top of page
Search

Overlijdens - doden door medicatiefouten, door bijwerkingen medicatie - vermijdbare doden

We horen al een jaar lang uitsluitend berichtgeving over het aantal corona overlijdens. Er wordt door MSM nooit bericht over het profiel van deze overlijdens. Er wordt nooit medegedeeld dat de overlijdens hoofdzakelijk bejaarden 70+ zijn die gewoonlijk al andere onderliggende aandoeningen hadden. Er wordt ook nooit gemeld dat er geen overlijdens zijn in de categorie van de kinderen en jongeren en slechts zelden in de categorie van de volwassenen tussen 25-45 jaar die gewoonlijk ook al een eerdere onderliggende aandoening hadden. Er worden enkel cijfers geciteerd om mensen angst aan te jagen en te doen geloven dat Sars-Cov2 een killervirus is.


Er wordt ook nooit gesproken over overlijdens aan alle andere aandoeningen, noch over hun aantallen. We kunnen dus niet meten hoeveel overlijdens er in 2020 zijn geweest aan andere aandoeningen noch of er verschil is in het aantal overlijdens aan andere aandoeningen in 2020 ten opzichte van de voorgaande jaren.

De cijfers van alle overlijdens in 2020 zijn door Statbel overigens ook nog altijd niet vrij gegeven. De enige mededeling die zij heeft gedaan is dat er in 2020 127.000 mensen overleden zijn en er in verhouding tot 2019 een oversterfte geweest is van +- 18.000 mensen ( wat niet correct is want de cijfers van 2018 en 2019 zijn ook nog niet opgelijst ). Uit de eigen statistieken van Statbel blijkt dat zij zich gebaseerd heeft op de 109.000 overlijdens die in 2017 geregistreerd zijn, waarbij zij in fine op haar website aangeeft dat er geen rekening is gehouden met de evolutie van de bevolking ( in aantallen en leeftijden ) wat een vertekend beeld geeft.

Bovendien heeft Statbel niet vrijgegeven aan wat de extra 18.000 overlijdens te wijten zijn. Zij laat uitschijnen dat dit komt door corona maar dat weten we dus niet zeker want er zijn geen cijfers vrij gegeven van de overlijdens aan alle aandoeningen.


In 2017 telde België afgerond 11.302.000inwoners waarvan 24,2 % ouder dan 60 jaar. In 2020 telde België tegen het eind van het jaar 11.507.000 inwoners ofwel 1,82% méér, waarvan 24,6% ouder dan 60 jaar. Er is dus in 2020 geen oversterfte geweest van 16,5% ten opzichte van 2017. Mogelijks is er zelfs helemaal geen oversterfte geweest tov 2019. Dit zal beoordeeld kunnen worden van zodra de (detail)cijfers van 2019 vrij gegeven worden.


Het is om meerdere redenen belangrijk dat de cijfers van overlijdens aan alle aandoeningen van 2018, 2019 en 2020 zonder verwijl worden vrij gegeven.

1) Indien er in 2020 (veel) minder overlijdens geregistreerd zijn aan andere aandoeningen in verhouding tot het gemiddelde van de voorgaande jaren, zullen we kunnen concluderen dat er veel minder daadwerkelijke overlijdens door corona zelve zijn dan men laat uitschijnen en velen geregistreerd zijn als corona overlijden terwijl ze in werkelijkheid overleden zijn door een andere aandoening.

NOOT 1 : pro memorie, is bewezen ( wegens gefactchecked ) dat 92% van de corona patiënten een andere chronische aandoening hebben en zwaarlijvigheid nog steeds één van de grootste risico's is. Als deze personen komen te overlijden ligt dit eerder aan die andere chronische aandoening dan aan corona. In het slechtste geval heeft corona het overlijden bespoedigd, hetzij door de ziekte, hetzij... door een verkeerde behandeling of verkeerde medicatie (*)

NOOT 2 : ik heb van velen berichten ontvangen dat hun familielid met zekerheid overleden is door ouderdom of door kanker of een andere aandoening maar op het overlijdensattest toch corona is vermeld terwijl ze ofwel kort voordien negatief getest waren ofwel niet getest waren en voor overlijden ook geen symptomen hadden.

NOOT 3 : sinds de aanvang van de vaccinatie heb ik ook veel berichten ontvangen van nabestaanden dat hun familielid kort na de vaccinatie plots overleden is terwijl hij/zij voordien gezond was.


2) Van zodra de sterftecijfers aan alle aandoeningen van 2018, 2019 en 2020 vrij gegeven zijn zal ook kunnen uitgemaakt worden of er in 2020 effectief een oversterfte is geweest ( niet in absolute cijfers want dat zegt niets, maar in percentages in verhouding tot het totaal aantal inwoners, hierbij (ook) rekening houdend met de leeftijd die cruciaal is gezien uit het rapport van de VN onomstotelijk blijkt dat de bevolking in België snel en sterk aan het vergrijzen is wat betekent dat het niet meer dan normaal is dat we meer overlijdens hebben ).


