top of page
Search

KNACK 16.11.2020: Aantal overlijdens niet hoger dan tijdens eerdere gezondheidscrisissen

"Tijdens de eerste coronagolf heeft het sterftecijfer uitzonderlijk hoog gelegen, maar was het wel lager dan tijdens enkele andere belangrijke gebeurtenissen in de vorige eeuw." Dat staat in een artikel van wetenschappers van Sciensano gepubliceerd op Archives of Public Health.

In ons land stierven in april 2020 in totaal 15.398 mensen (door allerlei oorzaken), terwijl dat er in een gemiddelde aprilmaand de voorbije vijf jaar 8.854 waren. Het sterftecijfer bedroeg in april 2020 134 per 100.000 inwoners. Om dat cijfer goed te begrijpen, vergeleken de onderzoekers het aantal coronaoverlijdens met het aantal sterfgevallen door andere oorzaken tijdens de eerste golf van de pandemie. Daarnaast werd ook een vergelijking gemaakt met historische sterftecijfers van de vorige eeuw, zoals die tijdens de uitbraak van de Spaanse griep.

Als gekeken wordt naar de absolute cijfers, lag het aantal dagelijkse doden tijdens de eerste piek een pak hoger dan in dezelfde periode de voorbije jaren. Gemiddeld stierven in de periode 2015-2019 tijdens de wintermaanden dagelijks 321 mensen en tijdens de zomermaanden 270. Af en toe is er een uitschieter, zoals tijdens een griepepidemie in maart 2018. Toen stierven dagelijks gemiddeld 465 mensen. In maart en april dit jaar lag dat aantal een stuk hoger, met meer dan 500 overlijdens per dag. Zeven dagen waren er zelfs meer dan 600 overlijdens. In ons land stierven in april 2020 in totaal 15.398 mensen (door allerlei oorzaken), terwijl dat er in een gemiddelde aprilmaand de voorbije vijf jaar 8.854 waren.

Opmerkelijke daling na piek Niet alle sterfgevallen tijdens de coronapiek kunnen gelinkt worden aan COVID-19, aangezien een aantal overlijdens sowieso zouden plaatsvinden, ook zonder de coronacrisis. Maar na de piek van overlijdens heeft er zich wel geen opmerkelijke daling voorgedaan, wat betekent dat de meerderheid van de mensen die gestorven zijn op korte termijn niet zouden sterven mocht de coronacrisis niet hebben plaatsgevonden. Officieel zijn sinds de eerste coronabesmetting in ons land is vastgesteld op 3 februari tijdens de eerste golf, tot 21 juni, 9.591 doden gevallen door corona.

Het sterftecijfer in ons land behoorde tot de hoogste ter wereld. De onderzoekers wijzen er nog eens op dat dat ook te maken heeft met de manier waarop ons land het aantal doden telde. Naast de overlijdens van patiënten die getest werden op het virus, zijn ook de radiologisch bevestigde gevallen opgenomen in de officiële cijfers, wat andere Europese landen niet deden. Daarnaast telde België niet alleen de geregistreerde overlijdens in het ziekenhuis, maar ook die in de woonzorgcentra en thuis. In totaal zijn 69 procent van de geregistreerde coronaoverlijdens bevestigd met een test, 4 procent met een CT-scan van de borst en 27 procent is gedefinieerd als mogelijk geval. Het sterftecijfer van COVID-19 lag op 834,5 doden per miljoen inwoners. Als enkel de met test bevestigde sterfgevallen zouden worden opgenomen in de cijfers, zou het sterftecijfer 358 per miljoen zijn (ofwel 57,1 % minder).

Waarom moeten wij dit vernemen via Knack ? Waarom heeft Sciensano dit positief nieuws zelf niet kenbaar gemaakt aan het grote publiek ?


Het artikel in Knack lees je hier.


298 views0 comments
bottom of page