top of page
Search

KLIMAAT PROBLEEM ?

In het Westen, meer specifiek de EU, de VN en de WHO wordt al vele jaren verkondigd dat er een klimaatprobleem is, de broeikasgassen de ozonlaag aantasten waardoor de aarde opwarmt, we de CO2 uitstoot moeten terugdringen en hiervoor tegen 2030, respectievelijk 2050 een hele resem maatregelen dienen getroffen te worden die zowel de mens als in de industrie en de landbouw affecteren. Het WEF doet er, in het kader van haar Great Reset nog een paar scheppen bovenop. De veestapels moeten afgebouwd worden, wij moeten minder tot geen vlees meer eten, onze was minder vaak doen, met elektrische auto's rijden, ons huis niet meer met gas of mazout verwarmen maar met lucht-lucht warmtepompen die op elektriciteit fungeren ( terwijl er niet voldoende elektriciteit is ) en ga zo maar door. De klimaatdoelstellingen die de EU en de VN wil bereiken tegen 2030 zijn moordend. Alles is tegenwoordig de schuld van het klimaat. De vele miskramen, doodgeboortes en hoge sterftegraad van neonatalen die we sinds een goed jaar zien is dixit Alexander te wijten aan het klimaat. De vele kankers en auto immuunziekten zijn ook te wijten aan het klimaat. Dit zijn de zgn. ' klimaatdoden '. Daar moeten we het mee doen. We krijgen er geen uitleg meer bij. Over de opwarming van de aarde horen we ook niet veel anders meer dan de verklaring dat de temperatuur van de aarde, door de CO2 vervuiling, al met 1° gestegen is en we absoluut moeten vermijden dat de temperatuur verder stijgt omdat het anders desastreuze gevolgen zal hebben voor de natuur. De vulkaanuitbarstingen, stormen, orkanen, hittegolven zijn naar verluidt allemaal te wijten aan het klimaatprobleem. Dat deze fenomenen zich 50-100-200 jaar geleden ook voordeden en er eigenlijk altijd al zijn geweest, is niet relevant.

Goed. Laten we de zaken nu eens van wat dichterbij bekijken. Op 17 juni 2020 heeft de WHO op het wetenschappelijk forum Climate and Atmospheric Science een klimaatstudie gepubliceerd met als opschrift " half of the world population are exposed to increasing air pollution ". Het onderzoek werd gevoerd en in kaart gebracht over de periode 2010-2016. Kennelijk zijn er 4 jaren nodig geweest om de studie ter schrift te stellen en te publiceren.

Luchtvervuiling wordt veroorzaakt door :

  • CO2 ( voortkomend uit de verbranding van kool, olie, gas en cement productie )

  • NO2 ( stikstof voortkomend uit de verbranding van fossiele brandstoffen, meststoffen op stikstofbasis in de landbouw

  • SO2 ( sulphur voortkomend uit de verbranding van fossiele brandstoffen )

  • CO ofwel koolstofmonoxide dat een indirect broeikasgas is

  • particulen materie ( heel kleine vloeibare of vaste materialen die in de lucht circuleren maar niet zichtbaar zijn met het blote oog, zoals stof, metalen, microplastiek,, chemicaliën en zand, onder meer saharazand ) Samen met waterdamp, ozon en methaan vormen zij de broeikasgassen ( ook wel greenhouse gas genoemd ).

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer en daarmee aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde zo'n 33 graden lager zijn: −18 °C in plaats van de huidige gemiddelde temperatuur van +15 °C. Luchtvervuiling is dus de grote boosdoener op vlak van broeikasgassen die de aarde, naar verluidt, opwarmen.

Goed. Nu we dat weten vraag ik u om eens goed te kijken naar de onderstaande grafieken van de WHO. Wat zien we ?

  • er was in de periode 2010-2016 in Europa en ter hoogte van de Noordpool geen luchtvervuiling en dus ook geen broeikasgaseffect. De hoge concentraties luchtvervuiling bevinden zich in Noord-en Centraal Afrika, India en beperkte delen van het Midden-Oosten en Azië, waaronder China ofwel die plaatsen in de wereld waar de grootste bevolkingsconcentraties zijn.

