top of page
Search

Opiniestuk: Saga van een aanhoudend faalbeleid

In de UK is er elk jaar periodiek een steeds wederkerend probleem van tekort aan ziekenhuisbedden en overbelasting van de ziekenhuizen. In België is dit niet anders. Zo'n 20 jaar geleden heeft toenmalig minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke loeihard gesnoeid in de budgetten van de gezondheidszorg. Zijn opvolgers hebben dezelfde trend aangehouden. Gezondheid was geen prioriteit. Nochtans hebben alle ministers van gezondheid ( 8+ 1 per legislatuur ) steeds geweten dat er in ons land een zware epidemie kon uitbreken, ziekenhuizen in dat geval in de problemen zou kunnen komen en er maximaal moest ingezet worden op preventie.

Maar... dat is niet gebeurd.

Maggie De Block en minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo hebben in 2016 namens België een samenwerkingsakkoord ondertekend met de WHO dat de titel " actieplan 2019-2023 " droeg. Wat in dit actieplan staat is niet geweten wegens niet vrij gegeven. Gezien de voorbije jaren pandemie scenario's tot in de kleinste details in kaart zijn gebracht en zelfs meermaals geoefend zijn, mogen we er van uit gaan dat het samenwerkingsakkoord met de Wereldgezondheidsorganisatie een voorbereiding beoogde op een mogelijke pandemie en het hieraan gekoppeld vaccinatieplan dat door alle lidstaten van de VN getekend is.

Maggie De Block heeft echter niet geïnvesteerd in preventie.

Zelfs de zware griepepidemie van 2018, waarbij 500.000 personen ziek zijn geweest van de griep en de ziekenhuizen zwaar overbelast waren, heeft haar niet kunnen overtuigen om uit haar schuif te komen en haar aandacht toe te spitsen op de aanleg van strategische stocks, de vorming en aanwerving van bijkomend personeel, de verhoging van de salarissen van personeel om het beroep aantrekkelijker te maken, de voorziening in extra ICU bedden en medische faciliteiten. Integendeel.

Op haar bevel zijn in 2019 strategische stocks vernietigd geworden en niet vervangen ( oa mondmaskers) omdat er beweerdelijk geen budget voor was. Er is pas in oktober 2020 door de nieuwe legislatuur een bestelling geplaatst voor de aankoop van een - nog niet geleverd - veldhospitaal ( kostprijs 12 miljoen euro ).

Tijdens het voorjaar 2020 is gebleken wat het effect was van de jarenlange stiefmoederlijke behandeling van de gezondheidssector en het wanbeleid van de opeenvolgende ministers van volksgezondheid.

Ons land was op geen enkel vlak voorbereid. Er waren geen mondmaskers en ander beveiligingsmateriaal voor gezondheidswerkers. Geen testen. Ziekenhuisartsen trokken aan de alarmbel omdat zij door hun voorraad medicatie voor behandelingen heen zaten en er geen reserves waren. Er was onvoldoende personeel waardoor het bestaande contingent veel overuren diende te maken en uitgeput geraakte, temeer nu Maggie De Block verpleegkundigen steeds meer belaste met allerlei administratieve taken zoals het uitschrijven van attesten.

Dixit Maggie De Block, moest er geroeid worden met de riemen die we hadden. Zij waste haar vuile handen in onschuld.

Er werden in 7 haasten door haar partijgenoot Minister Philippe De Backer ondoordachte bestellingen van benodigdheden geplaatst bij twijfelachtige ondernemingen die na levering niet adequaat bleken. Het volk werd opgeroepen om zelf stoffen mondmaskers te fabriceren. Ettelijke miljoenen euro's zijn door de goot gespoeld. Voor een bijzondere toelage aan de verpleegkundigen in loondienst waren er echter geen middelen. Zij moesten het stellen met handgeklap en een wit doek uit het raam vanwege de bevolking. Begin december kregen zij het " goede " nieuws dat zij een éénmalig een premie van 875 € bruto zouden ontvangen voor bewezen diensten, waarop zij netto ... 383 € overhouden. Dank u wel.

De pijnpunten in de gezondheidssector waren en zijn zichtbaar, meetbaar en voelbaar. Zoals Christine Lagarde tijdens een speech ooit zij, moet een kapot dak hersteld worden als de zon schijnt.

Na de eerste golf heeft de zon meerdere maanden geschenen. Er waren amper 1,5% à 2% positieve testen, slechts beperkte ziekenhuisopnames en gemiddeld 1 tot 4 doden per dag in de categorie van de bejaarden.

Tijdens deze " zonnige " periode is er echter andermaal niets gebeurd. Geen evaluatie van de problemen tijdens de eerste golf en ... geen voorbereidingen/ preventiemaatregelen voor een eventuele tweede golf of een nieuwe pandemie terwijl deze al in augustus door, jawel, Maggie De Block voorspeld is toen zij de historische woorden sprak " kerst en nieuw zullen dit jaar niet hetzelfde zijn als de voorgaande jaren ", uitspraak die we in navolgend stadium in exact dezelfde bewoordingen hebben horen zeggen door onder andere de premier van Spanje, onze vriend Castel In Frankrijk en onze vriend Boris Johnson in de UK.

Regering Wilmès II aangestuurd door toenmalig premier en thans minister van Buza


Sophie Wilmès - die vandaag het lef heeft om te verkondigen dat zij onze mensenrechten zal verdedigen - heeft het ritje van haar legislatuur uitgezeten en de zaken op hun beloop gelaten. Het treffen van voorbereidingen voor een tweede golf was iets voor haar opvolgers. Laat het maar stortregenen op het kapotte dak.

