top of page
Search

Manipulatief woordgebruik - bewust verzwijgen van info - constant uit de context rukken en leugens

Er wordt door de overheid, diensten van de overheid, de experten en de media bewust gekozen voor woorden met een negatieve zwaarwegende connotatie, om mensen angst in te boezemen.


Er wordt nooit gesproken over positieve testen maar over " besmettingen " terwijl een positieve test helemaal niet betekent dat iemand besmet of besmettelijk is.


Er wordt bewust verzwegen dat 95% van alle pcr testen negatief zijn.

Er werden op vandaag 14.255.140 testen uitgevoerd ( op een bevolking van 11.516.000 ). Daarvan hebben amper 1.070.802 positief getest. De meeste positief getesten zijn volledig asymptomatisch gebleven, zodat het maar zeer de vraag is of zij überhaupt wel drager zijn geweest van levende virale moleculen en dit al zeker nu PCR testen bewust 45 x geamplificeerd worden, terwijl de wetenschap ten overvloede aangetoond heeft dat dergelijke vermenigvuldiging aanleiding geeft tot valse positieven. Slechts een kleine minderheid van de positief getesten is effectief ziek geworden. De overgrote meerderheid van de zieken heeft de milde versie gehad. Enkel bejaarden en mensen met onderliggende aandoeningen kunnen meer ernstig ziek worden. Dit wordt ook verzwegen.


De media hebben maandenlang dagelijks het aantal " doden " opgesomd zonder hierover enige details te verschaffen. Ze verzwijgen bewust dat 95% van de overlijdens bejaarden + 85 en 75-84 jaar zijn.

Ze verzwijgen ook bewust dat 42% van de overlijdens vermoedelijke corona overlijdens zijn zonder test, het overgrote deel van de overledenen al andere aandoeningen had en er vrijwel geen overlijdens zijn in de categorie van de kinderen en de jongvolwassenen.

Statbel heeft op vandaag nog altijd geen cijfers vrij gegeven van het totaal aantal overlijdens aan alle aandoeningen in België over het jaar 2020. Zelfs de cijfers van 2018 en 2019 zijn nog niet bekend gemaakt.

Enkel de cijfers van de corona overlijdens in 2020 ( en 2021) zijn publiek gemaakt. Er is gesteld dat er in 2020 een oversterfte is geweest zonder enig referentiepunt. Bij nazicht blijkt dat zij tot dit besluit zijn gekomen op basis van de cijfers van .... 2017 en er geen rekening is gehouden met de bevolkingsaantallen die in 2017 minder waren dan in 2020.


Er wordt bewust melding gemaakt van absolute cijfers in aantallen in plaats van percentages in verhouding tot de totale bevolking ( wat veel acurater zou zijn ).


Er is geen corona epidemie in dit land. Nooit geweest. Om te kunnen spreken van een epidemie moet minstens 10% van de bevolking ziek worden van een nieuwe infectieziekte. In 2018 zijn 500.000 mensen ziek geweest door de griep. Dàt was een epidemie.

Er wordt bewust niet gesproken over percentages zieken. Er wordt ook bewust verzwegen hoeveel mensen op 15 maanden tijd al ziek zijn geweest door corona ( en niet met corona en nog andere onderliggende aandoeningen ). Waarom niet ? Omdat dan voor iedereen duidelijk zou zijn dat met 1,30% zieken ( waarvan 0,85% de laatste 9 maanden van 2020 ) er geen sprake is van een epidemie en niemand zich nog zal willen laten vaccineren.


Er wordt staalhard gelogen over de aard en de omvang van de ziekte.

Er wordt verzwegen dat er buiten geen besmettingen plaats vinden, dat mondmaskers niet beschermen en slechts een vals gevoel van veiligheid opleveren. Er worden geen bewijzen op tafel gelegd van hun beweringen omdat ... er geen zijn. Wie kritisch is en openlijk pertinente vragen durft te stellen of ... kritiek uitoefent op het faalbeleid, de leugens en de enorme schade die wordt aangericht aan de maatschappij en de economie wordt weggezet als " complotist " en onderworpen aan extreme vormen van censuur ( om maar te zwijgen van de represailles en sancties waarvan velen het voorwerp vormen louter omdat ze het publiek informeren ).


De pot verwijt de ketel dat hij zwart is nog nooit meer toepasselijker geweest dan de afgelopen 15 maanden. Niet wij, maar ZIJ maken zich dagelijks schuldig aan desinformatie en fake news. Wij zijn degenen die de waarheid naar buiten dragen. Een waarheid die niet mag geweten zijn door het grote publiek.


Inzake de vaccinatie wordt er ook een extreem negatief klimaat geschept. Het volk wordt bewust tegen mekaar opgezet. Alles wordt ondernomen om het volk op te delen in kampen.

Mensen die zich goed geïnformeerd hebben en liever wachten tot er meer onderzoeksresultaten worden bekend gemaakt worden gelabeld als " vaccin weigeraars", " saboteurs " en " complotgekkies ".


Er ligt geen enkel bewijs voor dat de vaccins doen wat ze beloven te doen. Integendeel. In het toonaangevende wetenschappelijke magazine The Lancet is een studie gepubliceerd waarin beschreven wordt dat de vaccin efficiënte gewoonlijk uitgedrukt wordt in RRR ( relatieve risico reductie ) maar de ARR ( absolute risico reductie ) voor de huidige generatie vaccins amper 1,3% bedraagt ( voor Astrazeneca ), 1,2% (voor Moderna en J&J ), en 0,93% ( voor Gamaleya dat in B niet toegediend wordt ) en ... 0,82% ( voor Pfizer ). Men zegge het voort....


537 views0 comments

Comments


bottom of page