  • de luchtkwaliteit in de EU is goed ( tussen -2 en -4 volgens de ene schaal en tussen 0 en 4 volgens de andere, op een schaal van 100.

  • in de EU en de US bevond de concentratie PM ( fijne stoffen ) zich in 2010, volgens de schaal, rond de 6 micrometer per m3 ( dus ver onder de standaard van 10 micrometer ) en is tegen 2016 nog verder gezakt onder de 5 micrometer. Australië en Nieuw-Zeeland zijn ongeveer status quo gebleven met 6 micrometer. In Noord-en West Arika situeert de concentratie zich tussen de 52 en 57 micrometer, in midden Afrika tussen de 47 en 49 micrometer, in centraal en zuid-Azië tussen de 30 en 33 micrometer, in Zuid-Amerika en en de Carabiën tussen de 27 en 25 micrometer en Oceanië bengelde tussen 2010 en 2016 rond de 10 - 11 micrometer per m3.

  • De slechte luchtkwaliteit in Afrika en delen van Azië is volgens de WHO te wijten aan zand en woestijnstof ( dus niet aan CO2 of andere materies )-

Sinds 2016 zijn er door de EU, de VN en de WHO op vlak van klimaat veel inspanningen gedaan, dus de situatie is er opzichtens 2016 zeker niet op achteruit gegaan maar nog beter geworden.

Welke continenten maken het meeste spel over het klimaat en nemen de bevolking volledig in de tang met absurde maatregelen ? Deze waar het minste luchtvervuiling en broeikasgassen zijn : de EU, de US, Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens het klimaatakkoord van Parijs ( 2015) moet onze samenleving tegen 2050 volledig CO2 neutraal zijn. Afrika, Azië, het Midden-Oosten en bepaalde landen in Zuid-Amerika en Mexico waar de luchtvervuiling en de CO2 uitstoot groot is, worden ongemoeid gelaten. Zij zijn overigens niet dol gedraaid door het klimaatprobleem en niet zo gek om diesel-en benzine auto's te verbieden, de bevolking te verplichten om zich uitsluitend te verwarmen met elektriciteit ( mits dit nodig is ) en ze te ontmoedigen om te vliegen, hun was minder vaak te doen, geen vlees meer te eten en hun veestapels af te bouwen.

In Brazilië nemen mensen het vliegtuig zoals wij een taxi nemen. Het land is zo immens groot dat vliegen een belangrijk transportmiddel is. Bij de vliegtuigmaatschappij TAP vlieg je voor 100 euro op en af van Sao Paolo naar Rio de Janeiro.Voor 50 euro meer vlieg je op en af van Noord naar Zuid. En dit zal zo blijven ongeacht wat de VN met haar SDG's beslist. In China, India, Pakistan, Rusland, Afrika ... is dit overigens niet anders. Zij hebben andere bekommernissen.

Nog een weetje :

Volgens de WHO sterven er jaarlijks wereldwijd 4,2 miljoen mensen door luchtvervuiling BUITEN ( outdoor ) en 7 miljoen mensen per jaar sterven vroegtijdig ( voor hun tijd dus ) evenzo door luchtvervuiling . Dat is heel wat méér dan wat we op jaarbasis gezien hebben met Covid19. Nog volgens de WHO kan 1/3 van alle doden wegens hartinfarct, hartziekten en longkanker gelinkt worden aan luchtvervuiling en meer in het bijzonder door de PM ( particulate matter ) die een diameter van minder dan 10 micrometer hebben en diep in de longen kunnen doordringen en ontstekingen veroorzaken. Nog volgens de WHO hebben vrouwen die blootgesteld worden aan luchtvervuiling voor dat ze zwanger zijn 20% meer kans om kinderen met geboortebeperkingen te baren en zelf ook ontstekingen oplopen. Kortom, volgens de WHO worden mensen ziek en sterven ze voor hun tijd door een luchtvervuiling die er niet is.....

https://www.nature.com/articles/s41612-020-0124-2 https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200617090958.htm https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8433337/amp/Half-worlds-population-exposed-increasing-air-pollution-study-reveals.html?ico=amp_articleRelated_with_images

1 view0 comments
bottom of page