top of page
Search

Oproep tot getuigenissen

Op vraag van een paar beroepsgroepen die door hun werkgever ( overheid of privé sector ) onderworpen zijn aan de zwijgplicht maar toch graag anoniem willen getuigen over wat er bij hen op de werkvloer gebeurt, kunnen getuigen en klokkenluiders vanaf NU hun getuigenissen overmaken aan vzw Hands for Freedom via het emailadres : getuigenissen@hands-for-freedom.be


De getuigen en klokkenluiders dienen hun volledige identiteit, adres, functie en de gegevens van hun werkgever kenbaar te maken in hun getuigenverklaring en tevens te vermelden of hun verklaring anoniem mag gepubliceerd worden op de blog (of niet). Van degenen die toelating verlenen tot publicatie zal de verklaring vanaf aanstaande vrijdag anoniem worden gepost op de website www.hands-for-freedom.be.


De anonimiteit van de getuigen wordt gewaarborgd. Alle bewoordingen in de verklaring die rechtstreeks of onrechtstreeks identificatie van de getuige zou kunnen mogelijk maken zullen voor de publicatie door onze vertrouwenspersoon worden verwijderd teneneinde maximale anonimiteit te waarborgen.


Voor wie ?


- (ex)artsen, artsen-specialisten, (ex)verpleegkundigen en (ex)zorgkundingen in ziekenhuizenen en WZC, administratief personeel van zorginstellingen, zelfstandige verpleegkundigen en werknemers van de Nationale Orde van Geneesheren


- apothekers en werknemers van pharma bedrijven en/of toeleveranciers


- federale politie, lokale politie en militairen van alle niveaus ( in functie of niet meer in functie )


- medewerkers van ministers, senatoren, volksvertegenwoordigers, fractieleiders, afgevaardigden en medewerkers van politieke partijen,


- Werknemers van een Federale overheidsdienst, ambtenaren en EU-functionarissen


- werknemers van het openbaar ministerie, parketten, gerechtelijke ambtenaren en magistraten ( staande en zittende magistratuur )


- medewerkers van provinciale diensten, burgemeesters en hun kabinetchef, schepenen, gemeenteraadsleden, gemeente personeel en personeel van het OCMW


- wetenschappers, lectoren en professoren verbonden aan een universiteit en universiteitspersoneel


- zelfstandige consultants of adviseurs in loondienst bij een Vlaamse, Waalse of federale overheidsdienst of een studiedienst, en medewerkers van ondersteunende organisaties zoals Statbel, Agentschap Zorg en Gezondheid enz...


- contacttracers en andere werknemers van aannemers en onderaannemers die contact tracing organiseren


- laboranten en medewerkers van labo's die PCR testen verwerken


- personeel van Sciensano


- ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en personeel van de kleuterschool, de lagere school, de middelbare school, hogescholen, technisch onderwijs en kinderdagverblijven


- werknemers van ondernemingen in de privé sector met inbegrip van banken en verzekeringsmaatschappijen


- horeca uitbaters en toeleveranciers van de horeca, medewerkers van Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonië


- artiesten en medewerkers in de evenementensector


- piloten, luchthaven personeel ( zowel burgerlijke als militaire luchtvaart ), security medewerkers en douane ambtenaren


- havenpersoneel, medewerkers en chauffeurs in nationaal en internationaal transport


- werknemers en medewerkers van jeugdverenigingen


- reisagenten en touroperators


- journalisten, reporters en medewerkers van de Vlaamse, Waalse en nationale geschreven en visuele media


- burgers die wensen te getuigen over hun ervaringen in het kader van het corona gebeuren.


Alle getuigen worden verzocht in de referte van hun mail de rubriek aan te duiden waaronder zij, in geval van publicatie, wensen geplaatst worden.


Bij voorbaat dank !2,431 views0 comments

Comments


bottom of page