top of page
Search

Nabeschouwing Sam Brokken over De Zevende Dag

(wetenschapper, academicus, lector en auteur van " de omgekeerde lock-down " )

" Lieve mensen, tijd voor een round-up na zowat de meest hectische 24 uur uit mijn leven.


Tot vannacht 2 uur ben ik overspoeld door berichten en telefoons. Veelal positieve reacties, echter ook een klein aantal doodsbedreigingen. Nergens heb ik in de luttele minuten dat ik aan het woord kwam gesteld dat vaccinaties onnuttig waren!!

We gingen enkele thema’s aansnijden tijdens De Zevende Dag die voordien werden afgesproken, mijn verbazing was dan ook groot als vroeger dan voorzien het gesprek werd beëindigd.


Mijn vraag om bewijs van de studie aan Prof Van Damme was er klaarblijkelijk teveel aan. Eén van de thema’s zou me toelaten om een alternatieve exit-strategie voor te stellen. Het en/en/en verhaal waar ik kort naar verwees tijdens het debat. Hierbij mijn voorstel dat ik wou brengen:


Festivalzomer


Wat mijn voorstel zou geweest zijn was een combinatie aan maatregelen die wetenschappelijk onderbouwd zijn door internationale peer-reviewed studies. Laten we aannemen dat de groepsimmuniteit op 24% (volgens Sciensano 14% en volgens Prof Barbé op basis van een model: 32%) ligt en we binnen de precaire groepen in de komende maanden inzetten om tot 25% vaccinatiegraad uit te komen, dan zijn we reeds meer dan halfweg tegen de zomer. Het beoogde epidemiologische doel is minstens 70%. Daarom is mijn pleidooi ook om de jonge, actieve en gezonde bevolking vrij te laten. De kans dat zij overlijden aan Sars-Cov-2 is nauwelijks 0,05%. Zo kan het virus vrij circuleren binnen de gezonde populatie en bereiken we op enkele maanden groepsimmuniteit als dit in samenspel kan gaan met de reeds verworven groepsimmuniteit en de lopende vaccinatiestrategie. Bescherm in deze nog een tijdje de zwakkeren zodat ze geen onnodige risico’s lopen. Kiezen we louter voor een vaccinatiestrategie dan zal dit vele maanden extra kosten en blijven we gedurende deze ganse periode gebonden aan strikte maatregelen.


Verder is hier een enorme economische kost aan verbonden die door de maatschappij zal moeten worden opgehoest. Het zullen extra maanden aan psychologische en welzijnmatige problematieken opleveren. De collaterale schade wordt met een combinatie-aanpak in tijd verkort en biedt de jonge, actieve en gezonde bevolking een onmiddellijke vrijheid. Zo kan de zomer worden gered voor horeca, de evenementensector, festivals en vakantieplannen die men nu als maatschappij zo broodnodig heeft na meer dan een jaar aan slopende maatregelen.”


Prof Van Damme (PVD) en het debat


Het viel me op dat PVD in deze uitzending door de moderatoren werd aangeduid als expert/rechter en partij tegelijkertijd. Hij staat voor het beleid en mag ook nog evalueren of enige kritische bedenking relevant is. Een zeer makkelijke uitgangspositie.


Op dat ogenblik werd het me duidelijk dat het debat de enige intentie had om de tegenstem publiekelijk én zonder degelijke onderbouw weg te zetten. Toen ik vroeg naar het bewijs van de stelling dat gevaccineerden de ziekte niet konden doorgeven bleef het antwoord uit. Maar als expert heb je het voordeel van de perceptie, zeker na een jaar zonder tegensprekelijk debat. Wie zou durven twijfelen aan die expertise?


