top of page
Search

OPEN BRIEF AAN ALEXANDER DE CROO

Beste Alexander,


Twee dagen geleden zei onze aller Ursula tijdens haar State of the Union " laten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit niet uitdraait op een pandemie van niet-gevaccineerden " ( wat een facultatieve aanname is, het is er nog niet )

Tijdens het persconferentie van gisteren, na het Overlegcomité, schakelde u een versnelling hoger en stelde u " deze epidemie IS een epidemie van niet-gevaccineerden aan het worden" en voegde u er tussen neus en lippen nog aan toe " niemand heeft het recht om anderen in gevaar te brengen."


Dat is wel heel straffe taal Alexander. Bovendien is uw aanname volledig foutief en - helaas - opnieuw een heers en verdeel tactiek die enkel tot doel heeft de bevolking tegen mekaar op te zetten en haat op te wekken.


Sta mij toe om even uw geheugen op te frissen over een aantal zaken die u verondersteld bent al lang te weten. Laat ons beginnen bij het begin, shall we ?

  1. De pandemie wereldwijd Er is geen pandemie. Er is nooit een pandemie geweest.

Tot 2009 hanteerde de WHO de volgende maatstaf voor een pandemie ( ofwel algemene volksziekte ) :

  • massale ziekte

  • hoge sterftegraad

In 2009, na de Mexicaanse Griep ( die eertijds gekwalificeerd werd als " pandemie " maar waarvan achteraf toegegeven werd dat het geen pandemie was ) heeft de WHO haar maatstaven volledig gewijzigd en een pandemie opgedeeld is fases ( 1 tot 6 ) Fase 5 wordt uitgeroepen wanneer er een " uitbraak " vast gesteld worden in 2 lidstaten van een WHO regio. Wat dient verstaan te worden onder " een uitbraak " wordt niet gedefinieerd. Fase 6 ( de hoogste fase ) wordt uitgeroepen wanneer er benevens de voorwaarden van Fase 5 bijkomend een uitbraak vastgesteld wordt in één ( 1) lidstaat van een andere WHO regio. Kortom, een niet gedefinieerde uitbraak in 3 van de 193 lidstaten van de WHO volstaat om wereldwijd een pandemie af te kondigen....

Op 13.03.2020 heeft de WHO een pandemie uitgeroepen op basis van een SCHATTING dat 10% van de wereldbevolking ( ofwel 780 miljoen mensen ) ziek zou worden door Sars-Cov2 en 3,4% van de wereldbevolking ( ofwel 265 miljoen mensen ) door de ziekte zou overlijden. In oktober 2020 heeft de WHO haar eerdere inschatting moeten bijstellen gezien het sterfte cijfer amper 0,23% bedroeg, percentage dat ze in later stadium nog verder verlaagd heeft naar 0,15%. Vandaag, 18 maanden later, zijn er wereldwijd 4,693 miljoen overlijdens geregistreerd door of met corona op een totale wereldbevolking van 7,894 miljard mensen , wat neerkomt op 0,058% op 18 maanden tijd ofwel 0,038% op jaarbasis.

Het percentage zakt in de tijd omdat steeds meer mensen volledig herstellen. De " pandemie " heeft geen enkel effect op de wereldpopulatie. Er zijn vandaag 58 miljoen méér mensen op aarde dan per 01.01.2021. 99 % van alle geregistreerde besmettingen ofwel 204 miljoen mensen zijn op natuurlijke wijze volledig hersteld ( als ze überhaupt al ziek zijn geweest ). Op vandaag, 18.09.2021, zijn amper 228,4 miljoen positieve PCR testen geregistreerd ( wat geen enkel beeld geeft over het aantal personen omdat velen al meerdere tests hebben ondergaan, bovendien betekent " positief "' niet noodzakelijk " besmet en besmettelijk " noch " ziek ). Dat is zonder correctie in min ifv het aantal mensen op aarde amper 2,55 % van de wereldbevolking op 18 maanden tijd ofwel 1,7 % op jaarbasis. We zijn ver van de 10% die de WHO oorspronkelijk ingeschat had, maar toch wordt de pandemie niet geannuleerd. Waarom niet ? Omdat er dan geen reden meer bestaat tot massa vaccinatie ( net zoals eertijds met de Mexicaanse Griep waar Nederlands bvb 34 miljoen vaccins heeft moeten vernietigen en België wellicht ook miljoenen vaccins met het badwater weg gespoeld heeft ).

  1. De epidemie in België Er is geen epidemie. Er is nooit een epidemie geweest.

Volgens het epidemiologisch rapport van Sciensano zijn tussen 15.03.2020 en 04.09.2021 amper 78.004 personen ( ofwel 0,665% van de bevolking ) opgenomen in een ziekenhuis. ( zie link naar de bron in een eerdere post ). De meeste ziekenhuisopnames zijn kort. Amper 3 dagen. Voor onderzoek. Er zijn, in België, op vandaag 19.436.142 PCR testen uitgevoerd waarvan 1.219.814 ( 6,28%) positief. Er zijn bijna 8 miljoen méér tests uitgevoerd dan er inwoners zijn. Veel personen hebben ondertussen al een veelvoud van PCR testen ondergaan zodat de cijfers van de positieve testen aka “ besmettingen “ totaal niet dienstig zijn als referentie. We kunnen onmogelijk weten hoeveel burgers " besmet " zijn en nog minder hoeveel hiervan " besmettelijk " zijn (geweest). Er wordt enkel kenbaar gemaakt hoeveel tests er zijn uitgevoerd.

