top of page
Search

Segregatie

In een niet zo ver verleden werd in bepaalde landen of staten een onderscheid gemaakt in groepen op basis van ras of afkomst. Ze werden letterlijk van elkaar gescheiden en anders behandeld.

Iedereen herinnert zich nog wel " de apartheid " in Zuid-Afrika , de slavernij in Amerika en de segregatie van de " black lives " tot lang na de afschaffing ervan evenals de segregatie van de Joden tijdens WO II wat telkens aanleiding heeft gegeven tot verschrikkelijke gevolgen.


Wie denkt dat segregatie niet meer bestaat in de maatschappij, denkt verkeerd. Het is er nog altijd, zij het minder zichtbaar. Het sluimert onder de oppervlakte.

Men denke dan bvb aan ruimtelijke of residentiële segregatie ( arme en rijke wijken ), culturele segregatie ( verschillende religies en culturen ), social segregatie in het onderwijs ( kansarme gezinnen ), fysieke segregatie ( woongemeenschappen van gehandicapten ..), fenomenen die we ook doorheen de geschiedenis van dit land hebben gezien en die nog steeds bestaan.


Met het Covid gebeuren stevenen we nu recht af op een nieuwe vorm van segregatie tussen groepen die niets meer te maken heeft met ras, geslacht, afkomst of religie.


Mensen zullen van mekaar gescheiden worden op basis van één factor : gevaccineerd of niet gevaccineerd. De ene groep zal bepaalde voordelen krijgen die de andere groep niet krijgt of... erger nog, uitgesloten worden van een aantal activiteiten of diensten en mogelijks ook de toegang ontzegd worden tot werk of openbaar vervoer.


Onnodig te zeggen dat dergelijke segregatie en discriminatie volkomen ongrondwettelijk en onwettig is en indruist tegen alle Internationale verdragen waaronder, niet op zijn minst het EVRM. Die kunnen niet zomaar aan de kant geschoven worden of buiten werking gesteld.


De huidige houding van de EU ( waaraan Alexander meewerkt ) is hoogst bevreemdend. Het vaccin is niet verplicht. Men kan geen gevolgen of sancties verbinden aan " iets " dat niet verplicht is.


De vaccins kunnen overigens ( nog ) niet verplicht gesteld worden tot ten vroegste eind 2023 voor de ene en medio 2024 voor de andere, want ... het EMA ( voor Europa ) en het FDA ( voor de US ) hebben slechts een voorlopige toelating tot commercialisatie verleend " for emergency use". De verplichting kan slechts opgelegd worden wanneer de producten definitief goedgekeurd zijn EN er voldaan is aan de voorwaarden voor het opleggen van dergelijke verplichting ( ttz zeer veel zieken en hoge mortaliteitsgraad ).


Op 13.11.2020 heeft het Europees Parlement een resolutie uitgevaardigd waarin onder punt 7.3 uitdrukkelijk gesteld is dat het vaccin niet verplicht kan gesteld worden en altijd een vrije keuze moet blijven en voorts dat er geen discriminatie mag plaats vinden tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Deze resolutie is weliswaar slechts een aanbeveling aan de lidstaten maar het betekent toch wel iets, zeker wanneer deze samen gelezen wordt met de reeds bestaande wetgeving.


Dat weten " ze " natuurlijk beter dan wie ook en is meteen ook de reden waarom Alexander naar Porto vertrokken is voor overleg over hoe dat " vaccinatiepaspoort " er zal moeten uitzien.

Eigenlijk heeft hij het al verklapt aan de pers.

Het wordt geen " paspoort " volgens de definitie die hieraan gewoonlijk gegeven wordt ( zoals bvb met een internationaal reispaspoort dat je verplicht op zak moet hebben of je mag het land van bestemming niet binnen ). Het wordt een CERTIFICAAT ofwel een kaartje of plastieken badge waarop vermeld staat dat je gevaccineerd bent of niet.


Iedereen kan zo'n " green card" bekomen maar bij de ene zal er op vermeld staat dat hij/zij gevaccineerd is en bij de niet gevaccineerden dat zij beschikken over een negatieve test OF ... dat zij immuun zijn omdat zij de ziekte al hebben gehad op datum x. In al deze 3 gevallen zal er toelating zijn tot reizen en toegang tot alle diensten. Dus ... formeel zal de overheid zich niet schuldig maken aan de overtreding van de wetten.


In de praktijk zullen we daarentegen wel een sterke segregatie zien ontstaan wat nu al bewust in de hand gewerkt wordt door het volk, via de media, al gewoon te maken aan de woordkeuze. " Paspoort " of letterlijk " een pas om een poort door te mogen ".

Tal van vliegtuigmaatschappijen, winkelketens, restaurants e.d. zullen de voorlegging van een " green pass" eisen. Geen certificaat = geen toegang tot de dienst of faciliteit.


Moeten wij daarvan onder de indruk zijn ? Neen en dit al zeker niet tot in 2024, want ... het vaccin is niet verplicht. Het verkeert nog in een onderzoeksfase. Velen zijn nog niet gevaccineerd en een aardig percentage van de bevolking wereldwijd zal het gewoonweg niet doen. Ook, in België niet.

Los daarvan is het nog maar zeer de vraag of die vaccins wel degelijk zullen beschermen. Volgens de eerste indicaties schijnt dit al niet het geval te zijn. De praktijk wijst uit dat dubbel gevaccineerden toch nog behoorlijk ziek worden van de nieuwe varianten dus over dit topic is het laatste woord zeker nog niet gezegd.


Voor de rest : ik schreef in een eerdere post al dat de segregatie die zich in de praktijk zal voordoen aanleiding zal geven tot het ontstaan van een parallelle economie. Er zullen altijd wel vliegtuigmaatschappijen, winkels, restaurants, artsen en andere dienstverleners zijn die niet mee gaan in het verhaal of " gefundenes fressen " zien in de grote markt die voor hen open ligt en die alle niet gevaccineerden of niet-getesten of niet-geïmmuniseerden, met open armen zullen ontvangen.

Hun kassa zal rinkelen als nooit tevoren terwijl deze van de segrationisten een steeds groter gat zal vertonen. Kortom, het systeem zal zichzelf wreken. Het zal overigens gerechtelijke processen en veroordelingen regenen wegens discriminatie.


Segregatie/uitsluiting/scheiding is altijd een tijdelijk fenomeen. Het verdwijnt na verloop van tijd omdat de nadelen groter zijn dan de voordelen. De hieraan verbonden kosten en verliezen zijn enorm. Integratie en inclusie is het enige economische en maatschappelijk model dat werkt.870 views3 comments
bottom of page