top of page
Search

Nog steeds geen ministerieel besluit

Zoals gedacht (zie deze post)


Annelies Verlinden vraagt het voorafgaand advies van de wetgevende kamer van de Raad van State.De versoepelde maatregelen waartoe op 14.04 beslist is bestaan formeel nog niet zolang er geen MB is. Dat zal wellicht pas op 24-25.04 gepubliceerd worden ( indien het advies positief is).


Blijkbaar gaat Annelies er van uit dat het advies positief zal zijn want ze heeft de maatregelen die niet wijzigen cf het MB van 28.10.2020 verlengd tot 31.05.2021.


De horeca blijft dus hoe dan ook achter slot en grendel tem 31.05 tenzij de RVS anders beslist. Idem voor de andere gesloten sectoren.


De beschikking in kortgeding van 31.03 is blijkbaar volkomen irrelevant. De dwangsom die moet betaald worden als er binnen de 30 dagen niet voorzien wordt in een wettelijk kader, ook.


Benieuwd naar het vervolg? Ik ook.


548 views0 comments

Comments


bottom of page