top of page
Search

Overlijdens en oversterfte 2020

Gezien Statbel kennelijk nog geen tijd gevonden heeft om een dashboard op te stellen met vergelijking van het aantal covid overlijdens in 2020 in verhouding tot het totaal aantal overlijdens aan alle oorzaken in 2020 ( cf vorige post ), zijn wij op basis van een andere dashboard dan maar zelf aan het rekenen gegaan.

Tussen 01.01 en 29.11.2020 zijn in België in totaal 113.975 mensen (*) overleden aan alle oorzaken.

 • 85+ : 50.331

 • 75-84 : 30.284

 • 65-74 : 18.193

 • 45-64 : 12.608

 • 25-44 : 1.977

 • 0 - 24 : 582

(*) in een ander dashboard is sprake van 113.180 overlijden.


Op vandaag, 15.12.2020, zijn er 18.054 overlijdens geregistreerd door of met corona, waarvan 4 in de categorie 0-24 jaar ( 578 kinderen en jongeren zijn dienvolgens overleden aan andere aandoeningen ) en 161 in de categorie 25-44 ( 1.816 personen zijn dienvolgens overleden aan andere aandoeningen ).


Tussen 29.11 en 15.12.2020 zijn 1.507 bijkomende overlijdens geregistreerd door of met Corona ( Bron : Excel's Sciensano )

18.054 - 1.507 = 16.997 corona overlijdens per 29.11.2020 113.975 (*) alle aandoeningen/ 16.997 corona = 14,908% van alle overlijdens.


Vergelijking met zelfde periode 2018 ( griep epidemie ): 100.537

 • 85 + : 42.458

 • 75-84 : 26.799

 • 65-74 : 15.934

 • 45-64 : 12.409

 • 25-44 : 2017

 • 0-24 : 920

Verschil met 2020 : 13.438


In 2018 zijn er méér doden gevallen in de categorie 0-64 jaar en minder in de oudere leeftijdsgroepen ( dan in 2020 ). In 2020 is het net het omgekeerde.

Tussen 05.04.2020 en 29.11.2020 is er volgens de data van Statbel - in verhouding tot voorgaande jaren - een permanente oversterfte geweest in categorie van de ouderen en bejaarden ( alle oorzaken ).


In 2020 zijn 98.808 mensen tussen 64-85+ overleden ofwel 13.167 méér dan in het griepjaar 2018 waar de dodentol in deze categorie 85.191 beliep. De oversterfte in 2020 wordt geweten aan corona.

Maar ... is dit wel zo ?


De volgende vragen verdienen een antwoord :

 • hoeveel ouderen zijn overleden door corona niettegenstaande gepaste medische zorgen tijdens de eerste en tweede golf ?

 • hoeveel ouderen zijn tijdens de eerste golf overleden omdat hen toegang tot medische zorgen werd ontzegd om de ziekenhuizen niet te overbelasten ? ( dat zijn we niet vergeten ... )

 • had een deel van deze overlijdens kunnen vermeden worden indien deze ouderen wel de gepaste medische zorgen zouden gekregen hebben ? ( zoals de hoofduitgever van The Lancet beweert ) ?

 • hoeveel ouderen zijn overleden tijdens de hittegolf waar MM plicht gold en verbod tot ventilatie en airco ?

 • hoeveel ouderen zijn overleden door eenzaamheid en verdriet in quarantaine ? Zijn zij geregistreerd als corona overlijden ( wegens positief getest ) of overleden door andere aandoeningen ?

 • hoeveel ouderen zijn geregistreerd als " vermoedelijk " corona overlijden zonder test en op wat was dit vermoeden gebaseerd ?

 • hoeveel ouderen zijn overleden aan andere aandoeningen en welke waren deze aandoeningen ?


In 2018 zijn 500.000 mensen ziek geweest door of van de griep, waaronder ook veel ouderen. De symptomen van de griep zijn vrijwel niet te onderscheiden van deze van corona.

Het valt dan ook niet te begrijpen dat er in 2020 13.167 méér doden gevallen zijn in de categorie van de ouderen ( alle oorzaken ), dan tijdens het griepjaar 2018.

Komaf maken met de kwestie door te stellen dat corona een killervirus is, raakt kant noch wal. Als corona een killervirus zou zijn, zou het de ganse bevolking zwaar treffen, ook de jongeren en mensen van middelbare leeftijd ( zoals overigens het geval is geweest in 2018 met de griep ). Dit is niet het geval. Slechts een kleine minderheid van het totaal aantal overlijdens aan alle oorzaken situeert zich in de categorie 0-64 jaar waarvan slechts een heel beperkt aantal door of met corona.

495 views0 comments
bottom of page