top of page
Search

Neen, HLN, COVID19 veroorzaakt geen hersenziekte

Bron: HLN


Op 09.11.2020 heeft The Lancet een studie van Oxford University gepubliceerd over de bidirectionele associatie tussen Covid en psychische aandoeningen. Oxford University heeft, via het TriNetX Analytics Network, het elektronisch gezondheidsdossier van 69,8 miljoen Amerikanen onderzocht, waaronder deze van 62.354 patiënten bij wie tussen 20.01 en 01.08.2020 Covid vastgesteld is geworden.

Uit die studie is gebleken dat 18,1 % van de mensen die voorheen geen enkele psychische historiek hadden, tussen de 14 en 90 dagen volgend op een POSITIEVE TEST één of andere psychische aandoening ontwikkeld hebben en 65% van de personen die WEL een psychische voorgeschiedenis hadden binnen dezelfde periode een of andere mentale gezondheidsaandoening hebben gekregen waaronder depressie, angststoornissen, slapeloosheid/insomnia en dementie.

Bron: The Lancet

Op 10.11.2020 werd deze studie becommentarieerd als volgt: "A new large-scale analysis of US patient data has found nearly one in five people are diagnosed with a psychiatric illness within three months of a POSITIVE COVID-19 test. "Obviously battling with any kind of illness presents mental health challenges, so the goal here was to understand whether COVID-19 specifically increases a person’s risk of these psychiatric conditions compared to other health problems. The results affirmed that compared to a variety of other medical events, COVID-19 patients are at a notably higher risk of suffering from mental health issues. “These psychiatric diagnoses get made quite commonly when people present to doctors and it may be unsurprising that this happens a bit more often in people with COVID-19, who may understandably have been worried that they might become seriously unwell and who will also have had to endure a period of isolation.” Bron: New Atlas


Hoewel hierover nog geen consensus bestaat in de wetenschap (die stelt dat verder onderzoek vereist is), vormt de Oxford University studie toch al een duidelijke indicatie dat mensen die positief testen op Covid zo bang zijn dat ze effectief ziek gaan worden of erger nog, zullen sterven van deze ziekte, dat ze mentale ziektes ontwikkelen (depressies, angststoornissen, slaapstoornissen...), probleem dat overigens ook al herhaaldelijk aan de kaak gesteld is door specialisten van eigen bodem waaronder Prof Jean-Luc Gala en Mattias Desmet.


Nooit eerder zijn er in dit land zoveel anti-depresssiva, slaappillen en angstremmers voorgeschreven als nu. Prof. Gala benadrukte in zijn toespraak van 28.10.2020 dat er veel meer zelfdodingen zijn en de vloer van psychiaters en psychologen plat gelopen wordt met mensen die lijden aan psychische stoornissen en het een regelrechte schande is dat de overheid daar geen oog voor heeft (zie eerdere post met de video opname van deze toespraak met vertaling naar het NL).


Wat heeft HLN daarvan - met subtiele woordspelingen - gemaakt ?

1 op de 5 Covid-patiënten kampt NADIEN met psychische problemen” "18,1 procent van de personen bij wie Covid-19 was vastgesteld, kreeg veertien tot negentig dagen later OOK de diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen. De onderzoekers constateerden bovendien een verdubbeling van de diagnose van dementie bij patiënten bij wie drie maanden EERDER Covid-19 was vastgesteld. Volgens David Curtis van de University College in Londen, die niet betrokken was bij dit onderzoek, kunnen de vastgestelde psychische problemen mogelijk ook te maken hebben met het isolement van deze Covid-19-patiënten en met hun begrijpelijke angst om ernstig ziek te worden.

Eerder al waarschuwden Britse neurologen voor mogelijk zware herseninfecties bij patiënten met milde coronasymptomen, na onderzoek van meer dan 40 Covid-19-patiënten. Andere studies over de eventuele impact van het nieuwe coronavirus op de hersenen en op het centrale zenuwstelsel zitten nog in de pijplijn."


Ziet u het verschil? HLN tracht op zeer tendencieuze wijze het publiek te doen geloven dat Covid OOK hersenziekte veroorzaakt wat de angst voor deze virale ziekte bij de bevolking alleen maar zal doen toenemen.


Voor alle duidelijkheid : de psychische stoornissen worden NIET veroorzaakt door de virale ziekte zelve maar door de ANGST VOOR DE ZIEKTE.

De overgrote meerderheid van de personen die getest worden zijn negatief. De meerderheid van de personen die positief testen zijn asymptomatisch. Slechts een kleine minderheid van de positief getesten wordt effectief ziek door of met corona (de virale ziekte). In de categorie van de asymptomatische positieven (de grote meerderheid dus) zijn er echter behoorlijk wat die zo bang zijn dat ze ziek zullen worden, dat ze psychische aandoeningen ontwikkelen die mogelijks veel erger zijn dan de ziekte zelve en ook veel langer in de tijd gevolgen zullen hebben.

Alle aandacht gaat uitsluitend naar de fysiek zieken die de ziekenhuizen overbelasten. Er wordt geen enkel aandacht besteed aan de veel grotere categorie die mentaal ziek worden door de angst voor de ziekte en die door die angst ook fysieke aandoeningen krijgen waarvoor zij medische zorgen dienen te krijgen (zoals harkloppingen, hyperventilatie, verhoogde bloeddruk enz.... zie eerdere posts).


MSM moet STOPPEN met de mensen aanhoudend angst in te boezemen, zaken volledig uit hun context te rukken en onwaarheden of halve waarden te verkondigen.

180 views0 comments

Comentarios


bottom of page