Op 01.10.2020 is de regering Vivaldi aangetreden en is de kersverse onverkozen minister van binnenlandse zaken, Annelies Verlinden in samenspraak met onze vers gebakken onverkozen minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke meteen in een hogere versnelling geschakeld op vlak van wetgeving in het kader van corona. Haar dienst heeft in recordtempo een ongeziene hoeveelheid ministeriële besluiten gefabriceerd waarbij de maatregelen al langs om meer verstrengd zijn geworden, met als toemaatje een K.B dd.24.12.2020 dat artsen verplicht om vaccinaties van personen te registreren.

De in juli/augustus 2020 aangekondigde " tweede golf " heeft zich - zoals eerder voorspeld door de glazen-bol-profeten - inderdaad voor gedaan. Tenminste..... als we de cijfers mogen geloven.

En wat werd er ons gezegd ? Niet dat er geen voorbereidingen waren getroffen om het kapotte dak te herstellen en we er klaar voor waren, maar... dat het onze schuld was dat het dak kapot is.

Er was een tekort aan ziekenhuispersoneel, de ziekenhuizen waren overbelast en dat was onze fout. Wij respecteerden de regels niet. Wij moesten de ziekenhuizen ontlasten en ervoor zorgen dat er minder ziekenhuisopnames zouden zijn, wat maar kon en kan als ... wij de regels respecteren.

En zo gebeurde het dus dat een twintigjarig faalbeleid in de gezondheidssector en extreem wanbeleid tijdens en na de eerste golf afgewenteld is op het volk dat al 9 maanden vrijheidsbeperkende maatregelen moet ondergaan waarvan het nut nooit bewezen is.

Ingevolge een strategische propaganda campagne die dagelijks gevoed wordt door extreem negatieve berichtgeving die niet waarheidsgetrouw is en systematisch uit de context wordt gerukt zit de bevolking onterecht in de greep van de angst. Een ongeziene hoeveelheid mensen zijn depressief, moedeloos, uitzichtloos en bang. Meer dan 300 miljoen anti-depressiva zijn dit jaar langs de kassa gepasseerd voor " de ploeg van 11 miljoen ". Dat kan tellen...

Er zijn meer zelfdodingen, meer huiselijk geweld, meer kindermisbruik, meer alcohol, meer drugs, meer werkloosheid, meer armoede en ga zo maar door. Tal van economische sectoren zijn op sterven na dood, maar daar liggen onze ministers niet wakker van.

Vandaag liggen er van de " kudde" amper 2.000 mensen in het ziekenhuis met een fysiek klinisch beeld. Hierover wordt moord en brand geschreeuwd. Dat daarnaast een paar miljoen Belgen thuis wezenloos voor zich uit zitten te staren of met het laken over het hoofd in bed blijven liggen, is een verwaarloosbaar detail. " We zullen een budget van 112 miljoen euro uittrekken voor eerstelijns psychische bijstand " zegt minister Vandenbroucke met zijn inmiddels beruchte breed-smoel-kikker-lach alsof hij het volk het mooiste kerstgeschenk geeft.

" Wij laten jullie niet los " zegt minister De Croo aan de economische sectoren die op sterven na dood zijn en het moeten stellen met premies die hen amper toelaten om te overleven en voor velen zelfs dat niet. De systematische schijnvertoningen die de lucht vullen met holle woorden genre" wij handelen in het belang van de volksgezondheid " krijgen hiermee een zeer wrange nasmaak.

Ingevolge het aanhoudend faalbeleid, het gebrek aan preventie en een degelijk actieplan, stappen we het nieuwe jaar in, in de wetenschap dat de strenge maatregelen op 15.01 zullen verlengd worden tot 15.02 en mogelijks zelfs tot 04.04.2021 ( dixit Erika Vlieghe ). Er is reeds aangekondigd dat er een derde golf zal komen en de huidige" pandemie " niet de ergste is die de wereld tot dusver gekend heeft en er nog andere zullen volgen.

Of de vaccins zullen werken en wat de eventuele bijwerkingen zullen zijn, blijft een open vraag. Wat we wel reeds weten is dat vaccinatie niet zal leiden tot afschaffing van de maatregelen waaronder de mondmaskerplicht, de quarantaine, de zelfisolatie, de pcr testen enz...

Volgens wereldvreemde Erika Vlieghe zal 2022 een feestjaar worden en het volk nog 12 maanden gebukt blijven gaan onder vrijheidsbeperkende maatregelen. De bevolking houdt dit echter geen 12 maanden meer vol. En de economische sectoren die achter slot en grendel zitten ook niet.

Steekt de overheid de hand in eigen boezem? Geeft zij toe dat zij heeft gefaald en niet enkel het dak kapot is maar het huis volledig op instorten staat? Natuurlijk niet. Dat is een brug te ver. Het is veruit gemakkelijker om met de vinger naar ons te wijzen en het volk angst te blijven inboezemen met doemscenario's die hun tijd ver vooruit zijn.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

2021 zal het jaar zijn dat het onvermogen om een land adequaat te leiden en het aanhoudend faalbeleid een prijs zullen krijgen.

Dat de maatregelen zullen blijven gelden tot eind 2021 is een eventualiteit en geen vaststaand feit. Dat de rekeningen voor het eind van 2021 zullen vereffend worden, is

daarentegen wel een zekerheid.


Happy new year.

https://www.facebook.com/JoeQuinnSOTT/posts/10158776180228820301 views0 comments
bottom of page