top of page
Search

Read and learn (3)

Europese richtlijn 2001/18/EG over genetisch gemodificeerde organismen (“ggo’s”) in klinische onderzoeken bij de mens en Europese Verordering 2020/1043 over klinisch onderzoek met ggo's in het kader van C19.


298 views0 comments
bottom of page