top of page
Search

Levenslange immuniteit


Dank u wel voor deze bijdrage Luc De Wandel 😀


" Goed nieuws:


Asymptomatische Covid-19 patiënten verwerven levenslange immuniteit.


Het voorbije jaar liet de paniekpers geen gelegenheid voorbij gaan om op de eerste Covid-19-studies te wijzen, waaruit was gebleken dat patiënten die de ziekte hadden doorgemaakt, slechts gedurende zeer beperkte tijd na hun ziekte antistoffen hadden en dus immuun waren.


Nu er meer tijd verstreken is sinds het begin van de uitbraak, hebben er meer uitgebreide onderzoeken kunnen plaatsvinden, en uit een zopas (24 mei) gepubliceerd rapport van de Washington University School of Medicine in St-Louis in het vakblad ‘Nature’ blijkt dat zelfs – en vooral – bij mensen die besmet waren en slechts milde symptomen hadden, er een langdurige en vermoedelijk zelfs levenslang bescherming is tegen het virus! Blijkbaar blijven de immuuncellen van die besmette patiënten nog zeer lang antilichamen produceren tegen het virus dat Covid19 veroorzaakt.


Dit lijkt in flagrante tegenspraak met eerdere bevindingen, toen werd vastgesteld dat het aantal antilichamen vrij snel na de infectie terug daalde, maar dat is het niet: “dat is te wijten aan een verkeerde interpretatie van de gegevens”, zegt onderzoeker Ali Ellebedy (PhD), “het klopt, en het is gebruikelijk, dat het niveau van antistoffen daalt na een acute infectie, maar die daling gaat nooit helemaal naar ‘nul’. Ze stopt op een plateau, en wij vonden in onze studie cellen die - élf maanden na de infectie - nog volop antistoffen produceerden. Die cellen blijven in leven en zullen antilichamen produceren voor de rest van het leven van de patiënt”.


“Tijdens een virale infectie vermenigvuldigen immuuncellen die antistoffen produceren zich razendsnel, met torenhoge niveau’s van antistoffen tot gevolg. Van zodra de infectie bestreden is, sterven de meeste van die antistoffen-producerende cellen af, maar een kleine hoeveelheid, ‘langlevende plasmacellen’ genoemd, migreert naar het beenmerg, waar ze zich nestelen en van daaruit voortdurend beperkte hoeveelheden antilichamen afscheiden in de bloedsomloop om een eventuele nieuwe confrontatie met het virus aan te gaan.


Bij proefpersonen wier beenmerg na een Covid19 infectie werd onderzocht op regelmatige tijdsintervallen, bleek dat er zelfs na 4 maanden cellen aanwezig waren die antilichamen tegen Covid19 produceerden. “Opvallend is dat de cellen zich niet delen”, zeg Ellebedy, “ze zitten daar gewoon in het beenmerg en scheiden voortdurend antilichamen af. Dat doen ze al direct na de infectie, en ze blijven dat onbeperkte tijd doen”.


“Zelfs, en vooral, mensen die geïnfecteerd waren maar nooit symptomen vertoonden, hebben op die manier vermoedelijk een levenslange immuniteit verworven”, zeggen de onderzoekers, “maar het moet nog worden onderzocht of ook patiënten met een ernstiger infectie op de zelfde manier tegen een nieuwe opstoot beschermd zullen zijn” .

Deze nieuwe resultaten betekenen hoe dan ook zeer goed nieuws, en een krachtig tegengif voor de paniekzaaierij in de media, die al die tijd zijn blijven beweren dat de door ziekte verworven immuniteit slechts van korte duur was "


https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4_reference.pdf?fbclid=IwAR0VntLhhtWls1W2ePuoQZhYGo9EwUW40PjmCFSAzjGNHEGbshUVYq642H8


https://medicalxpress.com/news/2021-05-good-news-mild-covid-antibody.html?fbclid=IwAR1ByOZ8hg5dAmjuXT6V-3pNJY6vK4dErgy8KvZdmmPWCGY8RmZ9nafX5SY

415 views1 comment
bottom of page