top of page
Search

Sciensano weigert Corona cijfers te geven

" Normaal gezien moest Sciensano in de bijzondere commissie uitleg geven over de Covid-cijfers per ziekenhuis. Groot was de verbazing dan ook toen Sciensano zei de cijfers niet te willen geven. Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA), die lid is van de commissie Gezondheid en de Bijzondere COVID-commissie, vraagt al een geruime tijd achter de cijfers met betrekking tot ligduur en mortaliteit ten gevolge van covid-19 in de verschillende ziekenhuizen van België.


Deze cijfers zijn essentieel om de impact van de crisis verder te onderzoeken. De argumenten van Sciensano om ze niet te geven grenzen aan de onzin en minachting voor het parlement. Een upgrade van deze commissie naar een volwaardige onderzoekscommissie lijkt nu onafwendbaar.”


Zowel de ministers als Sciensano weigerden de cijfers te communiceren. Daarom klopte Gijbels aan bij het Comité voor Toegang tot Bestuursdocumenten om te controleren of die weigering gegrond was. Daar kreeg ze gelijk, het comité vond ook dat de cijfers toegankelijk moesten zijn. Uiteindelijk zou Sciensano vandaag de cijfers tonen en duiden tijdens de Bijzondere COVID-commissie, maar plots liet men weten dat de ‘cijfers daarvoor te moeilijk te interpreteren zijn’.


“Ik dring al maanden aan op deze informatie zodat we er lessen uit kunnen trekken in verband met therapieën en verschillen in aanpak. En nu weigert men opnieuw om deze informatie vrij te geven, met een bijzonder flauw excuus. Wat een gebrek aan respect en transparantie ten opzichte van het parlement en haar burgers“, aldus Gijbels.

-------------------------------------------------------


Kamerleden hebben een controletaak. Kamerlid Frieda Gijbels vraagt al meer dan een jaar de cijfers, rapporten en nationale analyses van de ziekenhuizen aan Sciensano en Phillippe De Backer ( u weet wel, de man die samen met Maggie verantwoordelijk is voor alles wat er fout gelopen is met de mondmaskersaga en die we sinds het aftreden van regering Wilmès II niet meer horen of zien terwijl hij wel nog altijd actief is ).


In september 2020 stuurde Frieda een Tweet de wereld waarin ze kenbaar maakte dat dat ze meermaals had verzocht om de mededeling van de nationale analyses maar zij telkens op een weigering stuitte. " Tot daar mijn controlebevoegdheid "klonk het.

Deze Tweet is opgepikt door de pers die in vette letters kopte " Sciensano zit op haar cijfers " maar dit heeft niets aan de zaak veranderd : 9 maanden later heeft Sciensano de gevraagde stukken nog altijd niet vrij gegeven ( ! )


Frieda was niet de enige. Zelfs Erika Vlieghe, eertijds voorzitter van de GEES, kreeg de nationale analyses van de ziekenhuizen niet te pakken. Op 15.09.2020 heeft ze mij schriftelijk bevestigd dat zij net als ik op dit punt op haar honger bleef zitten ( ik heb die stukken nl ook meermaals opgevraagd maar geen gehoor gekregen ).


De Commissie Openbaarheid van Bestuur heeft tot taak te waken over de naleving van de wet Openbaarheid van Bestuur.

Op 26.08.2020 heeft zij publiek kenbaar gemaakt dat zij al meermaals verzocht had om bepaalde stukken, Sophie Wilmès beloofd had om het nodige te doen tegen 08.06.2020 maar zij niettegenstaande een bijkomend tijdsverloop van 2,5 maanden nog altijd niets had medegedeeld. Wilmès heeft de bewuste documenten onder aanhoudende druk twee weken later uiteindelijk dan toch overgemaakt maar.... onvolledig.


Sciensano en de bevoegde ministers plegen al anderhalf jaar een ernstige inbreuk op de wet openbaarheid bestuur en art.32 van de Grondwet. Zij beletten zelfs Kamerleden om hun controletaak uit te oefenen.


In de regeringsverklaring van Vivaldi staat uitdrukkelijk vermeld dat de transparantie en de communicatie beter moet en daarvan werk zal gemaakt worden. Iedereen ( ook ikzelf ) was dus hoopvol dat het vanaf 01.10.2020 beter zou worden, de regering op transparante en volledige wijze zou communiceren, maar dat is dus anders uitgedraaid. Het is nog erger geworden dan voordien.

De overheid is NIET transparant, zij communiceert NIET, zij beweert veel maar legt nooit enig bewijs voor van wat zij zegt. ZIJ verkondigt stelselmatig halve waarheden en volle leugens.


De houding van de regering verraadt dat zij niet ter goeder trouw handelt.


Wie niets te verbergen heeft is open, transparant en legt op eerste verzoek alle bewijzen voor. Wie veel te verbergen heeft doet net het omgekeerde. Wie weet dat hij criminele, corrupte, schade verwekkende handelingen stelt die het daglicht niet kunnen verdragen zal zich met allerlei voorwendsels op alle mogelijke manieren verzetten tegen de vrijgave van stukken die bewijzen hiervan bevatten ongeacht wie het vraagt en hoe vaak het gevraagd wordt. De enige manier om de overheden toch te dwingen om vragen te beantwoorden en stukken vrij te geven is .... door een dagvaarding houdende vordering tot overlegging van stukken en het beantwoorden van vragen, op straffe van een dwangsom per dag vertraging.


Elke burger kan in toepassing van art.32 van de Grondwet en de wet op de openbaarheid van bestuur deze procedure instellen tegen de Belgische Staat.1,116 views9 comments
bottom of page