top of page
Search

Rampenspecialist zegt haar gedacht

Post van Kathleen van Heuverswyn, expert Risk Management:

" Mijn antwoord aan Kristof Calvo:

Dat de experts moe zijn hebben ze aan zichzelf te danken. Wie met twee in bed slaapt en het laken naar zich toetrekt, slecht slaapt omdat het de hele nacht te warm was, hoeft geen empathie van diegene die in de kou is blijven liggen. Er is in België decennia aan opgebouwde doctrine en expertise aanwezig op het vlak van risico- en crisismanagement: preventieadviseurs, risicomanagers en private en publieke crisismanagers die vertrouwd zijn met risicoanalyses en impactanalyses. Die vertrekken van onderbouwde resultaten van risicoanalyses om procesmatig preventieve, beschermende, nood- en curatieve maatregelen te nemen, en maken keuzes op basis van een afweging van belangen en rekening houdend met de impact van de maatregelen. Dat onderbouwd proces is sinds de 1stepiek in maart 2020 totaal afwezig waardoor een initieel medische crisis sindsdien een systeemcrisis geworden is.

De virologen hebben de expertise niet om die maatschappelijke crisis te beheersen, integendeel, de meeste zijn labo-experts die hun labo nu hebben uitgebreid naar de hele samenleving. Door hun eenzijdige, monodisciplinaire aanpak hebben ze het levenswerk van vele zelfstandige ondernemers vernietigd, het sociaal weefsel aangetast, fundamentele rechten en democratische processen opzij gezet en ons in een financiële crisis geduwd.

De continue angstcommunicatie zorgt bovendien voor een psychologisch en sociologisch drama, dat nu al zichtbaar aan het worden is (en we zijn nog in de korte termijn fase).

Bovendien, alleen wie de situatie niet beheerst heeft het nodig om de bevolking angst in te boezemen om de maatregelen te doen naleven. Wie spreekt met kennis van zaken straalt vertrouwen uit en inspireert de bevolking vanuit vertrouwen tot gepast gedrag.

En wat als verlossende oplossing werd voorgesteld blijkt er geen te zijn. Ook de vaccins zijn een medisch experiment waardoor de hele maatschappij weer in een sociaal experiment geduwd wordt, zonder duidelijke protocollen of observatorium en zonder perspectief op het einde van de ‘crisis’.

Daarom zijn veel mensen die experts ook moe. Geef de expert-virologen de enige rol die hen toekomt: die van adviseurs die input geven aan beleidsmakers over medische aspecten en laat het beheersen van een crisis over aan een multidisciplinair team van risico- en crisismanagers, met kennis en ervaring. De virologen kunnen dan ook eens uitslapen en wij kunnen in no time terug naar een normale samen-leving." ________

En daar sta ik helemaal achter Kathleen Van Heuverswyn ! De zin en onzin van De Morgen en (piep! censuur! grrr .. ) Calvo laten we voor hun rekening.425 views0 comments
bottom of page