top of page
Search

PANDEMIE VAN NIET GEVACCINEERDEN ?

" Een door AI aangedreven dataprogramma genaamd “Project Salus” in samenwerking met het JAIC (Joint Artificial Intelligence Center) ontkracht het officiële narratief over vaccins: het toont aan dat de beruchte ADE (Antibody dependent Enhancement – antilichaam-afhankelijke versterking) die zich ontwikkelt als gevolg van vaccins, bij volledig gevaccineerde personen met de week sneller verloopt. De gegevens van 5,6 miljoen Medicare-begunstigden van 65 jaar of ouder werden geanalyseerd. De gegevens zijn bijeengebracht door Humetrix, een real-time data- en analyseplatform dat gezondheidsresultaten volgt.


Uit de alarmerende resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnamen in het kader van Covid betrekking heeft op volledig gevaccineerde personen, en dat de resultaten voor volledig gevaccineerde personen met de week slechter worden. Dit lijkt te stroken met het patroon van de zogenaamde antilichaam-afhankelijke versterking, waarbij vaccinatie met mRNA-vaccins de gezondheidsresultaten verslechtert en leidt tot buitengewoon veel ziekenhuisopnamen en sterfgevallen.

Deze hier gepresenteerde gegevens verbrijzelen het officiële verhaal van president Joe Biden en Anthony Fauci, die ten onrechte beweren dat Amerika een “pandemie van de ongevaccineerden” doormaakt. Uit de gegevens blijkt dat de pandemie inderdaad lijkt te worden versneld door Covid-19-vaccins, terwijl ongevaccineerde mensen er beter aan toe zijn dan gevaccineerde mensen."


Uit de tijdens de studie verzamelde gegevens blijkt dat 60% van alle ziekenhuisopnames in de USA dubbel gevaccineerd zijn maar dat percentage is in werkelijkheid veel hoger want ....

  • Wie 1 x gevaccineerd is ( en ziek wordt ) wordt beschouwd als niet gevaccineerd

  • Wie minder dan 14 dagen geleden een 2de vaccin heeft ontvangen ( en ziek wordt ) wordt ook beschouwd als niet gevaccineerd

  • enkel personen die sinds minstens 14 dagen 2 x gevaccineerd zijn, worden beschouwd als " gevaccineerd " en in geval van corona ziekte opgenomen in de databestanden.

Hetzelfde geldt voor plotse overlijdens of ernstige bijwerkingen na vaccinatie.

  • wie sterft of een ernstige aandoening krijgt na 1 spuit = geen verband met vaccinatie wegens beschouwd als niet gevaccineerd

  • wie sterft of een ernstige aandoening krijgt binnen de 14 dagen na de tweede spuit = geen verband met vaccinatie wegens beschouwd als niet gevaccineerd

  • de data van bijwerkingen en overlijdens in VAERS databank heeft enkel betrekking op personen die beschouwd worden als gevaccineerd; in werkelijkheid zijn het er veel meer.

Hoe zit het in België en de EU ? Sciensano publiceert elke week een zeer uitvoerig epidemiologisch rapport met zeer veel data maar ... niets over het % of het aantal personen die opgenomen worden in het ziekenhuis of sterven NA vaccinatie. Steven Van Gucht is hierover2 weken geleden ondervraagd. Hij stelde dat ze nog niet weten hoeveel van de patiënten in ziekenhuizen gevaccineerd zijn omdat de ziekenhuizen die data niet doorgeven, maar de ziekenhuizen wel verzocht zijn om die informatie wel op te vragen en door te geven. Twee weken en dus twee wekelijkse rapporten verder valt er in de rapporten van Sciensano nog steeds niets te lezen over het voorgaande.

Er wordt ook niet vrij gegeven welke regels in België toegepast worden inzake wie beschouwd wordt als gevaccineerd en wie niet.

Als we de coronapas voorwaarden als basis gebruiken gelden in België wellicht dezelfde regels als in de USA. Een coronapas wordt nl. pas afgeleverd aan wie sinds minstens 14 dagen dubbel gevaccineerd is ( of 1 x indien het over JJ gaat ). Wie slechts 1 x gevaccineerd is ontvangt slechts een coronapas op voorlegging van een negatieve pcr test, wat een duidelijke indicatie is dat 1 x vaccinatie beschouwd wordt als : er is geen bescherming ( wat haaks staat op de bewering van Pierre Van Damme dat 1 vaccinatie gedeeltelijke bescherming biedt ).


De feiten tonen op zichzelf ten andere ook aan dat wie 2 x gevaccineerd is, geen hoge graad van bescherming geniet ( zoals Pierre Van Damme & co beweren ), nu - in absolute cijfers - nog aardig wat mensen ziek worden. Dit verklaart meteen ook waarom nu de 65+ uitgenodigd worden voor een derde spuit en de rest van de bevolking in later stadium ongetwijfeld ook verzocht zal worden om een derde spuit te laten zetten ( op risico van beschouwd te worden als niet gevaccineerd dus ... geen coronapas meer zonder 3de spuit ). Wat een farce.....

2 views0 comments

Comments


bottom of page