top of page
Search

Ombudsman VRT Tim Pauwels gaat over de schreef

"Mocht "De zevende dag" antivaxxers uitnodigen voor een debat? Dit zegt onze ombudsman : Een debat over en met zogenoemde "antivaxxers" (mensen die twijfelen aan vaccins of die radicaal afwijzen) in "De zevende dag" doet stof opwaaien. Was het terecht dat zulke mensen in de studio zaten? Onze ombudsman vindt van wel. "Het gaat in tegen mijn journalistieke vezels om te zeggen dat er mensen zouden bestaan die niet geïnterviewd zouden mogen worden", zegt hij in deze bijdrage. "Maar dan moet je wel een goed debat organiseren. Ik liep toch zelf ook wat verloren in alles wat er gezegd en beweerd werd." _____

Definitie ombudsman : Het woord 'ombudsman' komt uit Zweden en betekent 'opkomen voor een ander'. Het is dan ook een persoon die u verder helpt wanneer u een klacht heeft. https://www.belgium.be/.../klachten_en_aangiften/ombudsman

De Ombudsman heeft een statuut dat over het algemeen geregeld is door een wet. Die wet bepaalt wat hij mag doen, wat hij aan wie mag vragen, … . Hij zal proberen het probleem in der minne te regelen, op voorwaarde dat de partijen al een eerste poging hebben ondernomen om het geschil bij te leggen, zonder succes. Hij zal informatie verzamelen en een advies uitbrengen. https://economie.fgov.be/.../vormen-van.../de-ombudsman

Een ombudsman, ombudsvrouw, ombudsdienst, of ombudsfunctie is een onpartijdige klachtbehandelaar(ster) die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ombudsman De ombudsman behandelt onafhankelijk vragen, opmerkingen en klachten van kijkers over programma's en platformen van VRT NWS. U kunt hem bereiken via ombudsman@vrt.be. Ombudsman Tim Pauwels. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/experten/nieuwsombudsman/


Het is ongezien en totaal ongehoord dat een ombudsman ( Tim Pauwels ) zijn persoonlijke mening ventileert in de pers en zijn werkgever VRT ( lees : het ministerie van cultuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ) dan ook nog eens het lef heeft om zijn persoonlijke standpunt volledig uit de context te rukken en hieraan een andere interpretatie te geven dat wat Tim Pauwels werkelijk heeft bedoeld.

De schande voorbij.

https://www.vrt.be/.../mocht-de-zevende-dag-sceptici.../...366 views0 comments
bottom of page