top of page
Search

Opiniestuk: Corona is geen complot

Onafhankelijke kritische geesten worden tegenwoordig allemaal onder de noemer "complotdenkers" geplaatst. Iedereen die iets anders denkt of zegt dan de lijn die de overheid uitgetekend heeft is een "complotist" of een "complotdenker". Weinigen weten echter wat deze termen precies betekenen.

Tijd dus voor een analyse.

Een complot of samenzwering is een geheime samenwerking tussen mensen met een kwaadaardig doel. De nadruk ligt op het geheime karakter van de operatie.

Een theorie is een geheel van denkbeelden en hypothesen die met elkaar in verband gebracht worden om iets te verklaren. Alles wat vandaag vaststaande wetenschap is, is ooit begonnen met een idee, een theorie.

Een complot theorie is een vermoeden over het bestaan van een geheime samenzwering. Wie een complot vermoedt zal alles in het werk stellen om de samenzwering te bewijzen en op zijn pad andere gelijkgestemden ontmoeten die hetzelfde vermoeden delen. Ze leggen alle verzamelde bewijzen - die zijn er altijd - naast mekaar, analyseren ze en trekken er hun conclusies uit. De conclusies kunnen juist of fout zijn.

Een "historische samenzwering", is een complot waarvan bewijs bestaat. De meest gekende historische samenzweringen zijn de moord op Julius Caesar en de mislukte poging om Adolf Hitler ten val te brengen. Dat staat vast. Het is bewezen en publiek kenbaar gemaakt.

99% van de complotten blijven geheim. Af en toe lekt een geheime samenzwering uit omdat een betrokkene slordig omspringt met bewijsmateriaal of omdat een klokkenluider de stilte doorbreekt en explosieve bewijzen naar buiten brengt.


Snowden is daar een goed voorbeeld van. Zonder hem zou de wereld nooit weet hebben gehad van de spionage activiteiten van NSA die wereldwijd alle online communicatie bewaakt en opneemt met het computerprogramma PRISM waar veel betrokkenen vrijwillig aan meewerken.

Andere samenzweringen worden na onderzoek bewezen maar niet kenbaar gemaakt aan het publiek. Men denke dan bvb aan de aanslag op JFK. Het is al lang geweten wie hem vermoord heeft en waarom. Het dossier is "top secret" verklaard gedurende 50 jaar. Deze periode is verstreken maar toch is de informatie nog niet publiek gemaakt, wellicht omdat een aantal actoren nog leven of omdat de wereld de schande niet aan kan.

De wereld staat bol van geheime complotten die al dan niet succesvol zijn geweest. Gekonkel is van alle tijden en situeert zich op alle niveau's. Maak u daar geen illusies over. Daarnaast bestaan er ook tal van samenwerkingen tussen diverse grootmachten en overheden die niet geheim zijn maar open en bloot voorbereid en uitgevoerd worden en waaraan gewoonlijk vier categorieën personen en belangengroepen actief meewerken.

De eerste categorie zijn zij die weten en willen meewerken omdat ze er aan verdienen, de tweede categorie zij die weten en moeten omdat ze onder druk gezet worden, de derde categorie, zij die weten en zich schikken omdat ze bang zijn voor repressailles als ze niet meewerken zoals bvb een ontslag en de vierde en belangrijkste categorie zij die niet weten, geen inzicht hebben en tegen beter weten in handelen in de overtuiging dat ze meewerken aan een goede zaak.

Is het corona debacle een complot? Neen, zeker niet. Wat er zich achter de schermen afspeelt, is niet geheim. Alles, van het eerste tot het laatste, staat neergeschreven en is publiek consulteerbaar. Het enige dat u moet doen is.... lezen om te begrijpen dat corona slechts een middel is dat aangegrepen wordt om een sinds lang uitgewerkt plan in versneld tempo uit te voeren.

Agenda21 werd in 1992 door 178 lidstaten van de V.N. ondertekend. Agenda21 loopt over een periode van 100 jaar en heeft tot doel om de volledige controle te verwerven over land, water, voedsel, energie, informatie, data uitwisseling, geld en ... mensen. Agenda 2030 is daar een onderdeel van en behelst onder andere een vaccinatieplan voor de ganse wereldbevolking.

