top of page
Search

Populatiemanagers of leurders?

Na de " contact tracers " en allerlei " corona experts ", zie hier de nieuwste telg in de corona familie : de populatiemanager.

Interesse om 70% van de bevolking te overtuigen om zich te laten vaccineren ? Dat is zo ongeveer 7,5 miljoen personen. Meer dan een full-time job dus. Sollicitatiebrieven naar Agentschap Zorg en Gezondheid.

--------- "Op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid is de functieomschrijving van de populatiemanager gepubliceerd. De populatiemanager is verbonden aan een of meerdere Vlaamse vaccinatiecentra en staat in voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking en dit met oog voor alle geïdentificeerde doelgroepen, waarbij zij/hij in de eerstelijnszorg (ELZ) en in samenwerking met alle partners binnen en buiten de zorgraad zo veel mogelijk doelgroepen identificeert.

De populatiemanager moet ook de dagelijkse stand van zaken van de vaccinatiegraad per doelgroep (personeel en bewoners van collectiviteiten, eerstelijnszorgprofessionals, 65-plussers, risicogroepen, essentiële beroepen, overige bevolking) in de eerstelijnszone analyseren. Hij moet ook zicht houden op de evolutie van vaccinatiegraad en de opvolging van de impact van doelgroepgerichte acties. In Ravels werd onlangs een dergelijke vacature gepubliceerd."

https://pnws.be/populatiemanagers-moeten-vaccinatiegraad-van-minstens-70-in-bevolking-halen/


263 views0 comments
bottom of page