top of page
Search

"Op zoek naar een vaccin tegen nepnieuws"


EOS wetenschap heeft op 18.03.2021 een seminar gehouden onder de titel " Op zoek naar een vaccin tegen nepnieuws " met de volgende aankondiging : . " Fake news en complotdenken : oorzaken en oplossingen "

" Fake news lijkt tijdens de coronacrisis bijna moeilijker te bestrijden dan het virus zelf, met alle gevolgen van dien. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde voor de impact van ‘infodemie’ die een effectieve aanpak van de pandemie bemoeilijkt. Wie nepnieuws gelooft en in complotdenken verzandt, is minder geneigd zich aan de coronamaatregelen te houden of zich te laten vaccineren. Wat maakt fake news zo aantrekkelijk en hoe kan psychologisch onderzoek het helpen bestrijden? Wat leert de sociologie over de populariteit van complotdenken?

_____________

Het debat is niet verlopen zoals de moderator ( EOS redacteur Dieter De Cleene ) had gehoopt, hoewel hij krampachtig getracht heeft om het gesprek - tijdens de vragenronde - bij te sturen.


Er wordt tijdens het seminar niet uitgelegd wat nu precies " fake news " is in het kader van corona maar er worden wel een aantal hoogst interessante dingen gezegd door de sprekers.


45:00 min : " wat is waar en niet waar en wie bepaalt wat waar is ? " " Wat waar is en niet waar is, is vaak moeilijk te onderscheiden ". " Er bestaan verschillende ideeën over corona ". " Sommigen zijn overtuigd dat 5G in relatie staat tot C19, anderen zijn overtuigd van een plandemic, dat C19 gepland is om een totalitaire staat te bewerkstelligen ", nog anderen denken dat Bill Gates een microship in de v@x heeft geplaatst en de wereldbevolking wil steriliseren wegens overbevolking ( wat te wijten is aan diverse uitspraken die hij zelf heeft gedaan ); nog anderen dat werkbare medicijnen door de pharma worden onderdrukt om v@x te promoten ".

Velen stellen vragen over de veiligheid van v@x, nog anderen zijn overtuigd van buitenaards leven, de rol van Qanon en van artiesten die met allerlei symbolen laten uitschijnen dat ze deel uitmaken van de illuminati.

Dit wordt allemaal gekwalificeerd als complottheorieën. Zelfs gerespecteerde kranten en magazines zoals de Washington Post publiceren over allerlei van deze onderwerpen zoals het feit dat er al 2 jaar geleden twijfels bestonden over de veiligheid van het labo in Wuhan en het virus ontsnapt is uit dat labo ", wat het complotdenken voedt.50% van de inwoners in de US geloven niet dat het verhaal van 9/11 klopt.

" Sommige complot theorieën zijn plausibel, andere dan weer totaal niet ".


" Complotdenken wordt gezien als een maatschappelijk probleem. Het is een infodemie. Complotdenken wordt beschouwd als gevaarlijk en irrationeel, paranoide, dogmatisch, militant.

De wetenschap stelt dat complotdenken slechte wetenschap is maar het in onzekere tijden betekenis geeft, orde en structuur brengt, controle en troost biedt.


Waarom mensen complotdenken : - omdat ze maatschappelijke kritiek hebben - gevoelens van onrecht - wantrouwen naar de elite - omdat ze niet gehoord worden - om woede te kanaliseren - spiritualiteit - hang naar het bovennatuurlijke - de wens om de wereld te verbeteren - de wens om deel uit te maken van een sociale groep

( NOOT CK : eigenaardig genoeg staat in deze lijst niet " omwille van de drang om de waarheid te achterhalen en leugens te ontmantelen ") _____

01:07 min: Hoe herken je fake news ? " Je kan niet verwachten dat iemand alle feiten kent. Goeie bron vs slechte bron is moeilijk te beoordelen. Je moet nagaan of berichtgeving informatief of descriptief is dan wel de bedoeling heeft om emoties op te wekken, boos te maken of enthousiasme op te wekken door beroep te doen op het groepsgevoel.

Manipulatief woordgebruik is een duidelijk teken dat het misschien niet is wat het lijkt. Alle andere methodes hangen met haken en ogen aan mekaar.

De heersende theorie is dat mensen eigenlijk niet opletten, ze zijn niet bezig met accuraatheid.

Ze passen hun gedrag aan in functie van de beloning die er aan vast hangt bvb beloning door likes op social media. Dit systeem van beloning is neurologisch gestuurd waardoor het waarheidsgehalte niet meer belangrijk is.