Het zogenaamde bewijs


Nadien heb ik in de coulissen gevraagd naar de studie, echter bleef hij ontwijkend antwoorden. Vandaag werd duidelijk wat de mogelijke reden was. Zelf kon ik geen enkele peer-review vinden, tot Remi Schroyen, na een zoektocht een niet-gepeerreviewed artikel voor me opdiepte (dd. 08/02/2021). Zelf ben ik, op basis hiervan, verder gaan graven en vond inderdaad recente links die steeds terugkoppelden naar deze studie. Deze kan u hier vinden: https://www.medrxiv.org/.../2021.02.06.21251283v1.full...


Hoogstwaarschijnlijk gaat het over dit artikel én begrijp ik waarom PVD, zelfs na verzoek, het niet wenste te delen. Mocht ik op basis hiervan een beleidsvoorstel indienen met zulke maatschappelijke consequenties was het voor mij ‘einde verhaal’. Maar niet zo voor PVD.


De studie in bullet-points

  • GEEN peer-review

  • Observationele studie, geen RCT

  • Op basis van RT-PCR testing

  • Louter gebaseerd op het Pfizer-vaccin (BNT162b2) en dus niet van toepassing op Moderna of AstraZeneca

  • Enkel getest op een populatie die NOOIT eerder besmet was (Sars-Cov-2 besmetting)

Conclusies:

  • Na vaccinatie een ‘daling’ tot 4x van de virale lading (kijk even naar de bijhorende lineaire regressies en je merkt dat de virale lading nog steeds zeer hoog blijft). (NB: hoe hoger de virale lading hoe meer transmissie) Met andere woorden: het is ONWAAR dat dit vaccin zorgt dat transmissie niet meer mogelijk is na vaccinatie. Net zoals ik, op basis van studies, ook aangaf in het debat. Het is niet omdat je gevaccineerd bent dat je de ziekte niet kan doorgeven.

  • De auteurs geven verder aan: “However, the effect of vaccination on viral loads in COVID-19 (de ziekte) post-vaccination infections is yet unknown” Met andere woorden: voor personen die de ziekte reeds hebben doorgemaakt en dan worden gevaccineerd weten ze helemaal niet of de transmissie zou verminderen als ze nog eens de infectie oplopen.


(Disclaimer: vermits PVD weigerde om me in te lichten over welke studie het handelde is dit mogelijks niet dewelke hij bedoelde, echter bestaan er niet veel Israëlische studies over dit onderwerp, noch doet het iets af aan de vaststellingen die erin geponeerd worden).


Na het debat heeft PVD blijkbaar nog wat media aangesproken om mij te verguizen en defintief in een verdomhoekje te plaatsen. Niet op basis van feiten, noch op basis van wetenschappelijke gronden.


Tot voor de zomer poogden we de redacties nog te bereiken vanuit onze middens, zonder enige resultaat. En nu mochten we plots op bezoek bij DZD? Daar was mogelijks een reden voor.


Twee weken geleden verscheen er een interview met Prof Ewald Engelen, ondertekenaar van mijn open brief. Hij sprak zijn motivatie uit voor een ‘omgekeerde lockdown’. Een week later verscheen een artikel met Prof. De Meerleer (Oncoloog, KUL) die eveneens mijn open brief had ondertekend en aangaf dat de exit-strategie eerder in deze lijn zou moeten liggen. Vervolgens verscheen het artikel van Peter en Tine….eveneens refererend naar de ‘omgekeerde lockdown’.


Kan alleen maar vaststellen dat de media er nu garen bij spinnen om de framing en decimatie volop in gang te zetten. Het is duidelijk dat niet alleen het narratief van de experten wordt bedreigd….

______

Sam Leendert

De houding van de pers is ronduit beschamend en dat zullen ze geweten hebben. Het feit dat ze vandaag in de geschreven pers, Terzake en de Afspraak nog zoveel poeha maken over iets dat verondersteld was een verrijkend debat te zijn tussen tegengestelde visies ( wat tot een normaal democratisch proces behoort ) zal een positieve invloed hebben waarvan de eerste indicaties al duidelijk zichtbaar zijn. Veel mensen hebben hun ongenoegen geuit met deze gang van zaken.

Well done Sam ! 👍👍👍👍👍

2,578 views0 comments
bottom of page