top of page
Search

Opiniestuk: Informed Consent


Zo heet het in de UK en zo staat het ook in haar wetgeving. "Informed consent " ofwel geïnformeerde toelating.

Dit betekent dat elke persoon op voorhand grondig moet geïnformeerd worden vooraleer hij/zij de toelating geeft voor de inenting van een vaccin.

De UK heeft veel informatie vrij gegeven en de mogelijke bijwerkingen van het Pfizer vaccin netjes opgelijst in een bijsluiter.

In België is dit anders.

Enkele weken geleden is Pierre Van Damme, heel even, bloedeerlijk geweest toen hij in een persmededeling stelde dat wij voor een ongezien medisch EXPERIMENT staan en onderzoek in de TOEKOMST zal uitwijzen of de vaccins werken en wat de eventuele bijwerkingen zijn. Hij zal wellicht niet geslapen hebben van zijn ongecontroleerde loslippigheid. Wat een stommiteit.

De bevolking is deze verklaring ondertussen al lang vergeten of ze hechten er geen enkel belang aan.

De overheid spaart namelijk kosten noch moeite om het vaccin te promoten om de bevolking te overtuigen om het toch maar te doen.

Er circuleren video's ( van oa VRT ) waar heel luchtig gesproken wordt over het zaligmakend vaccin dat ons zal bevrijden.

Wat zit er in ? mRNA in een vetlaagje, een aantal zouten, suiker en water. Klaar is kees.

Niets om u ongerust over te maken. De experten zingen in koor " het vaccin is veilig ".. Ja, ook Pierre Van Damme. Afgelopen week verkondigde hij met uitgestreken gezicht in Terzake dat het een fabel is dat zwangere vrouwen niet zouden mogen gevaccineerd worden.

Bijwerkingen Ondertussen horen en zien we overal beeldfragmenten opduiken van personen die na de eerste of de tweede vaccinatie zeer ernstige bijwerkingen gekregen hebben of erger nog, iemand in hun familie ten grave moeten dragen.

Niet de overheid, niet de experten noch de media waarschuwen ons, maar de personen die het leed al hebben ondergaan.

Antivaxxers kop van jut. Hardcore believers winden zich op omdat er op social media " fake news " verspreid wordt over de vaccins. Althans, dat is wat zij denken. Zij labelen de boodschappers die informeren en waarschuwen als " antivaxxers", "criminelen die vroegtijdige doden op hun geweten zullen hebben door het virus", " trollen" en nog meer van dat moois.

Geen enkele van deze hardcore believers heeft echter de rapporten van het EMA gelezen. 140 bladzijden per rapport is teveel lectuur. Ze informeren zich liever via de tv, met een pint bier en een zak chips onder de hand.

Wie de rapporten van het EMA wel gelezen heeft weet dat er in de rubriek "safety " voorbehoud wordt gemaakt omdat er geen onderzoek gedaan is en er dus ook geen informatie beschikbaar is over personen met bepaalde aandoeningen zoals diabetes, auto immuunziekten, inflammatoire aandoeningen, allergieën, chronische neurologische aandoeningen, mensen met een gecompromiteerd immuunsysteem, chronische respiratoire aandoeningen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven...

Dat de hardcore believers overtuigd zijn dat het vaccin hen zal bevrijden van de maatregelen en dit de enige mogelijke oplossing is voor het probleem, tot daar aan toe. Iedereen mag geloven wat hij/zij wil.

Maar... dat de overheid en de experten hun verplichting tot correcte en volledige informatie niet nakomen, is onaanvaardbaar.

Durven en doen De overheid moet durven zeggen dat we hier te maken hebben met een experimenteel vaccin dat ontwikkeld is volgens een nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens, dat de testperiodes op de mens beperkt en zeer kort in de tijd zijn geweest en de onderzoeksfase nog loopt tot eind 2023 voor de ene en juni 2024 voor de andere.

Er is veel dat we nog niet weten bij gebreke aan onderzoek. Er is geen enkele informatie beschikbaar over de effecten op lange termijn. Dit staat letterlijk in de EMA rapporten. De overheid MOET deze informatie kenbaar maken aan het grote publiek en zich gedragen als een goed huisvader, met de nodige voorzichtigheid en omzichtigheid.

55 + en 55 - Vandaag is bekend gemaakt dat de kogel door de kerk is en het Astrazeneca vaccin niet zal toegediend worden bij personen + 55 jaar. Waarom het vaccin dan wel toegediend mag worden bij personen jonger dan 55 en wat nu het precieze verschil is tussen iemand van 50 ( die het wel mag krijgen ) en iemand van 55 ( die niet mag krijgen ) rept de overheid dan weer met geen woord.

Zoals gewoonlijk is de informatie weer heel summier. We worden behandeld als papkinderen. We mogen het niet weten kwestie van geen onrust te wekken.

Fake news? De overheid klaagt en is verbaasd dat er zoveel beweerde desinformatie verspreid wordt doch beseft niet dat zij, en zij alleen, hiervan de oorzaak is. Indien zij transparant zou zijn en op afdoende wijze goed en volledig zou communiceren, zouden de mensen geen behoefte hebben om te graven naar meer informatie.

Het is enkel omdat de overheid zoveel informatie achterhoudt, letterlijk de tanden op mekaar geklemd houdt, dat kritische geesten zelf alle ontbrekende informatie opzoeken en met elkaar delen. De documentatie en informatie die zij opdelven is negatief en wekt veel animo op omdat minstens de indruk zo niet zelfs de overtuiging ontstaat dat de overheid de negatieve info bewust verzwijgt en dus wellicht een ander doel nastreeft, een geheim plan heeft.

Believer Voor wie het nog niet wist, zal ik het nog eens herhalen : ik ben niet gekant tegen vaccins, integendeel, maar ... ik heb wel mijn bedenkingen bij de experimentele vaccins die in het kader van het corona gebeuren, in een recordtempo, ontwikkeld zijn via de versnelde vaccinprocedure. Ik heb bedenkingen bij deze nieuw technologie die nooit eerder toegepast is op de mens en over het feit dat er omzeggens niets geweten is over de werking van het mRNA op lange(re) termijn. Er wordt wel gezegd dat .. maar het is niet meer dan boekenwijsheid, een aanname. Ze weten het ( nog ) niet precies omdat het nieuw is en dus enkel de toekomst kan uitwijzen hoe het precies zit.

Wat we wel reeds weten en inmiddels al vaak gezegd is, is dat vaccinatie NIET betekent dat de mondmaskerplicht, de quarantaine en de andere maatregelen zullen afgeschaft worden omdat nog niet geweten is of het vaccin werkt en gevaccineerden nog anderen kunnen besmetten. Kortom, zelfs dat weten ze nog niet.

Het is dan ook maar zeer de vraag waarom iedereen toch gevaccineerd moet worden onder het mom dat dit de enige manier zou zijn om groepsimmuniteit te bereiken.

Ik heb geen glazen bol. Ik kan de toekomst niet voorspellen maar de weinige informatie die de overheid tot op heden vrij gegeven heeft gecombineerd met de schrikwekkende beelden die ons van overal in de wereld bereiken, voorspellen niet veel goeds.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik ongelijk heb, dat de voorzichtigheid en omzichtigheid die ik mij eigen heb gemaakt niet meer is dan een storm in een glas water. Ik mag er niet aan denken hoe de wereld er binnen 1,2,5 jaar zal uitzien als de waarschuwingen die door tienduizenden artsen wereldwijd geformuleerd zijn, juist zijn.

249 views0 comments
bottom of page