( NOOT CK : aanhoudend spreken over " besmettingen " wekt meer angst op dan wanneer men spreekt over " positieve testen "; hoge cijfers citeren op basis van " gemiddelden per 7 dagen " laat de cijfers belangrijker lijken dan ze zijn en wekt meer angst op, vrijwel niemand doet de inspanning om de cijfers te delen door 7 om een precies idee te hebben over de situatie; spreken over " een stijging van +82% bij kinderen tov van een week geleden "zonder de cijfers zelve te vermelden wekt veel angst op en laat uitschijnen dat de situatie heel erg is terwijl ze dat niet is; een stijging van 1 naar 2 is een stijging van 100% terwijl er in werkelijkheid maar 1 is bij gekomen; de conversie van het " aantal besmettingen " naar een schaal van 100.000 laten de zaken veel erger lijken dan ze zijn want niemand doet de inspanning om zelf te herberekenen over hoeveel besmettingen het precies gaat in zijn eigen dorp of gemeente die slechts 10.000 of 20.000 inwoners telt. Zo gebeurt het vaak dat er gesteld wordt dat er in gemeente xyz 58/100.000 besmettingen zijn terwijl er in werkelijkheid in die gemeente maar 1 persoon positief getest is. Op persconferenties en het journaal enkel ziekenhuisopnames en ziekenhuistotalen citeren zonder te vermelden hoeveel personen dezelfde dag het ziekenhuis verlaten hebben en zonder ooit gewag te maken van het profiel van de zieken, wekt veel angst op. Dacht u dat dit een dagelijks toeval of vergetelheid is ? Neen. Dat is bewuste manipulatieve psychologische oorlogsvoering. Mensen worden bewust bang gemaakt.)

_____

" Oplossing ? Hoe kan het vertrouwen hersteld worden ? "

1) kwaliteitsmedia moeten betere uitleg verschaffen; instituties en media moeten vertrouwen geven door in te zetten op kwalitatieve, volledige en betrouwbare informatie waarop burgers kunnen vertrouwen.

2) Media willen geen podium geven aan andersdenkenden wat het gevoel van uitsluiting, en censuur versterkt. Dit moet voorkomen worden. Vaak zie je dat mensen met tegengestelde meningen uitgenodigd worden voor een debat in controversiële aangelegenheden maar dit gebeurt met corona vrijwel niet.

3) Institutionele oplossing : andersdenkenden negeren, geen platform geven is geen oplossing, het werkt het complotdenken in de hand.


Opmerking van de moderator EOS-redacteur : " Wanneer een groepering zoals Artsen voor Vrijheid de zgn antivax beweging op de openbare omroep haar visie verkondigt werkt dit de controverse in de hand "

Repliek van de twee sprekers : " Ga je op voorhand zeggen welke ideeën legitiem zijn en welke niet ? Artsen zijn geen idioten. Het is belangrijk dat we open staan voor alle geluiden in een pluralistische maatschappij in de strijd naar de waarheid. Het is niet altijd even duidelijk wat waar is en niet waar is. "


NOOT CK : Goed. We weten dus wat beschouwd wordt als complot theorie, wat de kenmerken van fake nieuws zijn en waarom bepaalde mensen zich hieraan schuldig maken + de oplossing om complot theorieën en fake news tegen te gaan.

Wat we met dit seminar niet weten is wat in het kader van C19 nu precies fake news en wat niet.

Waarom niet ? Omdat het niet altijd even duidelijk is wat waar is en niet waar is of toch, in ieder geval, niet op basis van ... wat er gezegd wordt.


Hoe kan de waarheid dan wel achterhaald worden ? ( onderwerp dat in het seminar - eigenaardig genoeg - niet aan bod is gekomen ) . Door BEWIJZEN voor te leggen. En laat nou net dàt hetgeen zijn dat de overheid en de media niet doen. Ze zeggen dat .... en dus zal het wel zo zijn. De uitspraken en stellingnames worden nooit onderbouwd, nooit gestaafd aan de hand van stukken, zelfs niet nader toegelicht met verwijzing van bronnen.


Het is juist dat de meeste mensen niet goed opletten en niet bezig zijn met accuraatheid. Ze doen geen inspanningen om hetgeen gezegd wordt zelf te checken. " Het " wordt gezegd door een minister, een expert of het nieuws dus " ah, het zal wel juist zijn ".

Dit is ook het type mensen dat contracten en akten in de privé sfeer niet naleest vooraleer ze te tekenen en die ik nadien in mijn praktijk aantref omdat ze grote tot zeer grote problemen hebben omdat ze het document of alleszins de kleine lettertjes niet gelezen hebben.

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen : als het over iets gaat dat belangrijk is en een impact heeft op je leven ( of je portmonnee ) moet je ALTIJD controleren of hetgeen de ander beweert juist is.


Waarom ben ik een andersdenkende en criticaster geworden? Waarom heb ik er mijn missie van gemaakt om correcte en volledige informatie te verschaffen over alles wat verzwegen en achter gehouden wordt of zelfs staalhard gelogen wordt ?

Omdat ... ik niet zomaar aannam wat er gezegd werd, ik in tegenstelling tot vele anderen wel alles ben beginnen checken en dubbel checken , de materie heel grondig ben beginnen bestuderen en alles binnenste buiten gekeerd heb, waarbij ik keer op keer op keer tot de vaststelling ben gekomen :

ze liegen dat het gedrukt staat, de cijfers kloppen voor geen meter, het woordgebruik tijdens persmededelingen is extreem manipulatief en niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Alle wettelijke regels - waaronder de Grondwet en het EVRM - worden overtreden en er worden bij de totstandkoming van wetgevende handelingen ontzettend veel onregelmatigheden begaan ( waarvan geweten is dat ze worden begaan ). Dit is GEEN complotheorie, maar een feit.