Het is bijzonder leerrijk om vergelijkingen te maken.

In 2017 zijn afgerond 109.000 mensen overleden op een totale bevolking van afgerond 11.302.000. Dat is 0,9551%. In 2020 zijn naar verluid 127.000 mensen overleden op een totale bevolking van afgerond 11.507.000 Dat is in totaal 1,104% ofwel 0,1489% méér in verhouding tot 2017. Wanneer we echter ook de toename van het aantal ouderen +60, +70 en +80 in rekening brengen (0,4% ) is er hoegenaamd geen sprake van enige oversterfte maar van een normaal proces en mogelijks zelfs een ondersterfte.


Het is ook niet verkeerd om de zaken wat beter in hun juiste perspectief te plaatsen en dit al zeker nu geweten is dat 50% van de overlijdens tijdens de eerste golf had kunnen vermeden worden indien zij op de juiste manier zouden zijn behandeld en de juiste medicatie zouden gekregen hebben.


(*) In een normaal jaar sterven er behoorlijk wat mensen door verkeerde medicatie, bijwerkingen van medicatie en overlijdens die hadden kunnen vermeden worden. Dat zal met corona zeker niet anders zijn. Overlijdens door foutieve medicatie, bijwerkingen van medicatie, medische blunders en vermijdbare overlijdens zal u in geen enkele statistiek van Statbel aantreffen maar... ze zijn er wel.


(2019) " Medicatiefouten doodsoorzaak nummer drie in Nederland. Per jaar belanden 27.000 mensen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Een groot aantal overlijdt door medicatiefouten en sinds 2013 neemt dat aantal niet af. In 2013 werd wettelijk vastgelegd dat de reden van voorschrijven op een recept moet staan bij 23 geneesmiddelen die bij verkeerd voorschrijven dodelijk zijn. Naar het effect van deze maatregel is geen onderzoek gedaan. Niemand weet dus of er nog steeds mensen aan verkeerd gebruik van die groep medicijnen overlijden." https://www.nporadio1.nl/.../15588-dood-door-medicatiefouten

(2013) 150 doden per jaar door foute medicatie in ziekenhuizen Als eerste ziekenhuis in Europa bindt het UZ Leuven de strijd aan met medicatiefouten door een gloednieuw scanningsysteem in te voeren. Uit onderzoeken blijkt dat elk jaar in ons land naar schatting 150 doden vallen door verkeerde medicijnen. https://www.hbvl.be/cnt/aid1507973

(2016) 3650 doden per jaar door bijwerkingen medicijnen en 700 doden per jaar door medische missers (video) https://www.facebook.com/watch/?v=1607423589555188

Net als het totale sterfterisico, stijgt het risico op vermijdbare sterfte exponentieel met de leeftijd (tot 74 jaar). Maar op jongere leeftijd is het aandeel van de vermijdbare sterfte in de totale sterfte veel groter dan op oudere leeftijd.

Tussen 15 en 49 jaar is minstens 70% van de overlijdens “vermijdbaar”. Het grootste aandeel hiervan kan beschouwd worden als mogelijk preventief te voorkomen. De vermijdbare sterfte op jonge leeftijd is meer uitgesproken bij mannen dan bij vrouwen.

Bijna 2 op 3 overlijdens voor de leeftijd van 75 jaar zou theoretisch te vermijden zijn. https://www.zorg-en-gezondheid.be/vermijdbare-sterfte-2017

Dit staat vandaag nog altijd op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid. Benieuwd naar de stand van zaken in 2018,2019, 2020 en 2021 ? Ik ook.


Als we in rekening brengen dat ( volgens de verklaring van Van Gucht in augustus 2020 ) tijdens de eerste golf een aantal doden dubbel geteld werden en een aantal doden niet corona gerelateerd waren ( cijfers nooit gecorrigeerd in min ), 50% van de overlijdens tijdens de eerste golf ( en tweede golf ) hadden kunnen vermeden worden, vanuit het publiek geweten is dat tal van overlijdens geregistreerd zijn als corona overlijden terwijl ze dat zeker niet zijn, dat er " toevallig " de afgelopen 14 maanden geen overlijdens zijn geregistreerd door de griep en er " toevallig "ook veel overlijdens zijn na vaccinatie waarvan gezegd wordt dat ze niet gerelateerd zijn aan vaccinatie maar aan ouderdom of andere voorbestaande aandoeningen maar er met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook overlijdens zijn door foutieve medicatie, bijwerkingen van medicatie en/of vaccins, moeten we ons met zijn allen afvragen hoeveel overlijdens daadwerkelijk te wijten zijn aan C19.179 views0 comments
bottom of page