top of page
Search

Over placebo's en nocebo's: placebo's toedienen niet meer verantwoord - Tropisch Instituut

" Hoofdarts Patrick Soentjens van het Tropisch Instituut (ITG) coördineert het onderzoek met een dubbele dosis van het vaccin van Janssen (Johnson & Johnson).

“Bij ons doen 640 mensen mee. De helft krijgt twee keer het echte vaccin, de andere helft alleen zoutoplossingen. Wereldwijd zijn er zo’n dertigduizend proefpersonen. Eén dosis geeft 70% bescherming, van een dubbele dosis is de verwachting dat het tot 90% gaat. Maar dat moet dus nog blijken.”

Een complicatie voor de onderzoekers is dat het stilaan niet meer verantwoord is om mensen nog een placebo te geven, met dus het risico dat ze ziek worden. “In Amerika zijn ze al aan het omschakelen. Wij gaan vanaf 6 april alle mensen die een placebo kregen – wat ze zelf niet wisten – het echte vaccin geven. Dat is jammer voor het onderzoek, maar we gaan vanaf dat moment wel nog kunnen zoeken naar de verschillen tussen één en twee dosissen.” "

HET PLACEBO EFFECT Hoe meer je gelooft dat een bepaalde stof zal werken, omdat je op de hoogte bent van de voordelen ervan, des te beter je kansen om te reageren op de gedachte dat je je gezondheid verbetert en beter wordt.

Uit onderzoek is gebleken dat de placebo zelf misschien inert is, het effect is dat zeker niet.

Conclusies en testresultaten, over de effectiviteit van een medicijn of vaccin, zijn m.a.w. sterk gebonden aan het wegfilteren van het het placebo-effect uit de testgegevens. Voor dat doel hebben onderzoekers de gerandomiseerde, dubbelblind steekproeven tot norm verheven door hun proefpersonen willekeurig toe te wijzen aan hetzij de actieve-, hetzij de placebo-groep, en ervoor te zorgen dat geen van de proefpersonen, noch een van de onderzoekers zelf, weet wie het echte medicijn neemt en wie de placebo. ____________


DOORDENKER : HET "VAN DAMME" EXPERIMENT Expert en CEO van Vaccinopolis, Pierre Van Damme verklaart bij aanvang van de Belgische vaccinatiecampagne dat wij voor een ongezien medisch experiment staan en onderzoek na vaccinatie zal uitwijzen of het werkt en wat de nevenwerkingen zijn.

VOLLEDIGHEIDSHALVE : " INFORMED CONSENT " Het informed consent-beginsel houdt in dat een medische zorgverstrekker slechts tot een interventie mag overgaan (i) nadat de patiënt werd geïnformeerd over de ingreep op een wijze waardoor hij met kennis van zaken de ingreep kan weigeren of toestaan (ii) de patiënt voorafgaandelijk en vrij met de ingreep heeft toegestemd.

VOLLEDIGHEIDSHALVE: het " NOCEBO-EFFECT " Het nocebo-effect duikt vaak op in onderzoeken naar medicijnen wanneer patiënten die placebo's innemen, bijwerkingen van het geneesmiddel dat wordt getest, juist verwachten, of wanneer de proefpersonen specifiek worden gewaarschuwd voor mogelijke bijwerkingen - en dan diezelfde bijwerkingen ervaren door de gedachte aan het middel te associëren met alle mogelijke causaliteiten, ook al hebben ze het testmiddel niet ingenomen.

OPEN VRAAG : HET BELANG VAN DE OVERTUIGING Wat is het belang van de overtuigingen waaraan we vasthouden en de gedachten die we elke dag denken ?

Zijn we vatbaarder voor virussen omdat we de hele winter lang overal waar we kijken, artikelen zien over het griepseizoen en signalen krijgen dat de griepprik weer beschikbaar is - die ons er allemaal aan herinneren dat als we geen griepprik krijgen, we ziek zullen worden ?

Welke zelfvervullende voorspellingen creëren we in onze gedachten zonder ons bewust te zijn van wat we doen ? En welke 'onvermijdelijke waarheden' kunnen we met succes omdraaien door gewoon nieuwe gedachten te denken en nieuwe overtuigingen te kiezen?

Veel vragen dus. Mogen we verwachten dat het onderzoek in de Vaccinopolis van Prof. Pierre Van Damme ons de antwoorden zal verschaffen ? Helaas, ook dat is nu een open vraag.. ______

Dank je wel Dirk E. Rochtus voor deze bijdrage. Placebo & nocebo zijn inderdaad zeer krachtige mentale instrumenten die zich louter door gedachten en een bepaald verwachtingspatroon kunnen omzetten in een vaste realiteit.

Angst maakt ziek ( = nocebo ) Het corona debacle heeft een sterk nocebo effect ontwikkeld in de maatschappij. Door de aanhoudende extreme negatieve berichtgeving in MSM zijn de mensen zo bang gemaakt voor het virus en zo overtuigd geraakt dat ze ziek zullen worden en mogelijks sterven, dat velen effectief ziek worden, want dit is wat zij in gedachten verwachten. De angst voor de ziekte, heeft er ook toe geleid dat velen smetvrees ontwikkeld hebben, voor alles en nog wat hun handen, winkelkarretjes, deurklinken enz.. ontsmetten, waardoor ze stelselmatig goede bacteriën doden die een beschermingfilter op de huid vormen. Hun idee dat het zo moet wordt in de hand gewerkt want overal waar ze komen staan er flacons ontsmettingsalcohol aan de ingang.

De vrijheidsbeperkend maatregelen, de sociale isolatie en het verbod tot fysiek contact ( buiten de eigen bubbel ) verzwakken het immuunsysteem.

De angst, de constante stress, de negatieve gedachten onderdrukken de aanmaak van dopamine en serotonine en verhogen de aanmaak van cortisol, een hormoon wat leidt tot oververmoeidheid, burn-out, levensmoeheid, gevoelens van uitzichtloosheid en depressie.

Wetenschappers waarschuwen al geruim tijd voor het nocebo effect ( zie eerdere posts ). Het placebo effect is het net omgekeerde. In het kader van het hiervoor geciteerd onderzoek geloven velen die niet weten dat ze slechts een zoutoplossing ingespoten hebben gekregen ipv het vaccin dat zij beschermd zijn door de inenting, waardoor zij een positief verwachtingspatroon ontwikkelen en zich daar ook naar gedragen. Het is al lang geweten dat een placebo mensen kan genezen terwijl ze de facto geen enkele medische behandeling hebben gekregen.

Moraal van het verhaal ? Als u bang bent van het virus, denkt dat u ziek zal worden en zich daar naar gedraagt, stijgt het risico dat u effectief ziek wordt.

Pro memorie : tal van ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar verklaard dat mensen voor het minste kuchje naar de spoed gaan omdat ze - helemaal in paniek - denken dat ze " het " hebben.

Duizenden mensen laten zich dagelijks testen omdat ze denken dat " ze " het hebben of gewoon om te checken dat ze " het " (nog) niet hebben. Uit de gedragingen van de mensen blijkt dat het nocebo effect in de maatschappij enorm is.


121 views0 comments

Comments


bottom of page