact;

  • een mannelijk familielid of gezondheidswerker die blootgesteld werd aan het vaccin door inhalatie of door huidcontact daarna zijn vrouwelijke partner blootstelt (aan het vaccin) voor of rond de tijd van de conceptie.”

In hoofdstuk 8.3.5.2 (p. 69) lezen we precies hetzelfde in verband met borstvoeding. Ook hier wordt besmetting door de omgeving via “inhalatie of huidcontact” aangegeven als risicofactor. De onderzoeker moet een contact tijdens de zwangerschap melden aan Pfizer binnen de 24 uur nadat dit contact bekend wordt, of er nu een ernstige bijwerking is opgetreden of niet…”

In hoofdstuk 8.3.5.3 wordt tevens een beroepsmatig contact op dezelfde manier beschouwd als risico. Met andere woorden: de producent zelf beschouwt een nauw contact met een gevaccineerde als een risico voor besmetting door het inademen van besmette lucht of huidcontact!! Hoe dit risico door de organisaties die het vaccin moesten goedkeuren (CDC en EMA) niet weerhouden is als een reden om het vaccin naar de prullenmand te verwijzen is ons een raadsel. In feite betekent dit dat, zodra het vaccin op grote schaal toegediend wordt, het moet beschouwd worden als een levend virus vaccin, waarbij iedereen in de omgeving van een gevaccineerde het risico loopt besmet te worden. In feite dus de hele bevolking, gezien de omvang van de vaccinaties. Vaccineer genoeg personen, dan vaccineer je in feite de hele bevolking, ook wie niet zelf een vaccin toegediend kreeg!

Het juiste mechanisme van deze shedding, of hoe de spike-eiwitten onze huid en slijmvliezen besmetten, is me momenteel nog niet duidelijk. Intussen zijn helaas reeds meerdere meldingen binnengelopen van personen die na contact met een gevaccineerde allerlei problemen gingen vertonen die ook typisch zijn na vaccinatie: hormonale problemen (menstruatiestoornissen), hoofdpijn, bloedingen, neusbloedingen…

Naast de bekentenis van Pfizer zelf zijn deze ervaringen het duidelijke bewijs dat contact met gevaccineerden wel degelijk tot problemen kan leiden. Kan. Want niet iedereen zal symptomen vertonen na contact. Gelukkig maar. Gevoelige personen echter wel.

Is dit nu een reden tot nog meer angst? Neen. De meeste mensen zullen totaal geen problemen ondervinden na een infectie met het Sars-CoV-2 virus. Die mensen zullen ook geen problemen krijgen na contact met een gevaccineerde. Er is dus geen reden tot paniek. Gevoelige personen die snel reageren op allerlei prikkels riskeren echter wel nadelige reacties. Hen moeten we helaas aanraden contact met gevaccineerden te mijden, minstens tot een tiental dagen na hun vaccinatie (de juiste duur van de besmettelijkheid is niet vastgelegd).

In deze link vindt u de bewuste studie van Pfizer die dateert van juli 2020 ( begin testfase III op mensen ) https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

Er staat overigens nog wel meer hoogst interessante in deze Pfizer studie.

Punt 2.2.1 en 2.3.1. ( vanaf p.27 ) :

Unknown AEs and laboratory abnormalities with a novel vaccine : This study is one of the first 2 parallel-running clinical studies with the BNT162 vaccine candidates and as such there are no clinical data available for this vaccine.

M.a.w : ze wisten het niet; nu weten ze het wel; de lijst van ernstige bijwerkingen is gekend en geregistreerd bij Vaers, Eudravigileance en Vigi Access; die lijst is zeer lang, maar toch doen ze gewoon verder...

Potential for COVID-19 enhancement : Disease enhancement has been seen following vaccination with respiratory syncytial virus (RSV), feline coronavirus and Dengue virus vaccines. Phase 1 excludes participants with likely previous or current COVID-19. In Phase 2/3, temporary delay criteria defer vaccination of participants with symptoms of potential COVID-19. All participants are followed for any potential COVID-19 illness, including markers of severity, and have blood samples taken for potential measurement of SARS-CoV-2 antigen-specific antibody and SARS-CoV-2 neutralizing titers.

M.a.w. Pfizer wist in de vroege testfase al dat haar spul de Covid19 ziekte kon verergeren....

