top of page
Search

Open brief aan de Veiligheidsraad
Geachte Dames en Heren,

U laat zich omringen door steeds dezelfde " experten " die in se niet veel meer zijn dan laboratorium biologen met een beperkte boekenwijsheid over bacteriën en virussen maar zich toch te pas en te onpas, bemoeien met alle maatschappelijke, economische en sociale aangelegenheden en dagelijks in de media hun mening verkondigen.

U ligt blijkbaar niet wakker van hun tegenstrijdige verklaringen.

U bent blijkbaar vergeten dat zowel MVR als SVG in een niet zover verleden meermaals verklaard hebben dat, en ik citeer " ik begrijp niet dat mensen buiten mondmaskers dragen, dat is totaal zinloos " ( MVR ) en " het heeft totaal geen zin om buiten een mondmasker te dragen, je kan buiten niet besmet geraken door het virus, dat is onmogelijk " ( SVG ).

Er circuleren op social media tal van compilatie video's van al hun tegenstrijdige verklaringen die u zeker ook wel hebt zien voorbij komen ? Maar toch blijft u hardnekkig geloof hechten aan wat de door u aangestelde " experten " verklaren. Meer nog, u blijft beslissingen nemen in functie van wat deze personen beweren en in de tijd varieert, ZONDER rekening te houden met de vele, vele tegengestelde meningen van andere experten en specialisten van hoog niveau die u smalend af doet als complotisten.


Ik ben geen expert en ook geen complotist die spoken ziet. Ik ben een product van de VUB en baseer mij cf Poincaré op de feiten, enkel op feiten die voor zichzelf spreken. En ja, toch ook wel voor een deel op de bijzondere kennis die ik op gedaan heb tijdens mijn voortgezette opleidingen als technich duiker ( TDI - Technical Divers International - Extended range ).

Ik meen zonder enige valse bescheidenheid te mogen stellen dat ik zoniet alles dan toch wel heel veel weet over de effecten van stikstofsaturatie in de menselijke weefsels en de ernstige gezondheidsproblemen dat dit met zich mee kan brengen. Sta mij toe, een kort betoog te houden over de materie die, hoewel ontzettend belangrijk, door u volledig over het hoofd wordt gezien.


De lucht die we met zijn allen inademen bestaat voor 21% uit zuurstof, 78% stikstofgas en 1% andere gassen. 79% van de lucht – ja, u leest het goed – is dus nergens goed voor en verlaat het lichaam bij het uitademen.

In rust stand ademt de mens gemiddeld 16-17 keer per minuut in en uit. Het uitademen wordt meteen gevolgd door een nieuwe ademteug. Bij ( verhoogde ) inspanning stijgt het ademhalingsritme behoorlijk wat meteen ook betekent dat het lichaam meer stikstof binnen krijgt en vrij moet kunnen evacueren. Als de evacuatie belemmerd wordt stapelt het lichaam de stikstof op in de weefsels en het bloed. Ervaren duikers weten dit vrijwel meteen. Zij kennen de symptomen. Concentratieverlies, je kan je niet meer goed focussen, niet meer helder denken, je registreert niet meer zo goed wat er rond je gebeurt, het duurt wat langer dan gewoonlijk, je verliest je grip op voorwerpen, het lijkt of je niets nog goed kan blijven vast houden, je krijgt hoofdpijn, je gewrichten voelen stram aan, je wordt kortademig met als gevolg dat je (nog) sneller begint te ademen en nog meer stikstof in je weefsels opstapelt, de hoofdpijn wordt ondragelijk, je hebt het gevoel dat er geen lucht meer in je longen komt, dat je niet meer kan ademen, dat je gaat stikken wat dan weer leidt tot mogelijke paniekaanvallen die gedreven worden door het overlevingsinstinct. Vanuit een natuurlijke reflex gaat het lichaam altijd proberen om de ademhalingswegen terug vrij te maken zodat de stikstof het lichaam kan verlaten. Duikers in paniek zullen trachten om zo snel mogelijk naar de oppervlakte te zwemmen, verstand op nul, ze kunnen niet meer rationeel denken.


Mensen die mondmaskers dragen zullen evenzo hun masker naar beneden schuiven om terug vrij te kunnen ademen. Ouderen en kinderen doen dit echter niet omdat zij die reflex niet hebben en voor een deel ook, omdat ze niet durven. Angst is een slechte raadgever.

Mondmaskers zijn niet bedoeld om permanent, binnen en buiten te dragen. Zij zijn bedoeld als tijdelijke bescherming in een sterk gecontamineerde omgeving. Dat u het volk verplicht tot het dragen van een mondmasker binnen en buiten, in open lucht is op langere termijn ronduit gevaarlijk en tenandere compleet absurd. Ik wens u er aan te herinneren dat u in een niet zo ver verleden ( dat was dan in de periode dat er geen mondmaskers waren ) meermaals verklaard hebt dat chirurgische en stoffen maskers compleet nutteloos zijn en enkel een FFP2 of FFP3 masker de micro particulen van een virus kan tegen houden. Dit is juist.


Stelt zich dan de vraag waarom u het volk toch dergelijke maatregel oplegt, terwijl u weet of alleszins verondersteld bent te weten dat dit op langere termijn schadelijk is voor de volksgezondheid ? Ik neem aan dat u toch wel zal beseffen dat de gevolgschade die uit deze onzinnige maatregel zal voortvloeien vele malen groter zal zijn dan het virus zelve ?

U zal niet kunnen beweren “ wir haben es nicht gewusst “. U bent al meermaals en wordt nog steeds gewaarschuwd over de nadelige effecten van de mondmasker plicht.

Bent u tenandere onlangs nog eens buiten geweest ? Ik anders wel. Leuven. In normale omstandigheden een bruisende stad. In de zomer kan je er elke dag over de koppen lopen.


Nu, slechts 1/3 van de terrassen gevuld met mensen zonder mondmasker. Dat mag, het virus hangt alleen maar uit in de straten nietwaar ? De restaurants sluiten veel vroeger dan gewoonlijk. Rond 23 uur zie je hier en daar nog een paar wandelaars, per twee, zijde aan zijde, zelfde bubbel, beiden met mondmasker. 50 meter verder nog twee wandelaars, zijde aan zijde, zelfde bubbel, ook beiden met mondmasker in een voor het overige lege straat.


Het sociaal leven is volledig om zeep. Het economisch leven is ook niet meer wat het geweest is en dan heb ik het nog niet over de culturele sector die gewoonweg opgehouden heeft te bestaan. Het land zit in een wurggreep. Het kwaad is al geschiedt maar u kan het nog goed maken. Make it right. Doe het en stop deze farce.
3 views0 comments

Comments


bottom of page