top of page
Search

Niemand weet of de avondklok effect heeft...

De avondklok blijft nog tot minstens eind deze maand behouden. Omdat ze effect heeft? “Niemand die het weet”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Alleen durft niemand u dat te zeggen.”

Onlangs had ik een boeiend gesprek met Noah Haber, een onderzoeker aan de Universiteit van Stanford en een expert in methodologie. Iemand als Haber controleert de fundamenten van wetenschappelijke studies en ontmaskert academisch broddelwerk. Samen met 25 andere collega’s heeft hij alle gepubliceerde studies rond de impact van lockdownmaatregelen tegen het licht gehouden. Die studies claimen vaak dat ze kunnen aangeven wat het effect is geweest van maatregel X, Y of Z op de curves. Zulke onderzoeken zijn erg in trek bij beleidsmakers en experten, want ze maken hun keuzes legitiem. Haber ontdekte echter dat 97% van die onderzoeken gebouwd zijn op drijfzand. In veel gevallen zijn de gebruikte methodes waardeloos en kan je er niks uit afleiden.


Haber benadrukt dat zijn bevindingen géén bewijs zijn dat lockdownmaatregelen niet werken, maar wel dat het onmogelijk is om van één maatregel te zeggen welk effect die heeft gehad. Daarvoor zijn er simpelweg te veel andere factoren die ook een rol spelen.

Ik moest aan Haber denken, toen ik zondag minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) tijdens De Zevende Dag stellig hoorde vertellen dat de avondklok niet enkel behouden blijft om het leven van de politie eenvoudiger te maken. “Er is ook een effect op besmettingen en opnames.” Ik vroeg het kabinet van de minister naar de studie die dat bewijst, maar die hebben ze niet. “De minister maakte een algemeen statement.”


Verlinden is heus niet de enige politicus die de avondklok probeert te rechtvaardigen met vage, ‘algemene’ claims over een gunstig effect op de curves. In januari kwam Antwerps gouverneur Cathy Berx nog met haar geheel eigen onderzoek dat moest bewijzen dat de avondklok in haar provincie afgelopen zomer een effect heeft gehad. De curve met besmettingen begon één week later immers te dalen. Ziedaar: het bewijs!

Dat er naast de avondklok op dezelfde dag nog 12 andere maatregelen ingevoerd werden en dat alle media de oproep van Marc Van Ranst (‘Blijf weg uit Antwerpen!’) in grote blokletters publiceerden, bracht men gemakshalve niet in rekening.


Ook in het buitenland werd al veel gespind rond de avondklok. Toen ze die in Frankrijk invoerden, verwees de overheid naar een studie over de impact van lockdownmaatregelen in Frans Guyana. Ook die studie rammelt en spitst zich eigenlijk helemaal niet toe op de avondklok alleen. In Nederland gebruikte men enkele weken later krek dezelfde studie om ook ginds de avondklok te rechtvaardigen.


Het zou wetenschappers woedend moeten maken dat politici bedenkelijke studies gebruiken als kruk voor hun beslissingen, maar velen doen alsof hun neus bloedt. Sterker, sommigen gaan gretig mee in de misleidende claims. Terwijl het geen schande is om aan de bevolking te zeggen: ‘Of die avondklok werkt? We wéten het niet. Niemand ter wereld weet dat.’ Dat zou feitelijk correct zijn. Probleem is dat je dan ook moet uitleggen waarom je zo'n ingrijpende maatregel toch in stand houdt. En da’s oncomfortabel als het antwoord is: ‘Omdat we onze eigen burgers niet vertrouwen.’


_________

Is dat niet geweldig ? Ze weten het niet.

Niet over de avondklok, niet over de mondmaskers, niet over de lockdownmaatregelen. Eigenlijk over niets. Het berust allemaal op drijfzand. Maar ondertussen blijft President Marc ( yes, he's back bitches ! ) toch oreren dat hij " vreest dat " het zonder de avondklok of een sluitingsuur, terug de verkeerde kant zal op gaan." https://www.msn.com/.../van-ranst-zonder.../ar-BB1epexW...

Je moet maar durven, toch ?

De vrijheidsbeperkende maatregelen zijn niet gesteund op wetenschappelijke studies die het nut van elke maatregel bewijzen maar op : " we denken dat ... " " we vermoeden dat ... " " het zou wel eens kunnen dat ... " " ik vrees dat ... "

https://www.hln.be/.../onze-opinie-niemand-weet-of-de.../...181 views0 comments
bottom of page