België heeft Agenda21 en Agenda2030 eertijds mee onderschreven en in 2016 onder de signatuur van Alexander De Croo, toen nog Minister van Ontwikkelingsamenwerking (what's in a name?) en Minister Maggie De Block, toen Minister van Volksgezondheid, een samenwerkingsakkoord afgesloten met de WHO dat heel toepasselijk de titel "Actieplan 2019-2023" draagt.

2016.... Actieplan voor 2019-2023. Het geheel is verpakt onder de noemer "duurzame ontwikkeling". Dat klinkt goed. Maar in werkelijkheid gaat het om het tot stand brengen van een nieuwe wereldorde. En dat verbergen "ze" niet eens. Ze zeggen het al vele jaren hardop.

George W. Bush, John Kerry, Bill Clinton, Obama, Hilary Clinton, Joe Biden, Justin Trudeau, President Xi Jinping, Charles Prince of Wales, Boris Johnson, Klaus Schwab.... hebben al ontelbare keren gesproken over "the new world order" maar... niemand luisterde, niemand besteedde er aandacht aan.

Over "the great reset" hebben ze ook allemaal de mond vol. De voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, heeft er zelfs een boek over geschreven waarin hij haarfijn uitlegt hoe hij de 4IR (4de industriële revolutie) ziet, hoe hij de wereld wil onderwerpen aan nieuwe regels waarbij het volk geen vrijheden meer heeft. The Great Reset staat vandaag zelfs op de home page van het World Economic Forum.

En wat lezen en horen we? "we'll never go back to normal", "forced transition", "no more privacy", "reset all aspects of society", "redefine what it means to be human", "mandatory brainscans", "a world full of drones offers a world of opportunity"....

Is Klaus Schwab een los geslagen gek? Wellicht wel ja, maar hij staat niet alleen met zijn gedachtengoed. Veel lidstaten van de VN voeren het Great Reset plan uit en en spreken zelfs identiek dezelfde woorden. Ik denk dan aan de vele keren dat sinds de aanvang van corona de volgende zin uit vele monden gerold is: "we must not miss this unique narrow window of opportunity for a great reset". Het is op beeld vast gelegd. Je ziet en hoort het ze zeggen. Wees maar zeker dat ze de gelegenheid aangrijpen om de "great reset" in snel tempo erdoor te duwen.

Alle volkeren worden geconditioneerd. Wat minder dan een jaar geleden nog ondenkbaar was, is vandaag een vaste realiteit. De wereld is op een paar maanden tijd volledig gedigitaliseerd. Telewerken is de norm geworden. Fysieke vergaderingen zijn vervangen door Zoom-meetings. Indien u denkt dat dit slechts een tijdelijk fenomeen is, vergeet het maar. Er zijn duidelijke indicaties dat dit ook in de toekomst eerder de regel dan een uitzondering zal zijn. In Justitie zullen video zittingen verankerd worden in een wet. Er wordt zwaar geïnvesteerd in de digitalisering, ook op vlak van onderwijs. Dit doe je niet voor een probleem dat tijdelijk is.

De wereld heeft in het verleden al meer dan eens een epidemie of pandemie doorsparteld zonder dat er ooit een haan naar gekraaid heeft. Na een paar maanden verdween het virus even snel als het gekomen was. Nu wordt ons verteld dat het virus nooit zal weg gaan, wat tegen elke wetenschappelijk logica en een vaste historische praktijk in druist maar... het gaat toch binnen als zoete koek.

PCR testen en mondmaskers zijn ons dagelijks brood geworden. Het is al zodanig ingeburgerd dat wie de regels niet correct volgt, beschouwd wordt als een outcast, gestalkt wordt door contact tracers, beboet wordt met absurd hoge boetes en met de vinger gewezen door mede-burgers, met een verklik systeem als toemaatje voor de rebellen die zich niet schikken en de politie die zonder huiszoekingsbevel bij u kan binnen vallen om te controleren of u de bubbel wel respecteert. De democratie verwordt tot een politiestaat waar regelzucht en controle de overhand heeft.

De hernieuwde sluiting van de horeca, de cultuursector, sport-en hobbyclubs, kapsalons, welness- en beauty centra, de niet-essentiële winkels, het verbieden van de verkoop van niet-essentiële goederen in winkels die wel toegankelijk zijn voor het publiek en waar veel winkelkarren mekaar kruisen; het beperken van de bubbels, de lockdown in de lockdown met de vele verplichte zelf isolaties wegens positief getest of... niet getest maar wel contact gehad met een positief geteste persoon, de absurde avondklok van 22 u tot 5 u waardoor we niet eens meer gezellig kunnen gaan tafelen bij vrienden nu dat alle restaurants en café's gesloten zijn....