Sinds juli 2020 is er veel water naar de zee gevloeid. Pfizer heeft angstvallig alle informatie waarover zij beschikte achter gehouden. Het is pas na hiertoe te zijn veroordeeld door een US rechtbank dat zij haar documenten is beginnen vrij geven. Uit de eerste 50.000 bladzijden die zij in maart 2022 heeft vrij gegeven blijkt onomstotelijk dat van de 20.000 proefpersonen die haar product toegediend hebben gekregen ( in diverse variaties gaande van1 micron tot 100 micron ) er 1276 overleden zijn. Uit de navolgende 80.000 bladzijden die Pfizer heeft vrij gegeven blijkt dat zij wist dat haar product ernstige bijwerkingen veroorzaakte. ZIj had toen meteen moeten stoppen, maar dat heeft ze niet gedaan omdat ze al bezig was met de fabricage van 1 miljard vaccins, fabricage die ondertussen opgelopen is tot 7 miljard vials, wat haar ettelijke miljarden winst opgeleverd heeft. Ten koste van de mensheid. De EU en haar lidstaten ( waaronder België en haar leiders ), wisten en weten dit alles nog beter dan wij maar toch heeft zij de bevolking onder druk gezet om zich te laten inenten met een experimenteel product dat geen enkel voordeel oplevert. Gevaccineerden zijn niet immuun voor de ziekte. Het spul beschermt niet tegen besmetting en besmettelijkheid en bovendien blijkt uit het hiervoor geciteerd rapport dat het product de ziekte kan verergeren. Dit is iets dat de praktijk ook al lang bevestigd heeft. 70% tot 90% van alle ziekenhuisopnames waren en zijn gevaccineerden. Iedereen die hier aan mee doet ( inclusief ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen evenals alle werknemers en leiders van Sciensano ) is schuldig aan het opzettelijk verwonden of doden van burgers.

Wat betreft de shedding problematiek : het ingeënte mRNA circuleert door het bloed en verplaatst zich door alle organen. De huid is, net als de longen en het hart, ook een orgaan ( ons grootste orgaan ). Het mRNA is zo minuscuul dat het door de huidbarrière kan dringen en uitgestoten worden via zweet aka huidcontact en uitgeademende lucht. The good news is dat uit een Afrikaanse studie gebleken is dat de werkzaamheid van de mRNa vaccins 3 maanden na 2 inentingen nog amper 23% bedraagt. Pfizer heeft op haar beurt bekend gemaakt dat haar product 3 maanden na 3 inentingen nog amper 55% werkzaam is. Dit betekent dus dat de mRNA niet in het lichaam blijft en na verloop van tijd verdwijnt. Het risico op aantasting van uw fysieke integriteit door shedding via contact met gevaccineerden is beperkt en enkel mogelijk vlak na een inenting tot een week à 10 dagen later. Houd daar rekening mee en blijf tijdens die periode uit de buurt van zij die blijven aanschuiven voor de volgende spuit. Blijf uw immuniteit op natuurlijke wijze versterken. Reinig regelmatig uw lichaam met N-Acetyl-Cysteïne ( dat u onder deze benaming als generisch middel vindt in de apotheken of onder de commerciële benaming Lycomucil en ook in vrije verkoop in de handel kan gekocht worden ). Drink dennennaaldenthee. Dit bevat veel vitamine C en werkt zuiverend. Er bestaan nog veel andere producten waaronder echinacea, colloïdaal zilver, artemisa annua ....

Wees niet bang voor de toekomst. Angst werkt verlammend en maakt ziek ( letterlijk ). Een vaccinatieplicht krachtens wet afdwingen voor een experimenteel product is niet toelaatbaar. Frank VDB wil dit er toch doordrukken en zal hiervan de gevolgen dragen, net zoals overigens de rest van de regeringsleden die de wet stemmen. Een vaccinatieplicht zal hoe dan ook niets aan de zaak veranderen. Wie op vandaag voet bij stuk gehouden heeft en om alle gekende redenen de prik blijft weigeren, zal door een wet niet kunnen overtuigd worden om zich toch te laten prikken. Idem dito wat betreft degenen die de eerste 2 spuiten ( of 3 ) wel hebben laten zetten en inmiddels begrepen hebben dat het spul geen enkel voordeel oplevert ( of toch geen andere dan de vermeende vrijheid om te kunnen reizen en naar evenementen te gaan ). Met alles wat ik weet over dit vergif komt die spuit er bij mij niet in. Nooit as in never ever.
2 views0 comments

Comments


bottom of page