top of page
Search

Opiniestuk: De wereld op zijn kop

Ik zei en schreef het eerder al. Het zijn vreemde tijden.

Volgens Premier De Croo mag er geen verdeeldheid gezaaid worden met opruiende taal en zal " fake news " strenger aangepakt worden. Meer nog. De Vivaldi regering overweegt zelfs om de Grondwet te herzien zodat politici die tijdens hun ambtstermijn opruiende uitspraken doen die verdeeldheid zaaien "gemakkelijker" vervolgd kunnen worden. En drukpersmisdrijven ook.

Het is een waarschuwing voor al wie nog iets durft te zeggen dat tegen de lijn van de

regering in gaat, mezelf incluis. De democratische rechtstaat davert op haar grondvesten.

De pot verwijt de ketel....

Op vlak van retoriek hebben wij van onze beleidsmakers niets te leren. Ze weten er alles van. In de overtreffende trap. Van misleiding en desinformatie overigens ook.

Zij zeggen dat ... en dus is het zo. Er moet niets bewezen noch aangetoond worden en al wie iets anders durft te zeggen of schrijven is een complotdenker en een opruier die thuis hoort in een gevangenis. De wereld op zijn kop.

Ruim 40.000 artsen en wetenschappers trekken aan de alarmbel. Wellicht nog veel meer. Dit zijn geen randdebielen die uit hun nek kletsen, maar personen met zeer veel ervaring in de materie, waar ons select clubje van experten een punt aan kan zuigen.

Deze specialisten verkondigen wereldwijd allemaal hetzelfde maar toch worden ze niet gehoord. Vreemd, heel vreemd.


Er is tegenwoordig veel te doen om de vaccins.

Pfizer heeft in een persmededeling verklaard dat haar vaccin 95 % effectief is. Dit wordt klakkeloos overgenomen door alle overheden, het clubje experten en de media die vaccinatie volle bak promoten. Scholen, ziekenhuizen en WZC overigens ook.

Het volk wordt onder druk gezet om zich te laten inenten met een niet verplicht experimenteel mRNA vaccin waarvan de meesten niet eens weten wat het precies is. De overheid is heel karig met informatie. Ook dat is een beproefde strategie. Hoe meer info er vrij gegeven wordt, hoe meer vervelende vragen er kunnen gesteld worden. Door het gebrek aan transparantie en communicatie gaan velen dus zelf op zoek naar informatie die vrij beschikbaar is via allerlei officiële kanalen ( tenminste, voor wie wil lezen, wat niet aan iedereen gegeven is ).

  1. EMA heeft op 21.12.20210 slechts een voorwaardelijke toelating verleend voor de commercialisatie van het Pfizer vaccin voor personen ouder dan 16 jaar. Zij heeft bedenkingen bij twee bestanddelen ( lipiden ) waarover weinig informatie beschikbaar is.

  2. De hoofdonderzoeker van de WHO heeft recentelijk verklaard dat er geen bewijzen zijn dat het vaccin werkzaam is, de immuniteit beschermt en gevaccineerden niet meer besmet zullen geraken en anderen zullen besmetten.

  3. Zelfs Pierre Van Damme heeft in een recent verleden verklaard dat we voor een ongezien medisch experiment staan en onderzoek in de toekomst zal uitwijzen of het vaccin werkzaam is en wat de eventuele bijwerkingen zijn.

  4. de CEO van Pfizer en van BioNtech willen zichzelf en hun personeel niet laten vaccineren, wat toch wel zeer eigenaardig is als hun vaccin zo "damn good " is.

