top of page
Search

L'HISTOIRE SE REPETE....

Het Overlegcomité heeft de maatregelen vandaag andermaal verstrengd :


 • vanaf morgen moeten kinderen vanaf 6 jaar verplicht een mondmasker dragen ( tegen het advies van Minister Weyts die zeer terecht heeft laten gelden dat het opleggen van een mondmaskerplicht aan zo'n jonge kinderen hen zal traumatiseren )

 • de scholen moeten een week vroeger sluiten dus vanaf vrijdag 17 december is het " vakantie ";

 • in afwachting van de verlengde kerstvakantie mag er maar 50% van de tijd contactonderwijs zijn; de rest van de tijd geldt er afstandsonderwijs

 • wat CO2 uitstoot te maken heeft met corona, Joost mag het weten maar vanaf morgen moet er ook in elk klaslokaal een CO2 meter hangen om de CO2 uitstoot ( niet het virus ) te meten; als de CO2 rinkelt moet het lokaal verlucht worden of de klas verlaten worden

 • voor de werkende ouders wordt op de opvang van hun schoolgaande kinderen enigszins gefaciliteerd want .. vanaf morgen geldt er opnieuw verplicht telewerken gedurende 4 dagen per week

 • vanaf maandag 06.12 zijn evenementen nog toegelaten tot maximum 200 personen met mondmasker; vanaf 50 personen is bijkomend ook een CST verplicht

 • alle andere activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn vanaf morgen verboden ( privé of georganiseerd ) behalve sport, bijeenkomsten thuis in de privé sfeer of in een vakantiehuis waar echter wel van de burgers gevraagd wordt om hun sociale contacten te beperken

 • sportwedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd

 • musea en bioscopen mogen open blijven maar voor de laatste categorie is het aantal aanwezigen in de zaal beperkt tot 200 personen met anderhalve meter tussen bubbels

 • de horeca moet verplicht sluiten om 23 uur; recht staan mag niet meer; er mag enkel zittend geconsumeerd worden en maximum 6 personen aan een tafel


Herkenbaar ?


Op 18.10.2020 werden gelijkaardige maatregelen getroffen ( zij het dat toen nog enkel kinderen + 12 jaar geviseerd werden ). Die maatregelen hielpen voor geen meter dus 10 dagen later, ofwel op 28.10.2020 ging het land weer op slot. Tweede lockdown. Voor 8 maanden ( telkens verlengd van maand tot maand )


We hoeven geen glazen bol boven het halen om de toekomst te voorspelen. Binnen maximum 14 dagen is het weer van dat ( zoals al het geval is in tal van landen waar het virus naar verluidt extreem wordt en de zorg zwaar overbelast is ).


Goed. Laat ons dan nu even naar de cijfers kijken in het laatste epidemiologisch rapport van Sciensano van 30.11.2021. • sinds de aanvang van de metingen ( 15.03.2020 ) zijn in totaal 90.802 mensen gehospitaliseerd geworden (het overgrote deel voor korte duur, gemiddeld 1-3 dagen ) op een totale bevolking van 11.661.000 burgers. Dat is 0,8¨% van de bevolking op 21 maanden tijd ofwel gemiddeld 0,4 %¨op jaarbasis.

 • Op 30.11.2021 bedroeg de IC bezetting 33%. Er is nog voldoende capaciteit. De ziekenhuiscapaciteit is nog altijd niet opgeschaald van 1992 naar 5000 zoals na de eerste lockdown aangekondigd was. Waarom gebeurt dit niet ?

 • het aantal positieve testen is weliswaar gestegen van gemiddeld 16.802 per dag naar 17.862 per dag maar dat heeft slechts tot weinig ziekenhuisopnames geleid : gemiddeld 304,7 per dag de voorgaande week en gemiddeld 317, 9 per dag afgelopen week ( noot : in een normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 mensen PER DAG opgenomen in één van de 104 ziekenhuizen die samen 52.500 bedden tellen ). De verhouding " besmettingen " versus ziekenhuisopnames is 1,87%. 98,13¨% heeft niets en wie wel iets heeft blijft gewoon thuis zonder medische bijstand.

