top of page
Search

Nabeschouwing over Telefacts en Pano reportages


Telefacts : " De vaccintwijfelaars "

Het deed me plezier om verslaggever Thomas nog eens op het scherm te mogen aanschouwen. Het was geleden van een begrafenisdienst in Schoten op 10.02.2011 dat ik hem nog had gezien. Hij was eertijds razend populair maar plots was hij van het scherm verdwenen. Andere horizonten gaan opzoeken. But now he's back.

Op zich is het een goede zaak dat Telefacts de stok in het hoenderhok werpt en de standpunten van wat zij " antivaxxers " noemt in beeld het woord geeft. Wat daarentegen wel spijtig is dat, zoals gewoonlijk, enkel Pierre Van Damme, in de studio zat om de beelden te becommentariëren en Pierre, heel zorgvuldig over alle pertinente opmerkingen heen stapte en een op voorhand ingestudeerde platte repliek gaf die inhoudelijk niets voorstelde, er niet werd doorgevraagd over essentiële kwesties die de oorzaak zijn van alle waarschuwingen van artsen, wetenschappers en academici.


Thomas heeft weliswaar een aantal interessante vragen gesteld maar is toch rond de hete brij blijven dansen. Hij heeft niet gezocht naar het " waarom " van de kritiek over de vaccins.

WAAROM? 1) Omdat de mRNA vaccins in amper een paar maanden tijd ontwikkeld zijn geworden volgens een volledig nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast op de mens

2) Omdat testfase 2 ( onderzoek op dieren ) overgeslagen is, testfase 3 slechts in juli/augustus 2020 aanvang heeft genomen bij een zeer beperkt select publiek en er 4 maanden later al begonnen is met de vaccinatie (dus de vaccins waren voordien al in productie)

3) Omdat er geen onderzoek is gedaan naar zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven en volgens de instructie handleiding voor proefpersonen M/V gedurende 28 dagen na vaccinatie zelfs geen sex mochten hebben zonder bescherming

4) Omdat er hoe dan ook op alle vlakken veel te weinig onderzoek is gedaan en er nog maar heel weinig geweten is over de werkzaamheid en de veiligheid van de vaccins wat overigens ook uitdrukkelijk vermeld staat in het rapport van EMA dd.21.12.2020 ( Pfizer ) en 06.01.2021 ( Moderna ). "No long term investigation results " ( wat ook niet kan want het spul is kraaknieuw )

5) Omdat de hiervoor geciteerde rapporten van EMA op vlak van veiligheid waarschuwen voor risico's bij bepaalde categorieën van mensen zoals mensen met allergieën ( risico gekend ), mensen met VAED en VAERD, mensen met auto immuniteitziekten waaronder diabetes, een gecompromiteerd immuunsysteem, chronische longziekten, chronische neurologische aandoeningen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding enz...

6) Omdat EMA geen goedkeuring heeft verleend tot toediening van het vaccin aan personen -16 jaar ( Pfizer ) en - 18 jaar ( Moderna en thans ook Astrazeneca ); waarom zij niet ?

7) Omdat alle officiële instanties ter wereld al behoorlijk wat ernstige bijwerkingen geregistreerd hebben waaronder VAERS CDC in de US, the Public Health Office in de UK, Israël, Noorwegen, Zuid-Afrika, evenals het Belgische FAGG en het verstandig is om even stil te staan bij de mogelijke bijwerkingen ( in plaats van er heel licht over heen te stappen zoals Pierre Van Damme & co doen).

8) Omdat, zeer opvallend, er ook in alle landen kort na de eerste vaccinatie al een aantal doden zijn gevallen waarvan men met uitgestreken gezicht beweert dat deze niets te maken hebben met de vaccinatie terwijl ook dit nog niet is onderzocht ( geen autopsies )

9) Omdat, mede gelet op de behoorlijk wat bijwerkingen en doden, het absoluut noodzakelijk is dat er eerst verder onderzoek wordt gedaan op langere termijn om ZEKERHEID te krijgen over de werking van de mRNA vaccins en hun veiligheid. Niet onbelangrijk hierbij is het feit dat de onderzoeksfase van de vaccins nog steeds hangende is en Pfizer haar laatste onderzoeksrapport pas op 31.12.2023 moet indienen bij EMA en Moderna in juni 2024. Dit staat uitdrukkelijk in de rapporten van EMA die Thomas blijkbaar niet gelezen heeft.

10) Omdat er geen noodzaak bestaat tot vaccinatie van een gezonde bevolking : amper 5% van de bevolking is de afgelopen 12 maanden positief getest waarvan slechts een kleine minderheid ziek is geworden. De mortaliteitsgraad is heel laag (amper 0,17%). Er bestaan goede behandelingsmethodes en efficiënte medicatie. Er is niet voldaan aan de essentiële voorwaarde die geldt om beroep te kunnen doen op de versnelde vaccinprocedure en die is : er bestaat geen enkel middel en geen enkel behandelingsmethode om een nieuwe infectie ziekte te kunnen bestrijden.

10 gefundeerde redenen die het opschorten van vaccinatie en de vele waarschuwingen die geformuleerd worden rechtvaardigen.

Al degenen die nu aandringen op vaccinatie of promotie hier rond voeren ( inclusief de media en hun reporters) zullen boter op hun hoofd hebben indien in later stadium zou blijken dat het vaccin, zo niet op korte dan wel lange termijn, veel schade veroorzaakt.

Dat Thomas zich aangemeld heeft als testpersoon voor het J&J vaccin is wellicht geen toeval. Het is het enige vaccin dat ontwikkeld wordt volgens de klassieke methode ( DNA van het virus zelve ) en meteen ook de reden waarom het product pas tegen eind 2021 op de markt zal komen ( na 2 jaar onderzoek ).

J&J is ook de enige die haar onderzoek met de vereiste ernst voert en op voorhand heeft te kennen gegeven dat haar onderzoeksfase 2 jaar zou beslagen.

Thomas had zich perfect kunnen laten injecteren met een mRNA vaccin dat al voorwaardelijk goedgekeurd is, maar toch heeft hij gekozen voor J&J die nog in de testfase verkeert wat betekent dat hij niet eens weet of hij een placebo toegediend heeft gekregen dan wel het echte vaccin. Wie tussen de regels kan lezen weet hiermee meteen dat ook Thomas twijfelt


PANO : " de contact tracing "

Wie de reportage gezien heeft wist binnen de 5 minuten dat de zgn openbare aanbesteding er niet is geweest en het hele zaakje al op voorhand beklonken was met het "consortium" dat er al fortuinen mee verdiend heeft terwijl de contact tracing voor geen meter werkte en nog altijd vierkant draait. Een onderzoek van de boekhouding, de telefoongesprekken en mails tussen Beke & co en de belanghebbenden, in het kader van een strafonderzoek zal het licht werpen op de hele kwestie.


Hetzelfde geldt overigens voor de labo's, waarvan sommige naar verluidt ( dixit de pers ) al 1 miljard verdiend hebben aan de PCR testen. Het Parket zal de komende jaren weten wat doen.

425 views0 comments

Comments


bottom of page