top of page
Search

SAGA VAN RUSSISCH GAS

Gazprom ( RU ) heeft diverse langlopende contracten afgesloten met enerzijds de EU, anderzijds diverse landen van de EU. In de contracten verbindt Gazprom zich tot levering van een vastgestelde quotiteit van gas op vaste tijdstippen. De kopers verbinden zich op hun beurt tot het kopen van de vaste quotiteiten gas die overeengekomen zijn en tot betaling van de overeengekomen prijs. Gezien de dollar de reservemunt is, dient alle handel te geschieden in dollar. Rusland heeft dus in de EU dollarrekeningen geopend waarop de kopers de verschuldigde sommen dienen te storten ten titel van betaling.

Op 09.03.2022 heeft de EU voor een recordbedrag ( 679 miljoen euro ) gas besteld bij Gazprom, die moest geleverd worden tegen uiterlijk 01.04.2022. Op 12.03.2022 heeft de EU evenwel een resem sancties opgelegd aan Rusland waaronder 1) de uitsluiting van het SWIFT betaalsysteem waardoor Rusland geen handel meer kan drijven in dollars EN euro's ( noch voor aankopen, noch voor verkopen ) en 2) het bevriezen van alle dollar en euro rekeningen die Rusland in de EU heeft, waardoor zij geen fondsen meer kan opnemen.

Zoals eerder reeds uitgelegd heeft dit onherroepelijk tot gevolg dat als Rusland gas ( of iets anders ) verkoopt aan de EU en haar deel van de afspraken nakomt ( ttz ze levert ), zij niet kan beschikken over de gelden die als tegenprestatie betaald worden om ze te gebruiken voor eigen uitgaven. Pro memorie, stond op deze EU rekeningen in totaal zo'n 500 miljard dollar geparkeerd, geld waarmee Rusland oa (ook ) haar langlopende leningen afloste, wat dus ook niet meer kan. Zij lost die leningen aan diverse banken sinds eind maart af in roebels.

In die optiek heeft Rusland - overigens zeer terecht - geëist dat de EU en de individuele lidstaten de gas die ze aangeleverd krijgen, in roebels zouden betalen en storten op Russische rekeningen ( via een mechanisme van omzetting van euro's en dollars in roebels ). De EU weigert dit te doen. Ze eist dat Rusland gas zou blijven leveren maar weigert om hiervoor in roebels te betalen. Rusland is de verplichtingen die voortvloeien uit de contracten tot nu toe blijven nakomen en heeft gas geleverd zodat de Europese economie kan blijven draaien, wat een mooie geste is van haar kant. Putin had op 12.03.2022 even goed kunnen zeggen " ik lever niets meer " en dan zou de EU een zeer groot probleem hebben gehad. De EU is echter totaal niet correct en pleegt aanhoudend zware inbreuken op de internationale wetgeving ( overigens niet enkel op vlak van handelstransacties ). Zij heeft nog niet betaald voor eerdere gasleveringen en pleegt de facto contractbreuk. Zij is schuldenaar van Rusland. Zij moet betalen voor het gas dat zij al ontvangen heeft maar doet dit bewust niet.

Gelet op het debacle ( dat muurvast zit ) betaalt de EU helemaal niet. Eigenlijk komt het hier op neer dat de EU gratis gas eist van Rusland. Ongelooflijk maar waar.

Elke rechter zou eender welke in gebreke blijvende partij ( de EU en de individuele lidstaten ) meteen moeten veroordelen tot betaling van de achterstallige schulden en tevens veroordelen tot stipte betaling bij levering conform de contracten. Maar, Putin vreest dat geen enkele Europese rechter dit zal doen. Wat zegt hij daarmee tussen de lijnen ? Juist. De Europese justitie is corrupt en niet soeverein, neutraal en onafhankelijk. De rechters zitten in de zak van de elite.

Dat Putin thans geen gas meer levert aan Polen en Bulgarije en ook de EU zonder gas dreigt te zetten is volkomen begrijpelijk. Prestaties leveren maar er niet voor betaald worden en/of alleszins niet kunnen beschikken over de fondsen, is onaanvaardbaar.

Als wij binnenkort zonder gas ( en olie ) vallen dient u niet naar Rusland te kijken maar met de vinger te wijzen naar de EU. ZIj en zij alleen is degene die de economische oorlog veroorzaakt heeft en in stand houdt. Alle individuele leden die het Europees Parlement en de EU commissie samenstellen zullen hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Wordt zeer zeker vervolgd....

Noot : Polen is er, via allerlei omwegen, toch in geslaagd om nog Russische gas te ontvangen via landen die wel bereid zijn om in roebels te betalen en dat zijn er steeds meer ( oa Hongarije ).
1 view0 comments

Comments


bottom of page