top of page
Search

Ongeoorloofde vaccin campagnes

Het is u ongetwijfeld al opgevallen dat steeds meer instanties - waaronder scholen - frenetiek vaccin campagnes opzetten om hun doelgroepen te overtuigen zich te laten vaccineren omdat onze vrijheid - beweerdelijk - enkel kan herwonnen worden als er een vaccinatiegraad bereikt wordt van 70 % en voor sommigen zelfs 80-90% vooraleer er groepsimmuniteit kan bereikt worden.


Maar... is het wel mogelijk om binnen de grenzen van het toelaatbare een vaccinatiegraad van 70% te bereiken ?


Oordeel zelf ....

(lees verder onder de illustratie)


Het Pfizer BioNtech vaccin is voorwaardelijk goedgekeurd voor commercialisatie voor personen vanaf 16 jaar. De EU heeft 5 miljoen vaccins gereserveerd voor België, goed voor 2,5 miljoen personen.

Het Moderna vaccin is voorwaardelijk goedgekeurd voor commercialisatie voor personen vanaf 18 jaar. België heeft 2 miljoen vaccins aangekocht, met een optie op nog 2 miljoen. Goed voor 1 à 2 miljoen personen.

Het Astrazeneca vaccin is voorwaardelijk goedgekeurd voor commercialisatie voor personen vanaf 18 jaar ( met advies van EMA om het niet toe te dienen aan personen + 65 jaar -België heeft beslist om het niet toe te dienen aan personen + 55 jaar ). België heeft via de EU 7,7 miljoen vaccins gereserveerd, goed voor 3,85 miljoen personen.

Deze drie vaccins zijn dus goed voor 7,35 à 8,35 miljoen Belgen ofwel 65-70% van de bevolking.

Nog in de pijplijn : de vaccins van J&J, Curevac en Sanofi GSK, waaromtrent de EU al een voorakkoord voor bestelling afgesloten heeft.

Er zitten in totaal 1.460.000 C19 vaccins in de pijplijn bij de EU voor een (Europese ) bevolking van afgerond 453.000.000 inwoners.

Verwachte bescherming 2 maand tot een jaar ( afhankelijk van wie het zegt - er is geen consensus en dat kan ook niet gezien er zo goed als niets geweten is over de lange termijn bescherming bij gebreke aan onderzoek ).


22,5% van de Belgische bevolking zijn jongeren - 18 jaar.

Gezien het verboden is om jongeren - 16 jaar respectievelijk -18 jaar te vaccineren met het Pfizer, Moderna en Astrazeneca vaccin, zal het al heel scherp worden om nog aan 70% " groepsimmuniteit " te komen via vaccinatie.


Personen met allergieën mogen niet gevaccineerd worden met het Pfizer en Moderna vaccin. Mensen met auto immuunziekten, een gecompromiteerd immuunsysteem, inflammatoire aandoeningen, diabetes, chronische longziekten, chronische neurologische aandoeningen beter ook niet ( de zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven worden even buiten beschouwing gelaten gezien hun situatie tijdelijk is ).

Hoeveel % van de bevolking al deze personen vertegenwoordigen is niet geweten ( geen cijfers beschikbaar ), maar gelet op het feit dat er in een normaal jaar gemiddeld 7.000 mensen PER DAG opgenomen worden in een ziekenhuis ( ofwel gemiddeld 2.555.000 per jaar ), is het niet onredelijk te veronderstellen dat de hiervoor geciteerde categorieën SAMEN meer dan 800.000 personen vertegenwoordigen ( ofwel 7,5% van de bevolking ). Mogelijks zelfs nog veel meer.

Er is dus een probleem... We geraken niet aan de 70% vaccinatiegraad en dus ook niet aan de zaligmakende groepsimmuniteit via vaccinatie.


Als nu in de " groep " die buiten de uitgesloten of niet aangeraden categorieën vallen steeds meer mensen weigeren om zich te laten vaccineren, neemt het probleem monster proporties aan.

De hele opzet van de VN en de EU dreigt in mekaar te stuiken.


Dus wat gebeurt er nu volkomen ondoordacht en in strijd met de regelgeving ( vaccin niet verplicht ) en de voorliggende vergunningen ( voorwaardelijke toelating ) ?

  • Kinderen en jongeren evenals hun ouders worden door de scholen en het CLB bewerkt, gemanipuleerd en bedreigd om zich te laten vaccineren ( niettegenstaande de afwezigheid van toelating door het EMA ! ), Zij worden verweten van asociaal te zijn als zij zich niet laten vaccineren en sommige scholen dreigen zelfs met het ontzeggen van het recht op onderwijs.

  • Personen zoals Pierre Van Damme trachten zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven te overtuigen om zich te laten vaccineren.

  • WZC en ziekenhuizen dwingen hun personeel om zich te laten vaccineren onder de bedreiging van represailles.

  • Universiteiten bedreigen hun studenten dat zij geen stageplaats krijgen als zij zich niet laten vaccineren

  • 20 vliegtuigmaatschappijen verkondigen dat wij niet meer mogen vliegen als we niet gevaccineerd zijn

  • andere organisaties eisen ook een bewijs van vaccinatie om toegang te krijgen tot hun faciliteiten

  • bedrijven zetten hun werknemers onder druk om zich te laten vaccineren.

  • bepaalde stemmen in overheidsorganen stellen dat het vaccin beter wel verplicht kan gesteld worden.


Dergelijke praktijken zijn ronduit schandelijk en overigens een maat voor niets want het is precies door de druk en de repressieve aanpak dat steeds meer mensen zich zullen verzetten. Dat is niet slim. Repressie werkt niet.


In plaats van de bevolking massaal te testen op de eventuele aanwezigheid van RNA van de diverse varianten van het virus ( Ct-waarden ), zou de overheid beter stoppen met zaniken over vaccinatie, de bevolking testen op natuurlijke immuniteit ( B-en T cellen ) en enkel mensen vaccineren die onvoldoende natuurlijke immuniteit hebben. Wanneer rekening wordt gehouden met de natuurlijke immuniteit komen we gemakkelijk boven de 70% groepsimmuniteit en kan de draad van het leven weer opgenomen worden.

432 views0 comments

Comments


bottom of page