top of page
Search

Opiniestuk: medisch beroepsgeheim volgens politici...

Een journalist schendt het medisch geheim maar een vaccinatiepaspoort, contact tracing en een IT platform bij apothekers niet ?


Onze privacy ligt op de straatstenen.

  • Door het systeem van testen en tracen - waartegen 389 eisers een procedure hebben ingesteld voor het Grondwettelijk Hof - beschikken zowel de werknemers van privé ondernemingen die de contact tracing organiseren als lokale besturen ( personeel van de gemeente, het OCMW ... ) over medische informatie omtrent onze persoon en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Geen politieke haan die er naar kraait dat de geruchtmolen en de roddels over personen die positief testen en in quarantaine moeten op volle toeren draait.

  • de overheid heeft via een derde ( openbare aanbesteding ? ) een IT platform ontwikkeld dat alle apothekers ten lande nu op hun computer hebben staan onder de verplichting om de gevraagde informatie mede te delen. Op dit platform kunnen apothekers lezen of personen zijn uitgenodigd voor een vaccinatie en wanneer, en, of ze al gevaccineerd zijn of niet. Indien de persoon nog niet gevaccineerd is moet de apotheker aan zijn klant vragen waarom hij/zij nog niet gevaccineerd is en de reden invoeren in het systeem. Voorts moet de apotheker pogen de klant te overtuigen om zich toch te laten vaccineren.

  • via het EU vaccinatiepaspoort ( the zgn " green pass" ) wil de EU, hierin bijgetreden door Alexander en co, nu ook alle bedrijven ertoe brengen om enkel toegang te verlenen tot hun faciliteiten mits voorlegging van die pas waaruit blijkt dat de persoon 1) ofwel gevaccineerd is ofwel 2) recent negatief getest is of 3) de ziekte heeft gehad en wanneer en dient beschouwd als immuun.

Al het voorgaande is volkomen illegaal, tegen de Grondwet, het EVRM en diverse andere Internationale Verdragen.

Het vaccin is NIET verplicht. Er kan geen enkele verplichting voortvloeien uit " iets " dat niet verplicht is. Er mag zelfs niets gevraagd worden. Dit alles valt onder de persoonlijke levenssfeer van de mens. Er mag ook geen informatie geregistreerd worden tenzij de betrokkene het uitdrukkelijk toelaat. Hij/zij moet formeel toestemming verlenen ( GDPR wetgeving ).


Dat we in rechte lijn afstevenen op een totalitaire staat blijkt des te meer uit de vaststelling dat een journalist die - via een door hem gekende formele bron die hij niet wil en niet mag vrijgeven - strafrechtelijk vervolgd wordt, bij hem thuis een huiszoeking krijgt, omdat hij naar buiten heeft gebracht dat de burgemeester van St-Truiden zichzelf, haar man, familie en vrienden een voorkeursbehandeling heeft gegeven op vlak van vaccinatie en publiek kenbaar maakt dat zijn onderzoek wijst op vaccinatie corruptie.


Er is niets " geheim " aan de vaccinatie van Veerle en aanhang. Elke aanwezige ( inwoner van St-Truiden tot ver daarbuiten ) heeft Veerle & co gezien in dat Vaccinatiecentrum toen zij daar zoals iedereen stond aan te schuiven. Het was enkel niet geweten door de rest van het land. Dat madame dan toch een strafklacht neerlegt tegen de journalist die het wereldkundig heeft gemaakt en ..... de parket magistraat amper een paar dagen later gevolg verleent aan die klacht en meteen een huiszoeking ( ?! ) bij de arme kerel laat uitvoeren ( inclusief een fouillering van zijn persoon ) is de waanzin voorbij.


Een journalist kan het medisch geheim niet schenden. dus de strafklacht is zonder voorwerp en extreem tergend en roekeloos. De onderzoeksrechter is veronderstelt dit te weten.

Een journalist brengt nieuws. Dat is alles.


Het medisch geheim kan enkel geschonden worden tussen een behandelende arts en zijn patiënt. Wanneer de arts medische informatie vrij geeft aan derden ( waar de overheid ook toe hoort ) maakt hij zich schuldig aan schending van het medisch geheim.

Het valt op geen enkele manier te rechtvaardigen dat artsen medische informatie van hun patiënten zouden vrij geven aan de overheid. Hij mag hoogstens - voor onderzoeksdoeleinden - geanonimiseerde informatie overmaken over het aantal consultaties in zijn praktijk met bepaalde aandoeningen.


Een apotheker mag geen medische informatie vragen aan een klant. De overheid is in overtreding door het opvragen van medische informatie op te leggen aan apothekers en apothekers zijn in overtreding wanneer zij de vragen stellen aan hun klanten.

Een apotheker mag bij de verkoop van geneesmiddelen enkel informatie verschaffen over de inhoud en de bestanddelen van het voorgeschreven medicijn en de gebruikswijze. Daar stopt het.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/07/huiszoeking-bij-truiense-journalist-die-omstandigheden-vaccinati/545 views1 comment
bottom of page