top of page
Search

Natuurlijke immuniteit

Pierre Van Damme in De Zevende Dag 14.02.2021 : " de natuurlijke immuniteit is van heel korte duur, maximum 3 maanden "


18.02.2021 HLN : "Inwoners van het Oostenrijkse wintersportoord Ischgl die vorig jaar besmet raakten met het coronavirus, hadden acht maanden later in veel gevallen nog steeds antilichamen. Dat komt naar voren in een groot onderzoek dat meer licht werpt op hoelang mensen na een besmetting nog zijn beschermd tegen het virus."

(een inzicht in Pierre Van Damme onder de illustratie)

__________

Gelet op de herhaalde foutieve en tegenstrijdige uitspraken van Pierre Van Damme, wordt het maar eens tijd om de man zelve onder de loep te nemen.

C.V. Pierre Van Damme 1984 : diploma in de Geneeskunde UA Antwerpen 1985 : werknemer bij Instituut voor mentaal zwakkeren voor studie van epidemiologie en hepatitis B (zonder datum ) : postgraduaat in gezondheidseconomie (zonder datum ) : post graduaat in evaluatie van menselijke lichamelijke schade ( zonder datum ) : master in gezondheid 1994 : doctoraat in epidemiologie UA Antwerpen https://www.ifpma.org/people/pierre-van-damme/


Wat is epidemiologie ? De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking. De epidemiologie houdt zich dus niet bezig met de diagnose en behandeling, maar probeert uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren dat in de hand werken of juist niet.


Huidige mandaten Pierre Van Damme : Gewoon Hoogleraar aan de UA Vice Decaan UA Bestuursmandaten :

- Bureau Raad Industrieel Onderzoeksfonds (effectief stemgerechtigd lid) - Faculteitsbestuur Faculteit GGW (effectief stemgerechtigd lid) - Faculteitsraad Faculteit GGW (effectief stemgerechtigd lid) - Onderwijscommissie BaMa Geneeskunde (effectief stemgerechtigd lid) - Onderwijscommissie Biomedische Wetenschappen (effectief raadgevend lid) - Onderwijscommissie Faculteit GGW (effectief stemgerechtigd lid) - Onderwijscommissie Farmaceutische Wetenschappen (effectief raadgevend lid) - Raad Industrieel onderzoeksfonds (effectief stemgerechtigd lid) - Vakgroepsraad VAXINFECTIO (voorzitter)


Experten mandaten - Commissie ATP (effectief stemgerechtigd lid) - Commissie Academisch Personeel Faculteit GGW (effectief stemgerechtigd lid) - Commissie Bijzonder Academisch Personeel Faculteit GGW (ondervoorzitter) - Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (effectief stemgerechtigd lid) - Examencommissie Master LIVE (effectief stemgerechtigd lid) - Examencommissie master Biomedische Wetenschappen (effectief waarnemend lid) - Facultaire Evaluatiecommissie Faculteit GGW (effectief stemgerechtigd lid) - Integratie-Commissie Academisch Personeel Faculteit GGW (effectief stemgerechtigd lid) - Stagecommissie BaMa Geneeskunde (effectief stemgerechtigd lid) - Stuurgroep PLUS Internationalisering (effectief stemgerechtigd lid) https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/pierre-vandamme/


Andere functies en mandaten : - CEO van VACCINOPOLIS, een centrum dat zich toelegt op de versnelde vaccin ontwikkeling, voor 20 miljoen € gefinancierd door de Belgische overheid en voor 20 miljoen € door de Bill en Melinda Gates Foundation https://www.uantwerpen.be/.../vaccinstudies/vaccinopolis/

- Voorzitter van VAXINFECTIO, een centrum dat zich toelegt op de promotie van multidisciplinair onderzoek naar vaccins https://www.uantwerpen.be/.../research-mission-and-members/ https://www.uantwerpen.be/.../collaborations/international/

- bestuurslid van de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations https://www.ifpma.org/people/pierre-van-damme/

- woordvoerder van Vaxvox, een referentie netwerk van woordvoerders over wetenschappelijke vaccin issues en de bevordering/promotie van vaccins wereldwijd https://vaxvox.org/vwg/about-us...

- verantwoordelijke van het CEV - centrum voor evaluatie van vaccinaties ( sinds 01/2019) https://researchportal.be/nl/onderzoeker/pierre-van-damme


Pierre Van Damme heeft gedoctoreerd in de epidemiologie en zal daar zeker wel een en ander over weten hoewel er de afgelopen 26 jaar weinig sporen zijn van enig epidemiologisch onderzoek van zijn hand. Over vaccinologie heeft hij daarentegen geen wetenschappelijke kennis vergaard, enkel mogelijke praktijkkennis in het kader van mandaten die hij bekleedt of bekleed heeft.

Dat hij zich desalniettemin de titel vaccinoloog aanmeet ( titel die formeel niet bestaat ) stemt tot nadenken en plaatst zijn tegenstrijdige uitspraken in deze materie alleszins in een beter perspectief. https://www.hln.be/.../studie-zwaar-getroffen-skidorp.../...

286 views0 comments
bottom of page