top of page
Search

Rapid-test versus PCR-test

Heel dat quarantaine gedoe van GEZONDE mensen (*) zou met één vingerknip kunnen afgelast worden indien toepassing zou worden gemaakt van de rapid test. Enkel mensen die effectief geïnfecteerd zijn zouden zich dan nog een tijdje moeten afzonderen.

Bron: MSN

"Startup develops indigenous ICMR-approved RT-PCR Covid-19 test kit"In the early corona days bestond er al een door China ontwikkelde rapid-test die haar efficiëntie bewezen had. China heeft met deze rapid-test 160.000.000 mensen getest.


Zij hebben het Sars-Cov2 virus binnen de 4 maanden de kop kunnen indrukken door het systeem van rapid-testing gecombineerd met temperatuur opname in openbare plaatsen. De teller staat vandaag op amper 85.337 positieve testen op een totaal bevolking van méér dan 1,4 miljard mensen, wat niet veel meer is dan in maart.

Het aantal dagelijkse positieve testen is beperkt tot nu eens 7 dan weer 15. Kostprijs van deze test : amper 5 €.

De invoer, verkoop en distributie van de Chinese rapid-test werd in België formeel verboden wegens zgn niet betrouwbaar. België, heeft op instructie van de WHO geopteerd voor de PCR test. Alle lidstaten van de WHO gebruiken deze PCR test.

Ondertussen weten we dat deze PCR test helemaal niet betrouwbaar is, aanleiding geeft tot behoorlijk wat valse positieven en labo's die de testen verwerken slapend rijk worden. Bovendien weten we niet eens hoe zij die testen verwerken noch hoe vaak zij de stalen amplificeren. Volgens de ene wordt er toepassing gemaakt van een systeem van " pooling " ( 10 stalen bij mekaar gooien ), volgens het protocol van Roche, gebeurt elke PCR test op individuele basis.

De overheid communiceert niet. De overheid is niet transparant. De overheid houdt de lippen stijf op mekaar en informeert ons niet. Er zijn ondertussen nog meer snelle testen op de markt gekomen. Roche heeft een sneltest, Everlywell heeft een sneltest, Pixel Labcorp heeft een sneltest, CTK Biotech heeft een sneltest, Sensivid heeft een sneltest en de laatste nieuwe revolutionaire sneltest van Equine Biotech, laat toe om met 100% efficiëntie, binnen een half uur, via een eenvoudige bloedprik, het resultaat te kennen.

Waarom mogen die rapid-tests in België niet gebruikt worden? (**) We zitten in dit land al weken lang in een vermomde lock-down. Duizenden mensen (werkende volwassenen, schoolgaande kinderen, oudjes in woonzorgcentra .... ) zitten in quarantaine. Ze mogen niet buiten en ook geen contact hebben met anderen. Louter omdat ze positief getest hebben. Velen ook omdat ze in contact geweest zijn met iemand die positief is terwijl zij zelf negatief getest hebben. Heel dat quarantaine gedoe van GEZONDE mensen (*) zou met één vingerknip kunnen afgelast worden indien toepassing zou worden gemaakt van de rapid test. Enkel mensen die effectief geïnfecteerd zijn zouden zich dan nog een tijdje moeten afzonderen.

(*) positief testen betekent op zichtzelf niets.

Waarom?

(**) UPDATE : ik verneem net dat het verbod tot sneltests op 21.09.2020 opgeheven werd, maar geen idee of deze sneltests al beschikbaar zijn.

14 views0 comments
bottom of page