Zonder corona zou het land al lang op zijn kop gestaan hebben maar nu pikken we het allemaal, want het is voor ons bestwil.... zeggen ze. Door... corona. En het is helaas niet voor even. We worden al maandenlang mentaal voorbereid op wat nog gaat komen.

Er is ons verteld dat de maatregelen voor lang zijn, dat 4 weken lockdown niet volstaat, dat de cijfers gedurende maanden laag moeten staan en onder de 50/100.000 besmettingen moeten geraken vooraleer er terug sprake kan zijn van een versoepeling. Dit wordt door de overgrote meerderheid zonder morren geaccepteerd wegens.... corona.

De tweede lockdown was aanvankelijk zogenaamd voorzien tot 13 december, maar we weten nu al dat het zal verlengd worden en dat, zoals Maggie De Block in augustus al aankondigde "Kerst en Nieuwjaar dit jaar niet hetzelfde zullen zijn als de voorgaande jaren" (wat de Spaanse Koning en Justin Trudeau niet veel later in exact dezelfde bewoordingen gezegd hebben over hun eigen grondgebied en volk).

Ook dit wordt zonder slag of stoot geaccepteerd wegens.... corona.

Er is ons evenzo al herhaaldelijk gezegd dat vaccineren niet betekent dat de maatregelen waaronder de mondmaskerplicht en de afstandsregel zullen afgeschaft worden omdat niet zeker is dat de vaccins zullen werken en hoe dan ook 70% van de bevolking 2x moet ingeënt zijn. En kijk, ook dit wordt geaccepteerd wegens.... corona.


A unique narrow window of opportunity for a great reset. De opportuniteit is er en haar naam is corona. Dit is geen complot en ook geen complot theorie. Dit is een sinds lang door een paar enkelingen miticuleus voorbereid plan dat in uitvoering is. Een nieuwe wereldorde betekent dat de oude moet verdwijnen en in de plaats gesteld wordt door iets nieuws: eerst alles wat bestaat, afbreken en vervolgens opnieuw opbouwen volgens nieuwe, andere parameters.

Wie alle officiële verslagen, rapporten, manifesten, overeenkomsten en akkoorden gelezen heeft, weet wat er ons in 2021-2022-2023 te wachten staat. Er wordt niet afgeweken van de volgorde noch van de beoogde timing. De eerste lockdown, het tijdvak en de duurtijd lag vast; de tijdelijke versoepeling, het tijdvak en de duurtijd lag vast, de invoeren van de mondmaskerplicht lag vast; de tweede lockdown, het tijdvak en de duurtijd ligt vast, de hieropvolgende tijdelijke versoepeling ligt vast net zoals de derde lockdown die in februari/maart 2021 zal opgelegd worden.

Wie mij volgt sinds het begin van mijn graafwerk, weet dat en wanneer ik de tweede lockdown aangekondigd heb. Eertijds sprak ik nog in termen van voorspellingen omdat ik moeite had te geloven wat ik allemaal las. Maar... alles wat ik voorspeld heb is een vaste realiteit geworden. Vandaag doe ik op vlak van vrijheidsbeperkende destructieve maatregelen geen voorspellingen meer. Ik bekijk het plan en verkondig wat op til is. De herziening van de Grondwet en een nieuwe staatshervorming met herschikking van de bevoegdheden staan (ook) op de agenda, volledig conform het plan van het Wereld Economisch Forum. "Het doel is om vanaf 2024 een 'meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling' te bekomen. Verlinden en Clarinval stomen ondertussen een lijst van grondwetsartikelen klaar die voor herziening vatbaar moeten worden verklaard door het parlement".

Bron: KNACK


Geduld is een schone kunst. We leven in een land der blinden waar éénoog koning is. Tijd is nu onze beste vriend. Het is slechts een kwestie van tijd voor dat iedereen eindelijk zal inzien wat er aan de hand is en zal recht staan. Feiten zullen zich opstapelen en voor zichzelf beginnen spreken. Dit is dan wel weer een voorspelling waarvoor ik over de landsgrenzen kijk. Daar beweegt al één en ander. Dat zal hier ook gebeuren.
7,754 views0 comments

Comments


bottom of page