  5. er doen al behoorlijk wat getuigenissen de ronde van mensen die door de vaccinatie gezondheidsproblemen krijgen en hun normale activiteiten niet meer kunnen uitoefenen. Hoewel zeer reëel, wordt dit onder de mat geveegd, genegeerd en ontkend, behalve voor personen met allergieën, waar Pfizer - NA dat aan het licht kwam dat bepaalde personen in de UK en de USA door het vaccin in anafylactische shock gingen - in een perscommuniqué liet weten dat het vaccin afgeraden wordt voor personen met allergieën. Vreemd. Zij had, naar eigen zeggen toch uitvoerig getest? Zat er dan tussen de 20.000 getesten niemand met een allergie ? Over welke allergieën het gaat ( allergie tegen bestanddelen van het vaccin, dan wel allergie voor iets anders dat vreemd is aan het vaccin ) heeft zij dan weer met geen woord gerept. Het valt dus niet uit te sluiten dat er nog meer problemen zullen komen bij personen die allergisch zijn voor bestanddelen van het vaccin zonder het te weten, maar dat is iets dat onder de noemer van het toekomstig onderzoek valt, want ... ze weten het nog niet.

  6. Conform de voorwaarden van het EMA heeft Pfizer namelijk de tijd tot eind december 2023 om haar laatste klinisch onderzoeksrapport in te dienen met het oog op het bekomen van een definitieve goedkeuring.

  7. Ondertussen is er al een vaccin 2.0 in de maak dat tegen juni 2021 klaar zal zijn en dat aan een veel hogere temperatuur zal kunnen bewaard worden dan versie 1.0 dat nu getransporteerd en bewaard wordt aan -78°.

  8. Weten wij waarom dergelijke lage temperatuur vereist is ? Neen, terwijl dit voor een vaccin ongezien is in de wetenschap.

Eigenlijk weten we niets en zij ook niet. Het moet zichzelf nog uitwijzen in de praktijk.

Misschien stellen we onze vragen verkeerd. Misschien moeten we de rollen eens omdraaien en in plaats van in de verdediging te gaan, opteren voor de aanval. Per slot van rekening is het niet aan ons om te bewijzen dat het vaccin niet werkt en eigenlijk, volgens de wetenschappelijke standaard geen vaccin is, maar aan de overheid van elk EU land om te bewijzen dat het vaccin wel werkzaam en veilig is. Dat is haar taak, haar verantwoordelijkheid.

Onze beleidsmakers willen dat iedereen zich laat vaccineren?

Goed. Bewijs dan het nut aan de hand van concrete stukken. Win het vertrouwen van de bevolking. Wees transparant.

(lees verder onder de afbeelding)

Hetzelfde geldt voor de vrijheidsbeperkende maatregelen. Bewijs dat mondmaskers nuttig zijn en besmettingen vermindert. Niet aan de hand van één of ander rapportje of studie dat in het niet valt tegenover de honderden rapporten, verslagen en studies die iets anders zeggen maar op basis van de praktijk. We lopen al maanden lang constant rond met een mondmasker maar toch testen nog veel mensen positief. Hoe komt dit ? Wijst de praktijk niet eerder uit dat mondmaskers helemaal niet helpen en de verplichting enkel tot doel heeft om de bevolking te conditioneren en angst in te boezemen ?

Bewijs dat de horeca, de evenementensector, de contactberoepen, de terugkerende reizigers, de kinderen, de ouderen, de familiale sfeer enz... grote bronnen van besmettingen zijn. Toon de studies, geef de concrete cijfers. Dit is al vele malen gevraagd door een veelheid van actoren, waaronder mezelf. Het feit dat de vragen stelselmatig genegeerd worden en zonder antwoord blijven, wijst uit dat dergelijke bewijzen niet bestaan en er een zekere minachting bestaat voor het volk.


Fake news inperken ? Kuis eerst uw eigen kot op en bewijs dat wat beweerd wordt waar is vooraleer anderen - die met goede bedoelingen informeren over alles wat verzwegen wordt - met de vinger te wijzen of ze, godbetert, te vervolgen. Heksenjachten en brandstapels behoren tot het era van de Middeleeuwen toen een pen nog een ganzenveer was en Chinese inkt zwart goud.

Met de communicatie middelen die er vandaag bestaan is het heel eenvoudig om alle stukken publiek bekend te maken in navolging van de wet van 1994 op de Openbaarheid van bestuur met respect voor art.32 van de Grondwet. Wij, het volk, nemen geen genoegen met beweringen. Wij willen bewijzen zien. Daar hebben we recht op.

281 views0 comments

Comments


bottom of page