top of page
Search

Politiek nihilisme

Nihil zoals in nul, zero, niks waard....


Met dank aan Marc De Vos. Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen 🙂


" Meelijwekkend en aanzettend tot tandengeknars is het vertoon van wat dezer dagen in België doorgaat voor bestuur en beleid. De aanloop naar 1 mei was een koortsaanval van populisme. De sociale partners abdiceren en de partijvoorzitters spelen een politieke parodie, allemaal te midden van de pandemie. België steekt Italië naar de kroon in politiek nihilisme.


We zijn hard bezig een unieke afspraak met de geschiedenis te verkwanselen. Dit is een kortstondig politiek mirakelmoment. Politiek is de kunst van het haalbare en de pandemie maakt het onhaalbare haalbaar. Geld en begroting zijn van geen tel, de overheid kan en mag alles, Europa gooit de remmen los en het klimaat is een doel dat alle middelen heiligt. Nog even. Wat bakken we daarvan?


Het fameuze relanceplan is vooral een mix van renovatiesubsidies, digitalisering van de overheid, mobiliteitsinfrastructuur, onderwijsbudget en sociale woningbouw. We gebruiken de pandemie voor bestedingen die tot de normale staatswerking behoren. Geen wonder dat het Planbureau de economische return veel lager inschat dan die van de relanceplannen bij de buren. Een kleine 4000 banen voor een kleine 6 miljard, dat is omgerekend anderhalf miljoen euro per baan. Dat is geen relance, dat is surplace. .... " ( voor de rest van de tekst : klik op de link )428 views0 comments
bottom of page