top of page
Search

Kinderen en COVID-19


Hieronder het thematisch rapport van Sciensano inzake kinderen (= personen jonger dan 18 jaar).


Een tipje van de sluiter wordt gelicht over de wijze waarop Sciensano data verzameld. : pagina 7 punt 2:


"De dataverzameling gebeurde via e-mail en maakte gebruik van een sjabloonspreadsheet... "

Geen software programma dus waar scholen en ziekenhuizen al dan niet anoniem zelf data konden/kunnen invoeren.


Er valt in dat rapport toch wel een en ander te lezen waarvan mijn broek spreekwoordelijk afzakt.

"Een “geval van COVID-19” was een persoon met een positief testresultaat of, indien er GEEN testresultaat was OF Het RESULTAAT NEGATIEF WAS, een geval waarvan de huisarts op basis van de klinische inschatting (bv. suggestieve symptomen en epidemiologische link) oordeelde DAT HET OM COVID19 GING. "


Amai. Negatief testen en dan toch op het oog geregistreerd worden als Covid patiënt?

Terwijl eventuele klinische symptomen net zo goed deze van de griep kunnen zijn ?


"De meerderheid van de kinderen die positief testten voor SARS-CoV-2 moest niet in het ziekenhuis worden opgenomen. Hoewel ze 3% uitmaken van het aantal personen met een bevestigde infectie (*), maakten ze maar 1,6% (**) uit van het totaal aantal gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.

Het overgrote deel (81%) van de ziekenhuisopnames bij kinderen verliep bovendien zonder ernstige complicaties. De verblijfsduur van kinderen in het ziekenhuis was dan ook meestal kort (mediaan = 3 dagen) en lag beduidend lager dan die voor ALLE patiënten in de hospitaalsurveillance (mediaan = 8 dagen).(***)

De allerjongsten, met name kinderen jonger dan 3 maanden, vertegenwoordigen een GROOT DEEL van deze hospitalisaties bij kinderen. Dit wordt vermoedelijk verklaard door het feit dat koorts bij deze jonge kinderen een alarmsignaal is dat snel tot het uitvoeren van een diagnostische test leidt


(*) 3% is op vandaag 3.090 positieve testen (**) 1,6% is 267 ziekenhuisopnames ( staat in het rapport ) en 3 numerieke overlijdens in de categorie 0-19 jaar (***) Zo, dan weten we dan ook weer. ALLE patiënten, andere dan kinderen, hebben gemiddeld 8 dagen in een ziekenhuis verbleven.


Is het legitiem, noodzakelijk en proportioneel tov de situatie cf het advies van de Raad van State dd.23.03.2020 om bijna 1,2 miljoen ( ! ) schoolgaande kinderen te gijzelen en te verplichten tot het dragen van een mondmasker, een ganse klas of zelfs een ganse school in quarantaine te plaatsen als een leerling positief test ( maar niet noodzakelijk ziek is), kinderen op de speelplaats niet meer vrij te laten bewegen en spelen, hen globaal bekeken te belemmeren in hun ontwikkeling omwille van ...... 267 kinderen ofwel 0,022% waarvan nota bene een groot deel NIET schoolgaande kinderen maar babiess tussen 0 en 3 maanden ( dus percentage nog veel lager ), die gemiddeld 3 dagen in het ziekenhuis hebben gelegen of liggen?


NEEN, driewerf NEEN !!! Dit is absurd en valt op geen enkele manier te rechtvaardigen. https://www.statistiekvlaanderen.be/.../schoolbevolking...


"Van de 58 CLB’s werden er door 54 data gerapporteerd. Voor de Franstalige gemeenschap zijn data van de PSE beschikbaar voor 85% van de schoolgaande populatie. De meldingen op school leidden ertoe dat meer dan 4 715 personen PREVENTIEF in quarantaine werden geplaatst: 4 472 leerlingen en 243 personeelsleden."


Pardon?? 4.472 leerlingen in quarantaine terwijl, sinds het begin van de metingen amper 267 kinderen -18 jaar zijn opgenomen in een ziekenhuis waarvan nota bene dan ook nog eens groot deel babies tot 0 en 3 maanden die koorts ontwikkeld hadden en uiteraard nog niet naar school gaan?

"Van de 157 kinderen waarvoor informatie werd gegeven over een vermoedelijke infectiebron, kon er in 69 gevallen (44%) GEEN bron geïdentificeerd worden.

In 43 gevallen (27%) was er een contact met een bevestigde COVID-19-patiënt geweest, en in 39 gevallen (25%) een contact met een VERMOEDELIJKE COVID-19-patiënt.

In 7 gevallen (4%) was er een vermoeden dat het om een zorggerelateerde infectie ging, een zogenaamde nosocomiale besmetting "


Maar wel allemaal positief geregistreerd.....

Dit tart alle verbeelding.


"Voor 245 kinderen werd gerapporteerd of ze onderliggende gezondheidsproblemen (comorbiditeiten) hadden. Obesitas was het vaakst gerapporteerde onderliggende gezondheidsprobleem (N = 5; 2,9%), gevolgd door immunodeficiëntie en diabetes"

"Van de 203 kinderen waarvoor de gegevens beschikbaar waren, vertoonden er 165 (81%) GEEN van de in tabel 7 opgenoemde ernstindicatoren.

Bij 27 van de kinderen (13%) werd een longontsteking vastgesteld door medische beeldvorming tijdens ziekenhuisopname. Een bacteriële surinfectie en/of schimmelinfectie werd gerapporteerd bij 19 kinderen.0 views0 comments

Comments


bottom of page