top of page
Search

Jongeren nodig om 70% te halen


,5% van onze bevolking zijn kinderen - 18 jaar dus ja, ze hebben de kinderen " nodig " om aan 70% groepsimmuniteit te geraken en dan nog zal het moeilijk zijn omdat steeds meer mensen twijfelen nu er steeds meer bijwerkingen in de openbaarheid komen.

Ik denk dan bvb aan Denemarken die gestopt is met Astra omdat een jong persoon, die voordien perfect gezond was, overleden is aan een trombose (bloedklonter in de hersenen ) en nog een andere in kritische toestand is opgenomen in het ziekenhuis. Wijze beslissing van Denemarken. Elke goed huisvader zou dit doen. Tal van andere landen, waaronder Thailand, zijn ondertussen ook gestopt, maar... België niet. Hier gaan ze er onverminderd mee door.


Pierre Van Damme minimaliseerde het probleem gisteren in Terzake door te stellen dat op 5 miljoen AZ v a x slechts 30 mensen overleden zijn door een bloedklonter, dat dit ook kan gebeuren zonder v a x, dat het oorzakelijk verband tussen de overlijdens en de v a x nog niet is aangetoond en hierover nog onderzoek wordt gedaan en de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

Kortom, de "collateral dammage" moeten we erbij nemen.

Op de vraag of Denemarken een wijze beslissing heeft genomen om te stoppen en verder onderzoek af te wachten, repliceerde hij niet. Hij zag en ziet geen reden om ermee te stoppen.


Allemaal goed en wel maar wat als u één van die 30 bent ? Vandaag volkomen gezond en morgen bent u er niet meer ? Of uw vader ? uw moeder ? uw broer? uw zus ? uw ...


Het CDC heeft al een onrustwekkende hoeveelheid ernstige bijwerkingen geregistreerd. Ook in België zijn plots behoorlijk wat bejaarden kort na de v a x overleden. Daar wordt heel licht over heen gestapt. Geen onderzoek. Geen autopsies. Ze weten meteen dat het niets te maken heeft met de v a x . Toeval. Het v a x is veilig, zeggen ze.

Dat we hier te maken hebben met experimentele v a x die ontwikkeld zijn volgens een volledige nieuwe technologie die nooit eerder is toegepast is op de mens, dat EMA slechts een voorlopige toelating voor commercialisatie heeft toegestaan " for emergency use ", de onderzoeksfase nog verder loopt tot 31.12.2023 voor de ene en 30.06.2024 voor de andere en er zo goed als niets geweten is over de mogelijke effecten op langere termijn ( wat ook niet kan gezien er slechts getest is op gemiddeld 20.000 mensen per v a x en bepaalde categorieën van personen uitgesloten werden van het onderzoek ), wordt wijselijk verzwegen.

In deze context toch massaal blijven vccn is roekeloos en onverantwoord.

En nu willen ze dus ook de kinderen vccn ? Perfect gezonde kinderen met een optimaal werkend immuunsysteem om... aan een vcn graad van 70% te kunnen komen ?


Ik hoop echt, uit de grond van mijn hart, dat de v a x geen vccn schade opleveren, dat onze kinderen binnen x aantal jaren niet onvruchtbaar blijken te zijn, dat er geen overlijdens vallen noch ernstige auto immuniteitsziektes zullen ontstaan.

Ik wil niet weten hoe de wereld er binnen een paar jaar zal uitzien als het slecht buikgevoel dat ik hierover heb bewaarheid zou worden. God, ik hoop zo erg dat mijn buikgevoel verkeerd is.


Maar goed, laat ons eerst maar eens even afwachten of EMA toelating verleent om kinderen - 18 jaar te vcn. Op dit ogenblik is v a x voor kinderen - 16 jaar voor de ene en - 18 jaar niet toegelaten ( wat niet weg neemt dat volgens het dashboard bepaalde ouders hun kinderen toch al hebben laten inenten )

Stand van zaken op 11.03.2021 : 3,11% van de bevolking is volledig gevcnd, waarvan 26,9% bejaarden + 85 jaar, 5,10% tussen 65-84 jaar, 7,37% tussen 45-64 jaar,6,41% tussen 18-44 jaar en 0,08% tussen 0-17 jaar ). Zie deze link waar helemaal onderaan voor elke v a x vermeld staat vanaf welke leeftijd er toelating is : https://covid-vaccinatie.be/nl...

https://www.hln.be/.../jongeren-nodig-om-70-procent.../...

191 views0 comments
bottom of page