top of page
Search

OPGELET VOOR OPLICHTERS!! ATTENTION AUX ARNAQUEURS!!Ik heb van meerdere mensen een bericht ontvangen dat zij meermaals telefonisch gecontacteerd zijn door oplichters die zich voordoen als contact tracers. Hun modus operandi is als volgt:

1) zij bellen u, doen zich voor als contact tracers en vertellen het volgende verhaal : " volgens ons systeem bent u waarschijnlijk in de buurt (geweest) van iemand die positief getest heeft op Covid19. Dit betekent dat u nu in quarantaine dient te gaan gedurende 7 dagen en u zich moet laten testen.

2) wanneer u vraagt wie deze "besmette " persoon is, krijgt u als antwoord "dat mogen we niet zeggen, het is vertrouwelijke informatie"

3) vervolgens vragen de oplichters uw adres zodat zij, naar eigen zeggen, een PCR testkit kunnen opsturen naar u evenals het nummer van uw bankkaart, de vervaldatum van de kaart en de cryptogram ( = 3cijferige code op de achterkant ) zodat zij de betaling kunnen uitvoeren.

4) wanneer mensen zeggen " maar deze test is toch gratis, waarom moet ik betalen ? " repliceren de oplichters " helaas niet, er zijn punctuele kosten van 50€ voor de testkit en het toezenden van de resultaten "

5) wanneer u weigert om uw bankgegevens mede te delen, dreigen de oplichters met zware boetes. Ze dringen aan op de betaling en de mededeling van uw bankgegevens.

6) als u niet meewerkt, blijven de oplichters u meermaals na mekaar bellen met telkens hetzelfde verhaal.

7) als uw wel meewerkt en al uw gegevens overmaakt, wordt uw rekening leeg gehaald en ontvangt u uiteraard nooit een testkit.


GEEF AAN NIEMAND UW BANKGEGEVENS NOCH ADRES VIA TELEFOON OF MAIL. ALS U EEN DERGELIJKE OPROEP ONTVANGT MELDT DIT DAN METEEN AAN DE LOKALE POLITIE !

Maximaal delen aub en verwittig ook iedereen in uw familie, vooral de ouderen die de eerste doelgroep is van de oplichters.

 

Plusieurs personnes m'ont fait savoir qu'ils ont été contacté à plusieurs reprises par des arnaqueurs qui se font passer pour des traceurs de contact. Leur modus operandi est comme suit :

1) ils vous appellent, prétendent être des traceurs de contact et racontent l'histoire suivante : "Selon notre système, vous avez probablement été proche de quelqu'un qui a été testé positif au Covid19. Cela signifie que vous devez maintenant vous mettre en quarantaine pendant 7 jours et vous faire tester.

2) Lorsque vous demandez qui est la personne "infectée", les escrocs répondent "nous ne pouvons pas vous le dire, c'est une information confidentielle".

3) Les escrocs vous demandent ensuite votre adresse afin de pouvoir, selon leurs dires, vous envoyer un kit PCR ainsi que le numéro de votre carte bancaire, la date d'expiration de la carte et le cryptogramme ( = code à 3 chiffres au dos ) afin de pouvoir effectuer le paiement.

4) Lorsque vous faites la remarque " mais ce test est gratuit, pourquoi je dois payer " les arnaqueurs répondent ", il y a un coût ponctuel de 50€ pour le test et l'envoi des résultats ".

5) si vous refusez de communiquer vos coordonnées bancaires, les fraudeurs n'hesitent pas de vous menacer de grosses amendes. Ils insistent sur le paiement et la communication de vos données bancaires.

6) Si vous ne coopérez pas, les escrocs continuent de vous appeler plusieurs fois de suite avec la même histoire à chaque fois.

7) si parconte vous coopérez, les escrocs vident votre compte en banque et bien entendu vous ne recevrez jamais le test.

NE DONNEZ JAMAIS VOS DONNEES BANCAIRES NI VOTRE ADRESSE A QUI QUE CE SOIT PAR TÉLÉPHONE OU PAR E-MAIL. SI VOUS RECEVEZ UN TEL APPEL, SIGNALEZ-LE IMMÉDIATEMENT À LA POLICE LOCALE !

Partagez maximalement svp et avertissez tous les membres de votre famille, surtout les personnes agées qui sont la première cible des arnaqueurs.

8 views0 comments
bottom of page