 • Het aantal sterfgevallen door of met corona is gestegen van gemiddeld 35,9 naar 44 per dag. Tiens, dat is vreemd. In België is de vaccinatiegraad zeer hoog. In Vlaanderen zelfs 92%. Steven Van Gucht heeft recentelijk verklaard : " we hebben nooit beweerd dat de vaccins beschermen tegen besmettingen; wie gevaccineerd is wordt minder ziek ". Dat plaatje klopt dus ( ook ) niet want er sterven gemiddeld 35 tot 40 mensen per dag door corona ( of door .... ? )

 • In België zijn op 03.12.2021 24.998.000 PCR testen uitgevoerd. Daarvan hebben er op 21 maanden tijd wel geteld 1.809.500 positief getest. Veel burgers meermaals achtereen want er zijn maar 11.661.000 mensen in dit land. 93;4 % heeft negatief getest ( 1 x of meerdere malen ).

Laat ons dan ook eens kijken naar de internationale cijfers of er daar een spectaculaire verandering op te merken valt.


Op vandaag zijn 264,4 miljoen positief getest ( de zgn " cases " ). Dat is op vrijwel 2 jaar tijd amper 3,1% van de wereldbevolking of, wanneer bekeken op jaarbasis, amper 1,55% van de wereldbevolking.

Het aantal geregistreerde overlijdens staat nog steeds op iets meer dan 5 miljoen en stijgt maar heel weinig ( 5.255.779 om precies te zijn = 0,038% van de wereldbevolking die ondertussen gestegen is naar 7,91 miljard ).


Volgens de wetenschap kan er slechts sprake zijn van een pandemie wanneer minstens 10% van de wereldbevolking ( of op kleinere schaal, een bevolkingsgroep ) ziek wordt van een nieuwe infectieziekte en minstens 3% hieraan overlijdt.

Met eens sterftegraad van amper 0,038% wereldwijd is er geen sprake van een pandemie. In België is er overigens ook geen sprake van een epidemie. In 2021 zijn amper 7.000 overleden door of met corona op een totale bevolking van 11.661.000 inwoners. Hoeveel percent is dit ? Zowel voor de sterftegraad als de ziekenhuisopnames zitten we op een cijfer van 0,.. %


En daarvoor wordt ons land nu voor de zoveelste keer in een wurggreep geplaatst, de Grondwettelijke rechten en vrijheden van de burgers opnieuw sterk ingeperkt en bepaalde economische sectoren de zoveelste klap uitgedeeld.

Het gaat in dezer helemaal niet om de bescherming van de volksgezondheid. Die is nooit in gedrang geweest.

Believers mogen weliswaar beweren dat het dank zij de maatregelen is dat we de schade hebben kunnen beperken maar dat is niet bewezen noch aangetoond. We zullen in casu ook nooit weten hoe de zaken zouden verlopen zijn als al die maatregelen niet zouden getroffen zijn want ze hebben het nooit over een andere boeg willen gooien, niettegenstaande de vele adviezen en suggesties van wereldexperts.

Maar... we hebben wel een goed voorbeeld van hoe het ook anders en beter kan : Zweden, waar het leven altijd zijn gewone gangetje is blijven gaan, zonder lockdowns, verplichte mondmaskers, verplicht telewerken enz...


Hoe is de situatie in Zweden ?


 • totaal aantal inwoners : 10.188.000

 • totaal aantal testen : 13.708.000

 • positief getest : 1.212.000

 • volledig genezen verklaard ( met inbegrip van niet ziek ) : 1.161.000

 • totale sterfte door of met corona : 15.136 ( op 21 maanden tijd zonder maatregelen )

 • per 03.12.2021 op IC ( kritiek ) : 34 https://www.worldometers.info/coronavirus/

 • Vaccinatiegraad op 01.12.2021 : 70,34% ( minstens 1 spuit ) https://ycharts.com/indicators/sweden_coronavirus_full_vaccination_rate


Voor wie de cijfers nog niet bekeken zou hebben : doe het nu. De cijfers spreken voor zichzelf.
5 views0 comments
bottom of page