top of page
Search

Laten we een kat een kat noemen

Door de honderden duizenden quarantaines zit ons land al sinds augustus 2020 in een vermomde lockdown. Door het opvoeren van de testen en de verplichte quarantaine van zowel de positief geteste personen als alle andere personen met wie zij de afgelopen 7 dagen contact hebben gehad ( ook al zijn ze negatief ) EN door het aantal zieken ( door C19 of iets anders ) is er in alle actieve sectoren een personeelsuitval van 15-20%. ( of méér ). Niet alleen in België maar in alle landen die in lockdown zijn.

Dit heeft tot gevolg dat : - bedrijven die grondstoffen ontginnen wereldwijd niet meer kunnen beantwoorden aan de vraag wegens personeelstekort, er tekorten ontstaan en de prijzen sterk stijgen ( op dit moment voor bepaalde sectoren al + 60% )

- bedrijven die chemische grondstoffen, bouwmaterialen, verfproducten, metalen enz... produceren wegens personeelstekort minder productiecapaciteit hebben, minder kunnen leveren, hun prijzen ook sterk stijgen en in alle sectoren die deze grondstoffen en producten nodig hebben, tekorten ontstaan, zij op zoek moeten gaan naar andere leveranciers in andere landen en niet alleen een hogere prijs betalen voor de grondstoffen/materialen/producten maar ook geconfronteerd worden met een hogere logistieke kost. Een product dat in normale omstandigheden aangeleverd wordt vanuit Turkije maar nu vanuit Canada moeten komen leidt tot hogere logistieke kosten+ is ook langer onderweg dus er is ook een sterke vertraging in de levering van afgewerkte producten.

- producerende bedrijven door een tekort aan grondstoffen + personeelsuitval veel vertraging oplopen in de productie en minder inkomsten genereren gezien zij pas betaald worden bij levering.

Sommige bedrijven slagen er niet meer in om nog producten aan te kopen wegens tekorten. Zij bellen de wereld af om toch nog aan grondstoffen te geraken en betalen zich blauw om toch te bekomen wat ze nodig hebben ( wij hebben daarvan de bevestiging gekregen ). Het is alle hens aan dek.

- dienstverlenende bedrijven door personeelsuitval en verplicht telewerken een sterke vertraging in de dienstverlening kennen met rechtstreeks effect op de consument die veel langer moet wachten op de gewenste dienst.


Door personeelstekorten en allerlei technische problemen en/of extreme weersomstandigheden is er al meerdere weken een probleem met container transport over zeewateren.

De wereldhavens ( oa in de US, Zuid-Amerika en Afrika ) zijn al sinds februari " congested "; de containers stapelen zich op; ze kregen het niet verwerkt. Verbruikbare goederen ( vers fruit en groenten ) stonden te rotten. Rond Chinees Nieuwjaar zijn er elk jaar opstoppingen in de wereldhavens maar dit jaar zat alles vast wegens een tekort aan personeel en allerlei pannes.

Omdat de havens overvol zaten moesten tal van containerschepen in open zee wachten tot ze toelating kregen om de haven binnen te mogen varen om hun lading te lossen. Sinds begin maart 2021 zijn de problemen nog problematischer aan het worden omdat er wereldwijd vrijwel geen lege containers meer beschikbaar zijn. Alle beschikbare containers zijn ingenomen en staan ofwel in de havens te wachten op lossen en herladen voor containertransport richting Europa of bevinden zich nog op container schepen. Hierdoor dreigen er grote vertragingen te ontstaan op toekomstige verschepingen en dus ook op de toekomstige aanlevering van natuurlijke en chemische grondstoffen, verbruikbare en niet verbruikbare goederen.


Door de problematiek inzake containertransport is het vrachttransport via de lucht sterk toegenomen om landen verder te kunnen blijven bevoorraden en verbruikbare goederen ( verse producten en droge voeding ) alsnog op bestemming te krijgen. Luchttransport is echter veel duurder dan zeetransport wat de consument ongetwijfeld zal voelen in zijn portemonnee.


Eergisteren is een containerschip vast gelopen in het Suez kanaal. Het ligt volledig dwars en blokkeert de doorgang. Dit is sedert het openen van het Suez kanaal nooit eerder gebeurd. Nochtans bestonden in de jaren 60-70 nog geen GPS en andere technologische navigatie hoogstandjes. Het is totaal onbegrijpelijk dat dit is kunnen gebeuren ( tenzij ... ). Het sleepbedrijf heeft aangekondigd dat zij minstens één week nodig heeft om het containerschip los te krijgen maar daarmee is het nog niet uit de weg. (Lees verder onder de illustratie)


Alle containerschepen die zich al in het Suez kanaal bevinden zitten muurvast. Hun lading riskeert verloren te gaan. Er mogen geen schepen meer in het Suez kanaal. Er liggen honderden schepen in open zee in file te wachten en daar komen er elke dag meer bij. Behoorlijk wat opdrachtgevers ( waaronder een Belgische die het daarnet voor ons bevestigd heeft ) hebben beslist om via de oude route te varen ( langs de kust van Zuid-Afrika ). In plaats van 21 dagen zullen zij er 48 dagen over doen, ofwel 27 dagen langer. De logistieke kost rijst uit de pan. Grote vertraging op de levering. Dit zal nog maanden lang effect blijven hebben.


Het is nu al geweten dat als alle containerschepen die voor de kust van het Suez kanaal of voor de wereldhavens liggen te wachten, allemaal ongeveer tezelfdertijd zullen toekomen op bestemming er een enorm logistiek probleem zal zijn omdat ze dergelijke grote hoeveelheden niet op korte termijn kunnen verwerken. Mega opstopping, mega vertraging en veel verbruikbare goederen die niet meer dienstig zullen zijn voor consumptie.


Distributiecentra hebben op dit ogenblik nog wel voorraden van verbruikbare en onverbruikbare goederen maar als deze niet verder worden aangevuld door nieuwe leveringen, zullen er binnen afzienbare tijd tekorten ontstaan en zou het wel eens kunnen dat de winkelrekken leeg komen te staan of bepaalde producten ( tijdelijk) niet meer voorhanden zijn.


Wees slim en leg nu voldoende voorraden aan van voedingsmiddelen met een lange houdbaarheidsdatum, goed voor een paar weken. Als de huidige transport- en logistieke problemen een storm in een glas water blijken te zijn kan u ze later nog opgebruiken. Indien er daarentegen de komende weken - omwille van al het voorgaande - problemen ontstaan in de bevoorrading, hebt u wat u nodig hebt in huis om deze periode te overbruggen.

254 views0 comments
bottom of page