Het is ook in de psychologie een beproefde tactiek om anderen te beschuldigen van feitelijkheden waaraan men zich zelf schuldig maakt om de aandacht af te leiden. Het is easy peasy om anderen te beschuldigen van complotist te zijn en hun geloofwaardigheid te ondermijnen om zodoende zelf fake nieuws te kunnen verspreiden.

Maar ... op het einde van de dag is er maar één factor van belang en dat is BEWIJS. Bewijs wat je zegt. Toon aan de hand van concrete stukken aan dat je de waarheid spreekt.

Wie beweert moet bewijzen. Zo werkt het gerecht en zo werkt de verhouding instituties en media versus burger ook. Als je enkel beweert maar niets bewijst ben je niet geloofwaardig.

Ik bewijs wat ik kan bewijzen en onthoud me van wat ik niet kan bewijzen. De overheid ( en de media ) zouden dit ook moeten doen ( maar ... ze doen het niet ).


In fine :

Of C19 een middel is om een plan uit te voeren, laat ik in het midden. Dat kan ik immers (nog)niet bewijzen.


Of 5G een rol speelt in het C19 gebeuren laat ik om dezelfde reden ook in het midden. Ik heb echter wel vragen bij de uitrol van 5G want al mijn bijen zijn dood. De voorzitter van de Imkersbond heeft 22 van de 25 bijenkassen die dood zijn, de vice-voorzitter 15 van de 17 kassen die dood zijn en alle ander imkers in de regio waar 5G uitgerold is idem dito. Nooit eerder gezien. Het is bewezen dat bijen zeer gevoelig zijn voor EMR. Sommige mensen zijn er ook zeer gevoelig voor en hebben gezondheidsproblemen. Maar ... het is niet bewezen en als het niet bewezen is mag ik er principieel geen rekening mee houden. Enkel vragen stellen en onderzoek doen.


Of de globalisten de wereld willen transformeren in een totalitaire staat ( Build Back Better ) is niet bewezen. Er bestaan enkel indicaties. Men denke dan bvb aan het boek van Klauss Schwab, wat de man zegt ( " we gaan nooit meer terug naar het oude normaal " ), zijn toekomstvisie over de wereld en 4IR evenals het feit dat zijn woorden letterlijk hernomen zijn door tal van wereldleiders. We mogen dit niet negeren maar moeten het goed in de gaten blijven houden.


Of v@x veilig zijn zal de toekomst uitwijzen. Het is gezond om vragen te stellen en niet verkeerd om ongerust te zijn. Er is letterlijk gezegd dat we voor een nooit eerder gezien medisch experiment staan en onderzoek in de toekomst zal uitwijzen of het v@x werkt en wat de eventuele bijwerkingen zijn. In de rapporten van EMA met voorlopige toelating tot commercialisatie van de v@x " for emergency use " staat letterlijk vermeld dat het product nog in een onderzoeksfase verkeert en Pfizer haar laatst onderzoeksrapport pas moet indienen op 31.12.2023, Moderna op 30.06.2024 en Astrazever pas op 30.09.2024. Daarnaast blijkt afdoend uit de praktijk dat er toch wel wat ernstige bijwerkingen kunnen zijn. Voorzichtigheid is dus geboden. You're better safe than sorry.


En Bill Gates ? Na ja. Die man heeft zelf de hele hetze rond zijn persoon veroorzaakt door allerlei onzinnige uitspraken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dan een deel van de wereldbevolking allerlei scenario's in kaart brengt. Wat daarentegen wel met zekerheid geweten en bewezen is, is dat Microsoft al minstens in 2016 ( eigen verklaringen ) bezig is met de ontwikkeling van " iets "dat zal toelaten om het DNA van de mens te besturen als een computer ( en dus ook aan te passen ). Het is ( nog) niet bewezen wat zij op dit vlak precies doet of van plan is maar het is wijs om dit in de gaten te blijven houden. Niks complottheorie. Gewoon gezonde waakzaamheid.


De wereldgeschiedenis leert dat veel van wat aanvankelijk beschouwd is geworden als een complot theorie ( en verketterd is ) in later stadium gewoon waar bleek te zijn. In het kader van C19 zullen er ongetwijfeld ook zaken zijn die nu afgedaan worden als een complottheorie en die binnen x jaar waar blijken te zijn.

Time will tell.


Wat hier en nu vooral belangrijk is, is dat de overheid en de media controverse niet uit de weg gaan en alle meningen aan het woord laten. Het feit dat tegensprekelijke debatten geweerd worden omdat, en ik citeer " dit de controverse kan doen toenemen " wijst er duidelijk op dat " ze " toch niet zo zeker zijn van hun zaak en anderluidende meningen aanhoudend weren omdat ze bang zijn dat de bevolking de andere meningen als geloofwaardiger zouden kunnen beschouwen dan de hunne. Dat is een zielige instelling die zich zal wreken. De waarheid heeft haar rechten.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Always.

110 views0 comments

Comentarios


bottom of page