Alleen de ziekenhuisopnames spreken voor zichzelf en die zijn …. verwaarloosbaar. Veel minder dan bij een klassiek griepseizoen.

Pro memorie, zijn tijdens het griepseizoen 2016/2017 op 15 weken tijd 550.000 mensen ziek geweest van de griep en in 2018 ook zo'n 500.000. Hier spreken we over amper 78.000 ziekenhuisopnames in één van de 104 ziekenhuizen wat neerkomt op een gemiddelde van 750 zieken per ziekenhuis op 18 maanden tijd of, indien ook rekening gehouden wordt met de tijdsfactor : 41,6 zieken per maand per ziekenhuis. Door of met corona en andere aandoeningen. Tip : in een normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 personen PER DAG opgenomen in het ziekenhuis ( = gemiddeld 67 opnames per dag per ziekenhuis, wat nog steeds niet veel is, de grote ziekenhuizen hebben meer dan 1.000 bedden ).

  1. " Epidemie " is niet gedefinieerd in de wet In de Belgische wetgeving wordt nergens gedefinieerd wat dient verstaan te worden onder een pandemie/epidemie. In de internationale wetgeving overigens ook niet. De term " epidemie " wordt gehanteerd zonder dat in enig wetsartikel of voorbereidende wetgevende handelingen gedefinieerd is aan welke voorwaarden dient voldaan te zijn om te kunnen spreken van een epidemie. Ook niet in de zgn “ pandemiewet “ die recentelijk gepubliceerd werd. Het achterwege laten van voorwaarden is een bewust hiaat in de wetgeving. Als er nl. voorzien wordt in voorwaarden ( bvb zoveel % van de bevolking dient ziek te zijn ) kan er geen enkele maatregel afgekondigd worden zolang niet voldaan is aan de voorwaarden.

Om te kunnen spreken van een pandemie/epidemie is volgens de wetenschap vereist dat 10% tot 20% van de bevolking ziek wordt van een nieuwe infectieziekte en er een hoge sterftegraad is. In België is amper 0,665% ziek geweest in die mate dat medische zorg vereist was. Niettegenstaande een zeer enthousiaste berekening van het aantal doden door of met corona en andere onderliggende aandoeningen, is op 18 maanden tijd 0,218% van de bevolking ( veelal ouderen met reeds voorafbestaande onderliggende aandoeningen ) overleden aan de ziekte. Indien geconverteerd op jaarbasis komen we aan 0,145% van de bevolking wat vergelijkbaar is met het percentage griepdoden ( de griep, die er sinds 2020 plots niet meer was maar die in de herfst van 2021 weer hard zal toeslagen ? )

  1. De noodtoestand Er is nooit een noodtoestand geweest. Om de noodtoestand te kunnen uitroepen is vereist dat er voldaan is aan de voorwaarden van een epidemie/pandemie (ofwel algemene volksziekte ). Er is echter geen epidemie dus de noodtoestand werd op 13.03.2020 onterecht ingeroepen. De noodtoestand met navolgende lockdowns (2) is enkel uitgeroepen om de IC in de ziekenhuizen te ontlasten. De 104 ziekenhuizen beschikken nl in totaal over amper 2000 IC bedden. Flatten the curve was in maart 2020 de boodschap,

We hebben op heden nooit het maximum plafond van 2000 IC bedden bereikt, laat staan overstegen ( alle aandoeningen ). Tijdens de eerste golf werd gesteld dat het aantal IC bedden kon opgeschaald worden naar 5000 maar dat is nooit gebeurd. Er worden miljarden premies versluisd naar de ziekenhuizen en WZC maar er wordt niet geïnvesteerd in het opschalen van de IC bedden noch in extra aanwervingen van personeel om een eventuele nieuwe golf beter te kunnen opvangen. 2000 IC bedden op een bevolking van 11.517.000 inwoners ( per 01.01.2021 ) is bedroevend weinig en een zware fout van de federale overheid die als taak heeft om de nodige bewarende maatregelen te treffen om een epidemie het hoofd te kunnen bieden.

Bovendien is er sinds 30.06.2020 formeel geen noodtoestand meer in België. De volmachtwetten van 27.03.2020 werden niet verlengd. Maar toch blijft de bevolking tot op vandaag onderworpen aan een resem vrijheidsbeperkende maatregelen ( waaronder een tweede lockdown van 8 maanden ). Vanaf 01.10.2021 zijn mondmaskers binnen en buiten niet meer verplicht, maar ... de bevolking wordt wel onderworpen aan een coronapas en QR code zonder hetwelk zij geen toegang krijgen tot een aantal faciliteiten en dienstverleningen wat 1) sterk discriminerend is en dus verboden en 2) een inbreuk pleegt op hun recht op privacy.

