top of page
Search

Om het plaatje compleet te maken : de duiding van Sciensano over de griep.

Gemiddeld worden 500.000 mensen in België getroffen door de griep, ofwel tussen de 2% en 8% van de totale bevolking.


Gemiddeld worden 500.000 mensen in België getroffen door de griep, ofwel tussen de 2% en 8% van de totale bevolking. Bij een milde griepepidemie is dit gemiddeld 5% van de bevolking ( ofwel 580.000 mensen ). Bij een zware griep epidemie is dit gemiddeld 10% van de bevolking ( ofwel 1.160.000 mensen ).


Dat zal dit jaar wel wat méér zijn als we de grafiek met de gemiddelden van de voorgaanden vergelijken met dit jaar.


Uit deze grafiek blijkt namelijk boven elke twijfel dat de griep dit jaar harder heeft toegeslagen in dit land dan het gemiddelde van alle voorgaande jaren.

Op vandaag, 22.09.2020 hebben afgerond 103.000 mensen positief getest op Covid. De overgrote meerderheid hiervan is nooit ziek geweest, wat wel anders is met de griep.

90% van de sterfte door griep betreft mensen + 65 jaar.

Bij Covid is het percentage van ouderen +65 jaar die overlijden aan deze aandoening nog een eind hoger. Waarover spreken we hier dan ?


Wat wij hier vooral moeten onthouden en de ganse bevolking zou moeten geruststellen is:

- dat er jaarlijks gemiddeld 6000 griep doden vallen en dit jaar wellicht nog méér gezien de griep dit jaar harder heeft toegeslagen dan de voorgaande jaren.

- dat, hoewel Sciensano tijdens de derde week van augustus toegegeven heeft ( het heeft in alle kranten gestaan - zie een eerdere post ) dat 54% van de overlijdens ( op dat moment waren dit er 5.380 ) ouder dan 85 jaar was, een aantal doden dubbel geteld waren en nog een ander aantal niet covid gerelateerd waren, zij de mortaliteitscijfers van Covid VANDAAG nog altijd niet heeft aangepast. Er staan nog altijd 9.950 corona doden geregistreerd terwijl het er in werkelijkheid maximaal 4.570 kunnen zijn ( 9.950 - 5380 ) MIN de dubbel getelde overlijdens MIN de niet Covid gerelateerde cijfers.

- dat, in werkelijkheid de dodentol ingevolge corona behoorlijk LAGER is dan het jaarlijkse gemiddelde van overlijdens door de griep.

4 views0 comments
bottom of page