top of page
Search

Modelbrief weigeren van vaccinatie

Beste vrienden,

Ik ontvang via allerlei kanalen veel oproepen om bijstand inzake de verplichting tot vaccinatie die opgelegd wordt door deze of gene instantie. Ik herhaal nogmaals : het vaccin is niet verplicht.

Wie (*) onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren en een modelbrief wenst met een gemotiveerde weigering ( die naar eigen goeddunken kan aangepast worden) , gelieve UITSLUITEND via het contactformulier van mijn blog een mail te sturen.

(*) voor wie ?

  • werknemers van privé ondernemingen, ziekenhuizen, WZC, overheidsinstanties waaronder het leger

  • ouders van schoolgaande kinderen

  • bewoners van WZC

  • zelfstandige werknemers die voor rekening van één of meerdere opdrachtgevers werken

NOOT : het contactformulier dient volledig ingevuld te worden. Personen die enkel een naam en emailadres invullen en van wie de werkelijke identiteit niet kan vastgesteld worden, krijgen geen antwoord ( deze regel geldt om berichten van nieuwsgierige fake profielen en op sensatie beluste journalisten te vermijden ) Dank u.650 views1 comment
bottom of page