top of page
Search

Opiniestuk - de PCR saga

Ik voorspel dat van zodra er 100.000 testen per dag worden uitgevoerd we terug een sterke stijging van het aantal positieve testen zullen zien tot wel 25.000 per dag, Sciensano en de media opnieuw moord en brand zullen schreeuwen, de situatie nog dramatischer zal zijn en de lockdown zal verlengd worden tot in het voorjaar. Niet alleen in België maar in gans Europa.


In België werden op vandaag 5.600.286 PCR testen afgenomen, waarvan 550.264 positief getest. In deze totalen zitten een ongekend aantal dubbele en zelfs driedubbel geteste personen.


Sciensano heeft in de loop van oktober aangekondigd dat nog enkel mensen met symptomen getest werden (snotvalling, griepachtige symptomen en andere problemen aan de ademhalingswegen...).

Op het tijdstip dat zij deze verklaring deed bleef Sciensano echter onverminderd aan het zelfde ritme als voordien verder testen (gemiddeld 60.000 tot 71.000 per dag met uitschieters naar 82.000 per dag). Door het feit dat het aantal positieve testen in absolute cijfers bleef stijgen van 15.000 naar 20.000 per dag (wat normaal is als er veel wordt getest) werd geconcludeerd dat de situatie dramatisch was en er geen enkele andere optie over bleef dan een lockdown en een avondklok.


9 dagen na de aanvang van de tweede lockdown en avondklok heeft Sciensano het aantal testen dan uiteindelijk toch verminderd. Tussen 09.11 en 16.11.2020 zijn er gemiddeld 21.000 testen per dag uitgevoerd, waarop gemiddeld 5000 à 6.000 personen per dag positief hebben getest. Dit "goede nieuws" heeft Sciensano en de media ertoe gebracht te verkondigen dat de lockdown en avondklok een gunstig effect hebben op de evolutie van het aantal "besmetten". Onzin natuurlijk. In absolute cijfers waren er inderdaad minder "besmetten" dan voordien omdat er minder getest werd, maar.... in percentages was er maar weinig verschil.

Op wat mensen positief testen en of ze met de hoge amplificatie cycli van 40-45 maal überhaupt wel positief zijn, blijft een open vraag. Volgens Erika Vlieghe is de PCR test hypergevoelig en meet het ook dood virus tot 83 dagen later waardoor mensen positief testen terwijl ze niet besmet noch besmettelijk zijn. Daarnaast is de griep al sinds medio september terug in het land.

Het aantal ziekenhuisopnames door of met corona is sterk gedaald. Hoeveel ziekenhuisopnames er precies zijn door corona weten we niet. Eigenlijk weten we helemaal niets.


Onafhankelijke kritische denkers hebben de evolutie van de cijfers eens goed bekeken en meteen de zeer pertinente vraag gesteld hoe het mogelijk is dat er nog altijd 5.000 à 6.000 "besmetten" per dag zijn terwijl wij nog enkel buiten komen voor verplaatsingen naar essentiële winkels, telewerken de norm is en vanaf 22 u enkel nog katten op de straat te bespeuren vallen. Hoe kan dit?


Ook Sciensano zal beseft hebben dat zij een verklaring moest zien te vinden voor de 5.000-6.000 "besmetten" per dag tijdens de lockdown en avondklok en.... die heeft zij ook gevonden.

Volgens Sciensano zitten de grote besmettingshaarden nu in de gezinnen zelve en zijn het wellicht de kinderen die de ziekte in huis brengen. Om deze besmettingshaarden in de gezinnen te kunnen localiseren, heeft zijn dienvolgens beslist om het aantal testen op te drijven en opnieuw mensen zonder symptomen te testen.

Vanaf 17.11 heeft zij de daad meteen bij het woord gevoegd. Daar waar op 16.11 slechts 21.168 mensen getest werden (waarvan slechts 3.041 positief, wat weinig is), werden er op 17.11 plots weer 36.664 testen uitgevoerd (waarvan 6.000 positief) en op 18.11 34.847 (waarvan 4.526 positief).


Het streefdoel van Sciensano is om 100.000 PCR testen per dag uit te voeren.

Vanaf 23.11 treden er nieuwe regels in werking op vlak van contact-tracing (zie eerdere post). Het is duidelijk dat de overheid nu de ganse bevolking viseert en iedereen wil onderwerpen aan een PCR test. Aan dit ritme zullen tegen 31.12 alzo 3.900.000 mensen getest zijn, tegen 31.01 7.000.000 mensen, tegen 28.02 9.800.000 en tegen half maart de ganse bevolking.


Er zit geen enkele logica in het afnemen van testen van gezonde volwassenen en kinderen (die met ingang van maandag massaal via de school zullen getest worden).

Er zit ook geen enkele logica in het in quarantaine plaatsen van hele gezinnen gedurende een periode van 17 dagen ( ! ) als één gezinslid positief test zonder ziek te zijn en alle andere negatief (zie Teamsmeeting opleiding contact tracers) en dit al zeker niet nu al zo vaak gezegd is dat de incubatie periode voor corona gemiddeld 5-6 dagen bedraagt.


Een quarantaine maatregel voor het ganse gezin betekent dat niemand buiten mag gedurende 17 dagen om essentiële inkopen te doen en zij zich van buiten uit moeten laten bevoorraden door derden. Het is een ongeziene vorm van zelf isolatie, die een zeer zware impact zal hebben op al degenen die deze maatregel moeten ondergaan en dit al zeker met de feestdagen voor de deur. Mijn hart gaat vooral uit naar de ouderen in de WZC die wellicht het eerst slachtoffer zullen worden van de nieuwe verstrengde quarantaine maatregelen maar zeker ook naar de 1,5 miljoen singles en alleenstaande ouders in Vlaanderen evenals de grote gezinnen in grootsteden die klein behuisd zijn en constant op mekaars lip zullen zitten.


Het aantal depressies, zelfdodingen, drank en drugs, huiselijk geweld e.d. zullen m.i. in sterke mate toenemen. Dat kan bijna niet anders als er dagelijks gemiddeld 5.000 gezinnen in isolatie worden geplaatst.

Ondertussen weten we - oa door de mededelingen en vragen van een kamerlid in de Nederlandse Kamer en de verklaring van de CEO van ZiggZagg die 3D neuswissers en receptoren fabriceert - dat PCR testen ook gebruikt worden voor het verzamelen van DNA (zie eerdere posts).

Het is maar zeer de vraag waar de overheid - met het opschalen van de PCR testen en de hieraan gekoppelde verstrengde quarantaine maatregelen - op aanstuurt.

Zij is toch verondersteld te weten dat de psychische gevolgen in hoofde van de bevolking enorm zullen zijn? En voor wat eigenlijk? Om het DNA van de ganse bevolking te verzamelen at any cost en/of om een verlenging van de lockdown te kunnen rechtvaardigen?

Ik voorspel dat van zodra er 100.000 testen per dag worden uitgevoerd we terug een sterke stijging van het aantal positieve testen zullen zien tot wel 25.000 per dag, Sciensano en de media opnieuw moord en brand zullen schreeuwen, de situatie nog dramatischer zal zijn en de lockdown zal verlengd worden tot in het voorjaar. Niet alleen in België maar in gans Europa.

Wordt ongetwijfeld vervolgd....

381 views0 comments
bottom of page