top of page
Search

Opiniestuk: Salam aleikum sadik wa sadika

De polarisering in de politiek zat al een tijdje te sputteren in de vierde versnelling maar vandaag heeft Alexander De Croo met een ruk de koppeling van de krakende Vivaldi kar in de zesde versnelling geduwd.


Elk ligt kennelijk geen verklarend woordenboek onder de pupiter van het spreekgestoelte om even de betekenis van een woord of begrip op te zoeken. Het doet er blijkbaar ook niet toe.

De stemmingmakerij overheerst.


Tijd dus voor een les Nederlandse taal en begrijpend lezen.

Haatspraak is geen mening. Dat is juist. Haat is namelijk een woord dat uiting geeft aan een gevoel. Haat IS een gevoel, een (heel) sterke emotie die wordt ervaren als een drang tot afstoting van iets of iemand of de neiging tot het kwetsen of vernietigen van het onderwerp van dat gevoel ( iets of iemand ).

Liefde en haat zijn mekaars tegenpolen. Er schuilt overigens veel waarheid in het volksgezegde dat liefde en haat dicht bij mekaar liggen. Het ene veroorzaakt een positief gevoel, het andere een negatief gevoel.

Haatspraak doelt dan weer op uitspraken, tekeningen, afbeeldingen, filmpje die ingegeven worden door haatgevoelens (volgens de de definitie hierboven) opzichtens een groep of een persoon op basis van kenmerken zoals ras, religie, afkomst, geaardheid, geslacht. niet altijd illegaal.


Heel vaak ontstaan haatgevoelens opzichtens groepen of personen die geen deel uitmaken van de eigen omgeving door een gebrek aan kennis en/of omdat men zich laat leiden door wat de media, de politiek of derden verkondigen ( die het eigenaardig genoeg, vaak zelf ook niet goed weten en er maar op los jongleren ). Op die manier ontstaan er gedachten en gevoelens die steeds negatiever worden en resulteren in haat.


Nieuw in het hele debacle is dat tegenwoordig stempels gedrukt worden op personen die bewust naar de slachtbank afgevoerd worden. Het in diskrediet brengen van andersluidende stemmen is een sport geworden. De framing en de karaktermoorden volgen mekaar in hoog tempo op.


Laten we het even over de islamisering hebben, waar vandaag zo druk over gedebatteerd is en welk topic door Alexander meteen ook aangegrepen is om de oppositie met een flinke sneer de hoek in te duwen.


België is op de wereldkaart zo groot als een zakdoek.

Er leven, louter in Brussel 183 nationaliteiten. In de rest van het land ( Vlaanderen en Wallonië ) wonen ook veel verschillende nationaliteiten. 1 op 10 inwoners heeft een andere nationaliteit.

So what ? Als we de optelsom zouden maken van alle Belgen die 1,2,3, 4 generaties geleden naar het buitenland getrokken zijn en daar een bestaan uitgebouwd hebben, vallen hun totalen in het niet bij die 1 op 10 buitenlanders die België gekozen hebben als hun nieuwe (tijdelijke of definitieve ) thuisland.


De sterke toename van de islamisering in dit land is een fabel. In de media is al vaak gesteld dat 22-23% van de bevolking moslim is en dit percentage tegen 2030 zelfs zal stijgen tot 30%.

In werkelijkheid is dit percentage veel lager.

Unia heeft in 2014 een studie gedaan om na te gaan hoeveel van die nationaliteiten de

moslim religie genegen zijn. Dat was toen 7% van de bevolking. In 2017 hebben ze die studie nogmaals over gedaan en kwamen ze terug op 7% ofwel 784.000 mensen. De meerderheid zijn ook 2de-3de-4de generatie en hebben al lang de Belgische nationaliteit verworven. Hun kinderen en kleinkinderen ook. Zij zijn één van ons. Salam Aleikum.


Bepaalde lagen van de bevolking denken dat ... maar ze zijn verkeerd geïnformeerd. Daar begint het allemaal mee.

Als iedereen zich nu eens de moeite zou getroosten om zich te informeren, wat meer te lezen in plaats van zich blindelings te laten leiden door wat gezegd wordt, zou de wereld meteen een betere plek zijn.


Het gaat hier niet over de islamisering en ook niet over de vrijheid van meningsuiting of het gebrek hieraan.

Waar het eigenlijk allemaal om draait is de bewuste polarisering en het gebrek aan verdraagzaamheid dat zich niet alleen steeds sterker aftekent in de bevolking maar ook steeds dieper doordringt in de politieke kamers. De Vivaldi minderheidsregering pleegt onder valse voorwendsels een machtsgreep op de oppositiepartijen die de meerderheid van de bevolking vertegenwoordigen ( dat schijnen ze nogal eens te vergeten ) met de uitsluitende bedoeling om ze de mond te snoeren, figuurlijk uit de weg te ruimen.


De door de Grondwet gewaarborgde vrijheid van meningsuiting werd vooreerst onderworpen aan een zeer extreme vorm censuur op grond van een beweerde" desinformatie " en "misinformatie ".

Nu gaan ze nog een stap verder en is alles en iedereen die in gaat tegen de lijn van de overheid en een kritische opmerking durft te maken extreem-rechts en haatdragend. Het is een vals debat dat ver af staat van de essentie.


Dit is opnieuw een warme oproep voor meer verdraagzaamheid.

We mogen ons niet uit mekaar laten rukken op basis van een ander huidskleur, een ander religie, een andere cultuur of levensstijl, een verschillend gedachtengoed, wel gevaccineerd of niet gevaccineerd. Dat doet er allemaal niet toe.

We zijn allemaal mensen van vlees en bloed en willen het beste voor mekaar toch ?

Zie mekaar graag. Luister naar mekaar. Lach naar mekaar. Spreek met elkaar. Wees er voor mekaar. Laat ons terug gaan naar de essentie van het mens zijn.333 views0 comments
bottom of page