  1. De " vaccins " a) De vaccins doen niet wat ze beloven. Volledig gevaccineerden kunnen nog altijd besmet worden, besmettelijk zijn, ziek worden en sterven. De CEO van Moderna heeft in een persbericht verklaard dat haar vaccin na verloop van 3 maanden 30% minder efficiënt is. Volgens een recente Israëlische studie is de werking van het Pfizer vaccin na 6 maanden nul.

b) Vaccins geven een vals gevoel van veiligheid. Mensen denken dat ze beschermd zijn en gedragen zich daarnaar terwijl het percentage van besmetting met navolgende ziekte bij hen nog zeer hoog is ( 40% voor Astra en JJ, 60% voor Moderna na verloop van 3 maanden en 100% voor Pfizer na verloop van 6 maanden )

c) Zelfs als 100% van de bevolking gevaccineerd is, zal er in deze optiek nooit groepsimmuniteit kunnen bereikt worden De enige manier om groepsimmuniteit te behalen is door het virus te laten circuleren. De meeste mensen zijn asymptomatisch; het overgrote deel van de mensen die toch ziek worden ( klinisch beeld ) lijden enkel aan een milde versie.

d) Het vaccin biedt geen enkele garantie; het is niet zinvol om de voltallige wereldbevolking te injecteren met een middel dat niet 100% beschermd ( zoals het geval is met andere, oudere vaccins )

e) Wie nog 40% kans heeft om ziek te worden, wordt ingeval van ziekte niet voor 40% ziek maar voor 100%.

  1. Gevaar ? In gans België is nu 72,02 % van de bevolking volledig gevaccineerd. In Vlaanderen ligt dit percentagebehoorlijk hoger. In de categoriëen + 65% bedraagt het percentage 90-95%. De overige 28% (ofwel ongeveer 3 miljoen Belgen ) is de controle groep die een afwachtende houding inneemt omdat ze het vaccin niet vertrouwen. Dat is hun goed recht. Het vaccin is een vrijwillige keuze. iedereen die zich laat vaccineren moet een document ondertekenen dat de vaccinatie vrijwillig geschiedt op eigen risico. De lijn 1700 van Vlaanderen.be heeft openlijk toegegeven dat het vaccin nog in een experimentele fase verkeert en de gevaccineerden zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen.

We weten ondertussen dat de belofte van groepsimmuniteit aan 70-80-90% een leugen is en materieel gewoonweg onmogelijk is. Een nieuwe golf zal onherroepelijk het bewijs leveren dat de vaccins NIET werken en mensen enkel kunnen terugvallen op hun natuurlijke immuniteit. Laat ons hierbij niet vergeten dat 99% van de zieken tot op vandaag op natuurlijke wijze is hersteld en in België tot 04.092021 amper 78.004 ziekten opgenomen zijn in een ziekenhuis waarvan de meesten slechts voor korte tijd.

Er ligt geen enkel bewijs voor dat personen die vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit gevaccineerde personen zouden besmetten. Deze stelling slaat trouwens als een tang op een varken. Wie gedeeltelijk gevaccineerd is, is gedeeltelijk beschermd. Wie volledig gevaccineerd is geniet een hoge bescherming, toch ? Wie een hoge bescherming geniet kan niet meer besmet geraken of slechts in zeer beperkte mate, me dunkt. Dat is de thesis die u maanden lang verkondigd hebt. De draai die u nu aan het narratief geeft is niet netjes. De manier waarop u de bevolking tegen mekaar blijft op zetten, nog veel minder. Uw uitlatingen vinden namelijk hun oorsprong in een leugen.


Door de niet-gevaccineerden te verwijten dat zij een reëel gevaar vormen voor de gevaccineerden, geeft u letterlijk toe Alexander dat de vaccins NIET werken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen ( positief of negatief ).

Het is overigens (ook ) een dikke vette leugen dat er enkel niet-gevaccineerden op IC liggen. Mensen spreken Alexander. Tal van werknemers in de zorg verklaren al maandenlang dat 25% en op sommige plaatsen zelfs 75% van de ziekenhuisopnames gevaccineerden zijn ( net zoals in Israël, de UK en de US ).

Het wordt maar eens tijd dat u goed nadenkt over de vraag aan welke risico's u de bevolking bloot stelt met een experimenteel vaccin waarvan steeds meer vaststaat dat het niet doet wat u ( en alle experten ) maandenlang verkondigd hebben. Niet gevaccineerden vormen geen gevaar. Politici die aanhoudend liegen, bedriegen, manipuleren en de bevolking onder druk zetten om iets te doen zonder enige garantie dat het werkt onder de bedreiging van het verlies van hun vrijheden , het opleggen van een QR code en corona pas, is veel gevaarlijker voor een reeds ontwrichte maatschappij die nood heeft aan integriteit en authenticiteit.


7 views0 comments

Kommentare


bottom of page